Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert dricksvatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Mål och krav för skydd av vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 kubikmeter per dygn ska skyddas. Den målsättningen finns bland annat i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” samt i EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet.

Varje vattenskyddsområde har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas. Skyddsföreskrifterna reglerar olika åtgärder genom förbud eller genom krav på anmälan eller tillstånd. Exempel på åtgärder som kan regleras är spridning av växtskyddsmedel, borrning för bergvärme, utsläpp av dagvatten, anläggande av gödselvårdsanläggning och hantering av drivmedel och kemiska produkter.

Linköpings vattenskyddsområden

Inom Linköpings kommun finns åtta kommunala vattenskyddsområden. Två är ytvattentäkter och sex är grundvattentäkter. Linköpings kommun är tillsynsmyndighet för Stångåns vattenskyddsområde och Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för övriga vattenskyddsområden.

Förteckning Linköpings vattenskyddsområden
VattentäktYt-/grundvattenBeslutsårBeslutande myndighet
Stångån Ytvatten 2018 Länsstyrelsen Östergötland
Ljungsjön Ytvatten 2005 Länsstyrelsen Östergötland
Rystad samhälle Grundvatten 1989 Länsstyrelsen Östergötland
Skeda Udde Grundvatten 1989 Länsstyrelsen Östergötland
Maspelösa Grundvatten 1983 Länsstyrelsen Östergötland
Nykil Grundvatten 1977 Vattendomstolen, Växjö tingsrätt
Ulrika Grundvatten 1983 Länsstyrelsen Östergötland
Örtomta Grundvatten 1983 Länsstyrelsen Östergötland
Mer information finns på Länsstyrelsens och Tekniska verkens webbplatser

Stångåns vattenskyddsområde

Länsstyrelsen beslutade den 15 mars 2018 om vattenskyddsområde för Stångån. Beslutet gäller från och med den 1 september 2018. Linköpings kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

 

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika zoner (framgår ej av kartan ovan). För att få tillgång till karta med skyddszoner, kontakta Miljöavdelningen i Linköpings kommun. Vilka regler som gäller inom skyddsområdet hittar du om du klickar på länken ovan: "Tekniska verken – Vattenskyddsområden".

Ljungssjöns vattenskyddsområde

Ytvattentäkten Ljungssjön är sedan 2005 ett vattenskyddsområde. Området ligger inom Linköpings och Motala kommun. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

Vattenskyddsområdet är indelat i två zoner. För att få tillgång till karta med skyddszoner kontaktas Miljöavdelningen i Linköpings kommun. Vilka regler som gäller inom skyddsområdet hittar du om du klickar på länken Tekniska verken – Vattenskyddsområden ovan.

Övrig information

För spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden gäller särskilda bestämmelser. Dessa bestämmelser hittar du på sidan Bekämpningsmedel.

Senast uppdaterad den 22 september 2021