Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturguidning

Guidningarna spänner över många intresseområden som blomstervandringar, olika djursafaris, fågelguidningar, historiska vandingar, svamputflykter, upptäcksfärder i rödspovens marker och kosläpp i eklandskapet. Välkommen ut i Linköpingsnaturen med våra duktiga guider!

Naturguidningar 2021

Vi kommer erbjuda naturguidningar under andra halvan av 2021, förutsatt att omständigheterna kring Corona-situationen tillåter detta.

För att vi ska kunna ha ett flexibelt program med möjlighet att genomföra justeringar på kort varsel så kommer vi inte trycka ett fysiskt program för 2021. Istället kommer informationen kring guidningarna att finnas här på hemsidan och i andra utvalda kanaler. Håll utkik!

Onsdag 11 augusti, klockan 17.00

Det hotade myllret i gamla hålekar och hur man kan hjälpa dem. Följ med insektsexkperten Nicklas Jansson och bli guidad bland håligheter, mulm, och insekterna som lever i trädem. Om du är nyfiken på kommunens alla mulmholkar så är det här en guidning för dig!

Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Grusparkeringen vid Karleplan. Med buss hoppar man av vid hållplats Djurgården utmed Kunskapslänken. Med bil kör man söderut längs Lambohovsleden från Garnisonsrondellen ca 200 meter, tar första avfarten till vänster och fortsätter sedan 400 meter till grusparkeringen.
Kostnad: 20 kronor

Söndag 15 augusti, klockan 14.00

Tinnerö eklandskap domineras av gamla ekar och artrika betesmarker. Förutom ett rikt växt- och djurliv finns här välbevarade fornlämningar från järnåldern i form av bland annat gravfält och stensättningar.
Våra guider Lars Frölich och Anders Persson tar oss med på en spännande promenad och visar oss områdets fascinerande natur- och kulturvärden.

Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Norra Tinnerö parkering. Från Stora Aska kör norrut och ta första höger, efter cirka 500 meter tar du höger igen och fortsätter cirka 200 meter. Parkeringen kommer att ligga på höger sida.
Kostnad: 20 kronor

Måndag 16 augusti, klockan 18.00

Natur- och kulturguidning i miljöerna kring Landeryds hembygdspark
Området kring Landeryds hembygdspark består av ekdominerad blandlövsskog och betad hagmark. Här finns fornlämningar, rester av hävdgynnad flora och en intressant insektsfauna. Våra guider för dagen är Lars Frölich och Anders Persson.

Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Landeryds Hembygdspark.
Kostnad: 20 kronor

Onsdag 18 augusti, klockan 21.00

Fladdermussafari vid Smedstad.
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en spännande guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har chans att komma i närkontakt med sju arter av fladdermöss. 

Arrangör: Linköpings kommun. 
Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar invid Haningeleden, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor

Lördag 4 september, klockan 14.00

Tinnerö och torpen. Följ med på en cykeltur då vi besöker torpruinerna runt Tinnerö gård. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren.

Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och Studiefrämjandet. 
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor

Söndag 12 september, klockan 10.00

Svamptur i Ullstämmaskogen.
Ta med dig svampkorgen och följ med svampkännarna Magnus Kellberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges (0731-57 21 83) till Ullstämmaskogens svampmarker. Du får lära dig såväl ovanliga som giftiga och ätliga svampar. 

Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via gång- och cykelvägen från Morgongatan. 
Kostnad: 20 kronor

Söndag 12 september, klockan 13.00 - 15.00

Öppet hus på Fröberget. Alla hälsas välkomna att titta in i det renoverade torpet och se på torparens miljö för övrigt. Kaffe serveras.

Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och Studiefrämjandet.
Samling: Torpet ovanför Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap. 
Konstnadsfritt

Söndag 12 september, klockan 14.00

Barnguidning, begränsat antal platser: Svamptur för barn i Ullstämmaskogen
Tillsammans med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges (0731-57 21 83) tittar vi först på några vanliga svampar som är lätta att känna igen. Sedan ger vi oss ut i skogen och ser om vi kan hitta dem igen. Vi hittar säkert också andra svampar som ser spännande ut!
Föranmäl senast fredag 10 september till Ulla Hodges, telefonnummer: 0731-57 21 83.

Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör ca 3 km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via gång- och cykelvägen från Morgongatan. 
Kostnad: 20 kronor

Tisdag 14 september, klockan 17.30

Svamptur i Rydskogen.
Följ med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges (073-157 21 83) på en tur i Rydskogen och lär känna närnaturens olika svampar! Vanliga och mindre vanliga, ätliga och oätliga.

Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb.
Samling: Parkeringen till Rydskogens motionscentrum.
Kostnad: 20 kronor

Lördag 18 september, klockan 14.00

Följ med till Brotorp och Hawaii. Vi besöker en ruin av ett soldattorp med en ovanlig och rik flora, samt en vild bäckravin. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg och Annika Isaksson.

Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och Studiefrämjandet.
Samling: Rödbergets parkering, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor

Lördag 25 september, klockan 10.00

Barnguidning: Forntiden i odlingslandskapet.
Barnvandring till några av de mäktigaste fornlämningarna i Tinnerö eklandskap. Våra guider är Per Hallinder, Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg (070-947 40 31). Kläder efter väder och medtag gärna matsäck.

Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kronor

Lördag 2 oktober, klockan 14.00

Möte med fornlämningsadoptanter. Vi visar skötsel av ett urval fornlämningar. Medtag matsäck och grova skor. Vägviare är Per Hallinder, Annika Isaksson och Ulla-Britt Forsgren.

Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och Studiefrämjandet.
Samling: Karleplans parkering, Djurgården, Tinnerö eklandskap för samåkning till Humpen. 
Kostnad: 20 kronor

Lördag 9 oktober, klockan 14.00

Ekens liv och livet i eken. En vandring bland områdets äldsta ekar. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Pam Curwen och Annika Isaksson.

Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor

Lördag 16 oktober, klockan 14.00

En vandring på Smedstad gårds ägor. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg.

Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen vid Smedstaddammarna, Tinnerö eklandskap. 
Kostnad: 20 kronor

Naturkartan - upptäck Linköpings natur på egen hand 

För dig som har en smartphone finns också möjligheten att ladda ner vår friluftsapp "Naturkartan.se-Linköping". Där hittar du information om intressanta besöksmål, friluftsanordningar och aktuella naturnotiser.

För dig som vill utforska tätortens ekmiljöer finns det mer information i ”Upptäck Ekarnas stad – på cykel eller till fots”. Där beskrivs ett urval av tätortens mest värdefulla ekmiljöer. De beskrivna ekmiljöerna är lätta att hitta till eftersom de ligger utmed skyltade ekstråk – ett gång och cykelvänligt stråk som leder ut i eklandskapet.

Håll dig uppdaterad via våra sociala kanaler 

Du kan också få senaste nytt från Linköpings natur och från Linköpings kommuns naturvårds- och friluftsarbete om du följer oss på Instagram @linkopingnatur.

Senast uppdaterad den 29 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: