Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsodling och koloniträdgårdar

Att odla tillsammans väcker ofta en gemenskap mellan människor, generationer och kulturer. Pensionärer, föräldralediga med små bebisar, nyinflyttade och studenter, alla är välkomna att skapa oaser för stadsodling i vår stad.

person som stadsodlar i Trädgårdsföreningen

 

Stadsodling bidrar till social hållbarhet, trygghet och är även en ekosystemtjänst. Det ger möjlighet för invånarna att vara med och forma det offentliga rummet. Vid flera av odlingarna har kommunen satt ut sittmöbler för en stunds rast och vila.

Platser där det stadsodlas på parkmark:

 • Trädgårdsföreningen vid Naturcentrum
 • Kanberget
 • Utsädesgatan i Lambohov
 • Åbylundsparken
 • Skäggetorp vid kyrkan
 • Berga, två platser utmed Tinnerbäcken vid aktivitetsparken
 • Ryd vid Mikaelskyrkan
 • Konsistorieparken i innerstaden
 • Fridhemsparken i Gottfridsberg

Hur går jag till väga för att stadsodla?

Vill du stadsodla måste du först ta kontakt med kommunens Stadsträdgårdsmästare som förmedlar odlingsplats. Stadsträdgårdsmästaren når du via Kontakt Linköping, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

All odling ska ske i pallkragar. Pallkragar och jord hämtar du själv på Linköpings Naturcentrum efter kontakt med stadsträdgårdsmästaren. Pallkragarna och jorden får endast användas på anvisad plats för stadsodling inom kommunens mark. 

Tips till dig som vill stadsodla

 • Det är viktigt att ha tillgång till vatten. Vid vissa stadsodlingar har fastighetsägare låtit odlarna få tillgång till vattenutkastare i sina intilliggande fastigheter. I andra fall får odlarna själva ta med vatten.
 • Det är positivt om ni är några som går ihop och hjälps åt med odlingarna. Då kan ni gemensamt hålla koll på platsen och hjälpa varandra med vattning.
 • De som odlar i Trädgårdsföreningen har startat en facebookgrupp för att smidigt kunna kontakta varandra, ge odlingstips och skicka bilder. Gruppen heter Stadsodling Linköping.
 • Parkmark är mark alla har tillgång till. Du får inte inhägna eller förbjuda andra att vistas vid odlingslådorna. Du får inte heller uppföra förrådsbyggnader för att förvara trädgårdsverktyg. Stadsodling bygger på att du bor så nära att du kan ta med de verktyg som du ska använda på platsen.

Paradiset

Våren 2017 startade Paradiset i Vallastaden. Här är stadodlingskonceptet lite annorlunda och bygger på odlingslotter med en årskostnad. Är du intresserad av att ha en odlingslott här är du välkommen att kontakta Paradisodlarna via deras webbplats.

Koloniområden

Om du är intresserad av en kolonilott ska du besöka Linköpings koloniträdgårdars hemsida. Där hittar du kontaktinformation till de olika koloniområdena.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 juni 2022