Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsodling och koloniträdgårdar

Att odla tillsammans väcker ofta en gemenskap mellan människor, generationer och kulturer. Pensionärer, föräldralediga med små bebisar, nyinflyttade och studenter, alla är välkomna att skapa oaser för stadsodling i vår stad.

stadsodla Trädgårdsföreningen

 

Stadsodling bidrar till social hållbarhet, trygghet och är även en ekosystemtjänst. Det ger möjlighet för medborgare att vara med och forma det offentliga rummet. På flera platser har vi satt ut sittmöbler för en stunds rast och vila vid odlingarna. 

Platser där det stadsodlas på parkmark:

  • Trädgårdsföreningen vid Naturcentrum, startade 2015.
  • Kanberget, startade 2015.
  • Utsädesgatan i Lambohov, startade 2016.
  • Åbylundsparken, startade 2016.
  • Skäggetorp vid kyrkan, startade som ett EU-projekt, Hybrid Parks, 2012.
  • Berga, vid aktivitetsparken nedanför Knektgatan, startade 2018.

Hur går jag till väga för att stadsodla?

Vill du stadsodla måste du först ta kontakt med oss via Kontakt Linköping så att vi kan förmedla odlingsplats, se kontaktuppgifter i sidfoten. All odling ska ske i pallkragar för att minimera ingrepp om det uppstår behov att använda  platsen till annat i framtiden. Pallkragar och jord hämtar du på Naturcentrum och du får bara använda pallkragarna och jorden på kommunens mark. 

Att tänka på:

  • Det är viktigt att ha tillgång till vatten. På vissa stadsodlingar har fastighetsägare såsom Stångåstaden och en bostadsrättsförening på Kanberget varit samarbetsvilliga att upplåta vattenutkast till odlarna.
  • Det är positivt om ni är några som går ihop och hjälps åt med odlingarna. Då kan ni gemensamt hålla koll på platsen och hjälpa varandra med vattning.
  • I Trädgårdsföreningen har odlingsgänget startat en facebookgrupp för att smidigt kunna kontakta varandra, ge odlingstips och skicka bilder. Gruppen heter Stadsodling Linköping.
  • Parkmark, allmän platsmark, är mark alla har tillgång till. Du får inte inhägna eller förbjuda andra att vistas vid odlingslådorna. Du får inte heller uppföra förrådsbyggnader för att förvara trädgårdsverktyg. Stadsodling bygger på att du bor så nära att du kan ta med de verktyg som du ska använda på platsen.

Paradiset

Våren 2017 startade Paradiset i Vallastaden. Här är stadodlingskonceptet lite annorlunda och bygger på odlingslotter med en årskostnad på 400 kronor. Är du intresserad av att ha en odlingslott här kontakta Paradisodlarna via deras webbplats.

Koloniområden

Om du är intresserad av en kolonilott ska du besöka Linköpings koloniträdgårdars hemsida. Där hittar du kontaktinformation till de olika koloniområdena.

Kommunens projektledare

Stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson som du når du via Kontakt Linköping. 

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 29 april 2021