Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fiske

Abborre, gädda, gös eller sarv? Det är bara några exempel på fiskar som du kan ta upp i trakterna kring Linköping.

Satsningar på fisketurism gör att det finns ett växande antal företag som erbjuder fiske tillsammans med kringservice. Genom att klicka på länken till visitlinkoping kan du få råd och tips och hjälp med kartor och information om allemansrätten och fågelskydd. Och där kan du också få uppgifter om var du kan lösa fiskekort och hyra båt.

Har du lust att meta kan du ta dig ner till Stångån. Sträckan från Nykvarns sluss ut till Roxen brukar på senhösten vara full med fisk. Svartån är känd för stora exemplar av sarv och färna, med det finns också gott om braxen, mört och sutare. I Roxen som är en stor och grund slättlandsjö finns det gott om gädda. Trolling är inte tillåtet, men med metspö går det bra att pröva lyckan.

Sjöarna Stora och Lilla Rengen ingår i Kinda kanal/Stångåsystemet och är mycket fiskrika, och spinnfiskaren kan här få både gädda och abborre. Är du metare kan du räkna med att få de flesta vitfiskarterna. På vintern är sjöarna lämpliga för pimpelfiske.

Fiskeregler Stångån och Kinda kanal

Välkommen att pröva fiskelyckan i Stångån och Kinda kanal! Här kan du utöva sport- och fritidsfiske utan kostnad, året om. För att vi ska ­kunna­­ bevara denna fina förmån ber vi dig att noga följa de fiskeregler som finns, och i övrigt visa hänsyn till andra människor, till djuren och naturen.

Var får du fiska?

Det fria fiskeområdet sträcker sig från nedströmssidan av Slattefors kraftverk till Stångåns mynning i Roxen. Det är dock inte tillåtet att fiska från broar som används för fordons­trafik, i anslutning till slussar eller närmare än 50 ­meter från inlopp och utlopp vid vattenkraftverk. Var också uppmärksam på andra platser med särskilt skyltat fiskeförbud.

Karta som visar vart men inte får fiska i Nykvarn. Karta som visar var fiske inte är tillåtet i Nykvarn. 

Karta som visar vart men inte får fiska i Tannefors

Karta som visar var fiske inte är tillåtet i Tannefors.

Vilka redskap är tillåtna?

För det fria handredskapsfisket får du ­använda metspö, ­pimpelspö, kastspö, haspelspö och flugspö – men bara ett spö per person. Alla andra fiskeredskap och fiskemetoder, som till exempel nät och sänkhåv, är förbjudna.

Hur mycket fisk får du ta upp?

Fångsten får endast vara avsedd för eget bruk. Det är alltså inte tillåtet att sälja fångad fisk eller att förflytta levande fisk. Tänk på att inte ta upp mer fisk än du behöver. Kräftfiske är inte tillåtet.

När behövs särskilt fisketillstånd?

För tävlingsfiske eller annan form av organiserat fiske, ­inklusive fiskundersökningar, krävs tillstånd. Ansökan görs hos Stångån – Linköpings fiskevårdsområdesförening som kan nås via linkoping.se eller på telefon 013-20 60 00.

Tillåtna fiskarter

Minimimått för fångad gös är 45 cm. Gäddor måste vara ­mellan 40 och 75 cm. Endast två gäddor får behållas per ­fiskare och dygn. Fisk för eget bruk avlivas omedelbart.

 

Abborre, Björkna, Braxen, Färna, Gädda, Gärs, Gös, Löja, Mört, Nissöga, Nors, Sarv, Stensimpa, Sutare.

Förbjudna fiskarter

Fiske efter asp, vimma och ål är förbjudet. Eventuell fångad fisk av dessa arter släpps omedelbart tillbaka, oavsett kondition.

Asp, Vimma, Ål.

Tillsyn och kontroll av fisket i Stångån och Kinda kanal sker av fiske­tillsynsmän eller av vaktbolag.

 

Fishing Rules in Stångån River and Kinda Canal

Sport and recreational fishing can be enjoyed all year round, free of charge. The open fishing
area starts from the downstream side of Slattefors power station and runs all the way to the mouth of Stångån River in Roxen. However, we kindly ask you to respect the following rules:

  • It is prohibited to fish from bridges with vehicle traffic, at locks, or at the power station inlet and outlet. Fishing may be prohibited at other signposted sites.
  • Permitted gear includes fishing rods, fishing poles, ice rods, casting rods, spinning rods, and fly rods. All other gear and angling methods prohibited.
  • Only one rod per person may be used and the catch may only be used for private use. Selling caught fish or moving living fish is strictly prohibited. Make sure to not catch more fish than you need.
  • Fishing for asp, vimba bream or eel is prohibited. Any of these species that are caught must be immediately released.
  • The minimum catch size for zander is 45 cm and pike must be between 40 and 75 cm. A maximum of two pike may be kept per angler per day.
  • A prohibited catch must be carefully unhooked and immediately released, regardless of the condition.
  • For competitive fishing or other forms of organised fishing, including fish surveys, permission must be obtained from Stångån – Linköping's fiskevårdsområdesförening (fishing conservation association).

It is important not to disturb, destroy or litter. Be considerate of others, their property, and the natural environment.

Digitala fiskekort

iFiske är en återförsäljare av digitala fiskekort. Via länken nedan hittar du digitala fiskekort för flera sjöar i Linköpings kommun.

Fiskekort

Linköpings Ungdomsråd tog 2016 fram en broschyr med information om var i kommunen du kan lösa fiskekort, nedan presenteras ett kortare utdrag ur den borschyren som rör fiskekort.

Fiskekort för:

Försäljningsställe:
KG Petersson
Gatan, Bjäsäter
590 78 Vreta Kloster

Telefon: 013-611 12

Bra parkeringsmöjligheter vid Vallsnäs gård.

Försäljningsställen: 

Hultins Sportfiske, Nya Tannerforsvägen Linköping, telefon 013-14 10 04

Magnus Hermelin, 013-33 20 70 (kontaktperson för tävlingar, en vecka iförväg)

Margareta Svensson, Älvsbo, telefon 013-33 00 95

Nära Dej, Skeda Udde, 013-870 50

För fiske i dessa sjöar krävs fiskekort som berättigar till sportfiske som omfattar mete, kastspö och pimpel, vintertid även angel.

Gör mindre än 40 cm längd bör släppas tillbaka i sjön då den inte kan anses matnyttig.

Försäljningsställen:

Lilly Hultman, Kristineberg Östergård, telefon 013-406 67

Roland Hultman, Bäck, telefon 013-408 62

Christer Bäckman, Hemsjö, telefon 013-403 67

Clas Broman, Lilla Kristineberg 2, telefon 013-408 50

Susan Berglund, Stora Kristineberg, telefon 013-414 46

Barn som ej har fyllt 15 år fiskar fritt, om de fiskar tillsammans med en vuxen som har fiskekort.

Försäljningsställen:

Hultins Sportfiske, Nya Tannerforsvägen Linköping, telefon 013-14 10 04

Ulrika butik & café, telefon 0142-911 90

Ica Kinda motell, Rimforsa, telefon 0494-205 70

Frendo, Kisa, telefon 0494-105 21

Fiskekort för Drögen kan även köpas online via webbsidan ifiske.se

 

Längs Göta kanal (förutom i sjöarna) är fiskerätten utarrenderad på olika sträckor till fiskeföreningar eller privatpersoner. Flera fiskeföreningar erbjuder möjlighet att lösa fiskekort på sin kanalsträcka. Läs mer på gotakanal.se

För arrangering av tävling kontakta:

AB Göta kanalbolag, telefon 0141-20 20 50

Fiskeförbud 1/8-31/8

Försäljningsställen:

Höstbäck gård, telefon 0120-600 14

Fiskekort för Hövern, Lången & Hemsjön kan även köpas online via webbsidan ifiske.se

Du hittar alla försäljningsställen via webbsidan roxen.nu

Försäljningsställen:

Dag Thörnholm, Nykil, telefon 013-33 02 27

OK/Q8 Vikingstad, telefon 013-813 20

Fiskekort för Storsjön/Kvalen kan även köpas online via webbsidan ifiske.se

Fritt handredskapsfiske för privatpersoner. Observera att detta gäller sträckan från Roxens mynning till Slatterfors sluss.

Förbud mot: ryckfiske, trolling och dragrodd.

Vid arrangering av tävling behövs en särskild ansökan. Ansök hos Stångån-Linköpings fvo, Svens Sjögren, telefon 0705-74 66 35.

Fiskeförbud: 1/8-30/9 från kl 18.00-06.00

Försäljningsställen:

ICA Nära Fornåsa, telefon 0141-703 27

Paul Brobäck, Odensfors Odensnäs, telefon 0703-66 33 18

Fredrik Gustavsson, telefon 0708-84 05 38

Jens Alvar, telefon 0704-33 25 62

Hultins Sportfiske, Nya Tannerforsvägen Linköping, telefon 013-14 10 04

Fiskekort för området Svartån Linkelösa-Odensfors kan även köpas online via webbsidan ifiske.se

Försäljningsställen:

Hultins Sportfiske, Nya Tannerforsvägen Linköping, telefon 013-14 10 04

Ragnar Monson, Fornåsa, telefon 013-39 31 31

Anders Blomqvist, Fornåsa, telefon 013-39 31 70

Erik Emanuelsson, Klockrike, telefon 013-39 10 15

Tore Framzen, Västerlösa, telefon 013-832 56

Anders Magnusson, Västerlösa, telefon 013-830 25

Anders Rockler, Östanbäckfiske, telefon 0142-36 01 79

Fiskekort för området Svartån Västerlösa - Älvestad kan även köps online via webbsidan ifiske.se

Försäljningsställen:

Inge Gustavsson, Bankekind, telefon 013-531 08

Örjan Örjestam, Bankekind, telefon 013-531 18

Per Sunesson, Karlebo, telefon 013-511 88

Ebbe Gustavsson, Sinnerstad gård, telefon 013-530 05

Hultins Sportfiske, Nya Tannerforsvägen Linköping, telefon 013-14 10 04

Fiskekort för Svinstadsjön kan även köpas online via webbsidan ifiske.se

Försäljningsställen:

Hultins Sportfiske, Nya Tannerforsvägen Linköping, telefon 013-14 10 04

Frendo (vid St1 macken), Ekholmen, telefon 013-15 25 05

Ica Nära Bestorp, 013-400 13

För fisketävling kontakta: Stefan Andersson, telefon 0707-40 31 50, e-post s.azon@boremail.com

Försäljningsställen:

Olof Ekholm, Nyhult, telefon 0120-600 90

Tempo, Björsäter, telefon 0120-600 47

Fiskekort för Tedensjöarna, Losjön & Gersken kan även köpas online via webbsidan ifiske.se

Försäljningsställen:

Anna Lundgren, Ytterby, telefon 013-570 65

Åke Pettersson, Vintergata, telefon 013-570 77

Fågelskyddsområde Ärlången - tillträdesförbud 50 meter från stand 1/4-10/7

Försäljningsställen:

Hultins Sportfiske, Nya Tannerforsvägen Linköping, telefon 013-14 10 04

Frendo (vid St1 macken), Ekholmen, telefon 013-15 25 05

Ica Nära Sturefors, telefon 013-520 14

Ica Nära Bestorp, 013-400 13

Pepparkvarnens Livs, Grebo, telefon 013-550 19

Pepparkvarnens Livs, Brokind, telefon 013-411 90

Stiftsgården Vårdnäs, telefon 013-14 10 04

Stafsäters gårdsglass, telefon 0730-43 15 19

Sturefors sluss, telefon 013-523 74

Sportringen, Åtvidaberg, telefon 0120-248 80

Stig Hagström, Bjärka-Säby, 013-440 86

Bernt Schultsberg, Stafsäter, telefon 013-881 96

Peter Landstöm, Svartmåla, telefon 0705-35 22 63

 

 

 

Mer information om fiske runt Linköping:

Senast uppdaterad den 8 februari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: