Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och ledning

Bolagets styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande väljs av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Styrelsen består av elva styrelseledamöter.

Mandatperioden för styrelserepresentanterna är på fyra år och sträcker sig från första årsstämman efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Ledamöter speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige. Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter görs av respektive politiskt parti.

Bolagets VD och vice VD utses av styrelsen.

Styrelse

Niklas Borg (M)
Niklas Borg

Styrelsens ordförande

Till e-postformulär för Niklas Borg

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Kristina Edlund (S)
Kristina Edlund

Vice ordförande

Till e-postformulär för Kristina Edlund

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51

Erik Östman

Ledamot

Till e-postformulär för Erik Östman

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: +4613207182

Fredrik Lundén

Ledamot

Till e-postformulär för Fredrik Lundén

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: +461374036

Roland Larsson
Roland Larsson

Ledamot

Till e-postformulär för Roland Larsson

E-post: roland.larsson@linkoping.se

Göran Karlsson

Ledamot

Liselotte Fager

Ledamot

Till e-postformulär för Liselotte Fager

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Ali Hajar

Ledamot

Till e-postformulär för Ali Hajar

E-post: ali.hajar@linkoping.se

Telefon: +4613263214

Lotta Bäckman

Ledamot

Till e-postformulär för Lotta Bäckman

E-post: ann-charlott.backman@utb.linkoping.se

Jenny Ivner

Till e-postformulär för Jenny Ivner

E-post: jenny.ivner@linkoping.se

Telefon: +13206000

Chris Dahlqvist

Ledamot

Till e-postformulär för Chris Dahlqvist

E-post: Chris.Dahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 47

Ledning

Paul Håkansson
Paul Håkansson

VD

Till e-postformulär för Paul Håkansson

E-post: paul.hakansson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 99

Peder Brandt
Peder Brandt

Vice VD

Till e-postformulär för Peder Brandt

E-post: Peder.Brandt@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 77

Senast uppdaterad den 6 september 2021