Styrelse och ledning

Bolagets styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande väljs av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Styrelsen består av elva styrelseledamöter.

Mandatperioden för styrelserepresentanterna är på fyra år och sträcker sig från första årsstämman efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Ledamöter speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige. Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter görs av respektive politiskt parti.

Bolagets VD och vice VD utses av styrelsen.

Styrelse

Niklas Borg (M)
Niklas Borg

Styrelsens ordförande

Skicka e-post till Niklas Borg

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Kristina Edlund (S)
Kristina Edlund

Vice ordförande

Skicka e-post till Kristina Edlund

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51

Erik Östman

Ledamot

Skicka e-post till Erik Östman

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: +4613207182

Fredrik Lundén

Ledamot

Skicka e-post till Fredrik Lundén

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: +461374036

Roland Larsson
Roland Larsson

Ledamot

Skicka e-post till Roland Larsson

E-post: roland.larsson@linkoping.se

Göran Karlsson

Ledamot

Porträttbild på Denise Cassel (KD)
Denise Cassel

Ledamot

Ali Hajar

Ledamot

Skicka e-post till Ali Hajar

E-post: ali.hajar@linkoping.se

Telefon: +4613263214

Lotta Bäckman

Ledamot

Jenny Ivner

Skicka e-post till Jenny Ivner

E-post: jenny.ivner@linkoping.se

Telefon: +13206000

Chris Dahlqvist

Ledamot

Skicka e-post till Chris Dahlqvist

E-post: Chris.Dahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 47

Ledning

Paul Håkansson
Paul Håkansson

VD

Skicka e-post till Paul Håkansson

E-post: paul.hakansson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 99

Peder Brandt
Peder Brandt

Vice VD

Skicka e-post till Peder Brandt

E-post: Peder.Brandt@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 77

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 november 2019