Hoppa till huvudinnehåll

Nya parkeringsregler från april

26 mars 2024 | Stadsplanering & trafik
I januari togs beslut om att införa nya avgifter och tidsreglering på kommunala gator. Förändringarna träder i kraft den 2 april och förväntas leda till ökad tillgänglighet och framkomlighet på stadens gator.
Toppen på en massa bilar syns.

Den 2 april införs nya parkeringsregler för att öka tillgängligheten. Foto: Getty images

Bättre framkomlighet

Under hösten 2023 sågs parkeringsavgifterna på kommunala gator över. För att minska belastningen på gatorna och samtidigt öka tillgängligheten och framkomligheten i staden beslutade samhällsbyggnadsnämnden att avgifterna för att använda dessa parkeringsplatser ska uppdateras. I innerstaden/city kommer även tidsregleringen på gatuparkeringarna att ändras. De nya parkeringsreglerna träder i kraft den 2 april.

Gynnar öppettider för handel och service

Den nya tidsregleringen innebär att gatuparkeringsplatser i city framöver kommer att vara tidsbegränsade mellan klockan 8-22 alla dagar och avgiftsbelagda dygnet runt. Detta matchar öppettiderna för handel, restaurang och service bättre och förväntas leda till ett större antal lediga parkeringsplatser även senare på eftermiddagar och kvällar.

För att gynna handeln i city kommer priset för att parkera på 30-minutersparkeringarna ändras från 13 kronor till 10 kronor i halvtimmen.

Priset för att parkera på 1- och 2-timmarsparkeringarna kommer att ändras från 13 kronor till 17 kronor i timmen. Syftet är att bättre matcha prisbilden i parkeringshusen (p-hus) och på kvartersmark för att istället styra trafiken dit. En ökad beläggning i stadens p-hus och på övrig kvartersmark kommer leda till säkrare och lugnare gator samt fler tillgängliga gatuparkeringar till dem som verkligen behöver dessa platser.

Uppdaterad avgift för boendeparkering

I flera av de områden där det finns avgiftsbelagda gatuparkeringar finns det även möjlighet för boende att söka tillstånd för boendeparkering. Om man har ett sådant tillstånd får man nyttja merparten av gatuparkeringarna i stadsdelen där man bor till en fast månadskostnad. Även denna avgift kommer att ändras den 2 april.

Bakgrunden till prisändringen för boendeparkeringstillstånd är att det i dagsläget är stor prisskillnad mellan boendeparkering på kommunal gatumark och motsvarande på kvartersmark. Detta leder till att många boende väljer att stå på gatumark trots att det finns tillgängliga platser på kvartersmark.

En förhöjd avgift för parkeringstillstånd på gatuparkeringar förväntas leda till att parkeringarna på kvartersmark blir ett mer attraktivt alternativ för de boende. Detta antas i sin tur leda till fler lediga parkeringsplatser på gatumark och ett mindre antal bilar som åker runt i området och letar efter parkering, så kallad söktrafik. Resultatet av detta är en betydligt lugnare, säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö.

 

Senast ändrad den 28 mars 2024

Senaste nytt

Kommunal varslar om stridsåtgärder
Klipp häcken och öka säkerheten i trafiken
Romernas nationaldag uppmärksammas
Dags för årets naturguidningar
Hemsjukvården firar 10 år i kommunal regi
Det hände på fullmäktige i mars
Tyck till om åtgärdsprogram för bättre luft