Hoppa till huvudinnehåll

Fler val för kvinnor som lämnar våldsamma relationer

21 augusti 2023 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun placerar idag kvinnor med barn utanför kommunen när det finns akut behov av skydd vid våldsutsatthet. Detta har en stor påverkan på barnen som behöver bryta upp från förskola, skola och kamrater. Genom att istället erbjuda möjlighet till skydd och stöd på hemmaplan får barnet behålla kontakten med förskola, skola, kamrater, som är viktiga skyddsfaktorer för ett barn.

Att placera våldsutsatta kvinnor med barn utanför kommunen innebär en stor förändring och får negativa konsekvenser för barnet som behöver bryta upp med skola och vänner. Det försvårar även utredningsarbetet för att bedöma det fortsatta behovet när placeringen är extern. För att stärka barnperspektivet vill Tillsammans för Linköping istället erbjuda möjlighet till akut placering i lägenhet försedd med skalskydd på hemmaplan, samt ett ökat emotionellt och praktiskt stöd till kvinnan och barnet under en kort intensiv utredningstid.

Detta för att bättre och snabbare kunna bedöma det fortsatta behovet av skydd och stöd. Att ge den akuta situationen den tid som krävs för en korrekt och samlad bedömning av kvinnans eller barnets behov borgar för en mer kvalitativ och hållbar utredning med utgångspunkt i att så lite som möjligt påverka barnets situation.

– Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att sänka tröskeln att lämna en destruktiv relation. I och med denna förändring kommer det bli lättare för fler att söka hjälp vilket är precis det vi strävar efter, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande för social- och omsorgsnämnden. 

– Social- och omsorgsnämnden arbetar hårt med att få till en kostnadseffektiv verksamhet som ska räcker till ännu fler. Det här är ett tydligt exempel på åtgärder som kommer förbättra livet för fler samtidigt som det blir en mer kostnadseffektiv verksamhet, fortsätter Annika Krutzén (M). 

Beslut tas av social- och omsorgsnämnden den 23 augusti 2023.

 

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden, kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 62 18

Senast uppdaterad den 21 augusti 2023