Hoppa till huvudinnehåll

Fler hjärtstartare på landsbygden

6 september 2023 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Tillgången till hjärtstartare på landsbygden ska förbättras, därför kommer Linköpings kommun införa ett bidrag som kan sökas av föreningar. Syftet är att skapa en mer jämlik folkhälsa i kommunen.

Beslutet är från början ett Linköpingsförslag, en idé som kommer från någon som bor i kommunen eller berörs av dess verksamhet. På tisdagens sammanträde för kommunstyrelsen lyftes förslaget och bifölls.

– Jag uppskattar när Linköpingsbor lämnar in förslag på sådant vi kan förbättra i kommunen. De flesta hjärtstopp sker inte i sjukhusmiljö så självklart behöver vi få god tillgång till hjärtstartare både i stad och på landsbygd, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Efter att ha utrett tillgången till registrerade och kontrollerade hjärtstartare i Linköpings kommun framgick att endast 14 av 257 registrerade hjärtstartare finns utanför staden och de större orterna. 

Det nya bidraget kommer att kunna sökas av utvecklingsgrupper/föreningar inom Linköpings kommun som är berättigade till kommunal bygdepeng. Dessa grupper är utspridda över hela kommunen och finns enbart på landsbygden och i orter med mindre än 1000 invånare.

Senast uppdaterad den 6 september 2023