Hoppa till huvudinnehåll

Förslag om att Sankt Kors köper Resmex

5 juni 2024 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommuns fastighetsbolag Sankt Kors köper det kommunägda bolaget Resmex. Detta inriktningsbeslut väntas kommunstyrelsen fatta den 11 juni. Syftet är att samordna kommunens markägande i ett enda bolag för att skapa större tydlighet och effektivitet.

Bakgrunden är att Linköpings framtida station ska byggas i Steninge, istället för på Stångebro som var den tidigare planen.

– Resmex har haft i uppdrag att köpa mark för att förbereda för det tidigare planerade stationsläget. När detta förändrades började vi titta på hur uppdraget för Resmex ska se ut, säger Niklas Borg (M), ordförande i moderbolaget Stadshus AB.

En utredning som genomförts visar att flera bolag gör ungefär samma sak. Det kan skapa en otydlighet. Dagens modell för markinnehav är dessutom ganska dyr.

En av tankarna med Sankt Kors är att bolaget ska kunna starta byggande i ett nytt område och skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. När fastigheterna har kommit igång kan Sankt Kors sälja dem.

– Vi vill inte konkurrera med den privata marknaden, utan stimulera så att de agerar självmant i olika områden. Men idag är vi inte tillräckligt kraftfulla ekonomiskt.

Niklas Borg säger att kommunen även behöver inrätta en ny funktion för omlokalisering av företag som ligger där nya stationen och Ostlänken ska byggas.

Mer renodlade

Ett beslut om att Sankt Kors köper Resmex innebär att de kommunägda fastighetsbolagen blir mer renodlade. Stångåstaden riktar sig till privatpersoner, Lejonfastigheter riktar sig till kommunala verksamheter och Sankt Kors riktar sig till företag.

– Vi ser mycket positivt på möjligheten att renodla våra uppdrag. Genom att samla Resmex inom Sankt Kors, där vi redan idag har förvaltningsuppdraget, kan vi skapa en mer samlad och effektiv struktur. Detta steg kommer att bidra till ökad tydlighet och bättre resursanvändning inom kommunens fastighetsförvaltning, säger Anna-Maria Jakobsson, vd för Sankt Kors.

Beslutet ger samtidigt behov av fler utredningar framöver, bland annat om hur affärsmodellen och ekonomin i Sankt Kors ska se ut. Det behöver också utredas vilken roll Sankt Kors ska ha i att stötta företag som behöver flytta när Ostlänken och stationen byggs.

– En annan del är arbetet med exploatering och mark, som idag pågår både i kommunen och i våra bolag. Vårt förslag är att utreda hur arbetet med exploatering och mark ska kunna fungera så effektivt som möjligt utifrån att markförvärv och ägande av mark finns både i kommunen och Sankt Kors/Resmex, säger Niklas Borg.

Förutom beslut i kommunstyrelsen ska Sankt Kors köp av Resmex beslutas av kommunfullmäktige. Planen är att detta sker den 18 juni.

Kontakter:

Niklas Borg (M), ordförande i Stadshus AB, tel: 070-815 49 73 
Peder Brandt, ekonomidirektör, Linköpings kommun, tel: 013-20 53 77
Joakim Kärnborg, utvecklingschef, Linköpings kommun, tel: 013-20 53 07
Anna-Maria Jakobsson, vd, Sankt Kors, tel: 013-26 34 19

Senast uppdaterad den 5 juni 2024