Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energi och säkerhet

Brandsäkerhet

Information om brandsäkerhet hittar du på räddningstjänstens webbplats.

Cisterner

Skyddsrum

1 september 2006 upphörde kommunens roll som tillsynsmyndighet för skyddsrumsfrågor. Nu är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som centralt hanterar frågor om skyddsrum.

Farlig verksamhet - Sevesoverksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Information om så kallade Seveco-klassade företag hittar du på Räddingstjänstens hemsida.

Räddningstjänsten i Östergötland

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 oktober 2016