Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elda utomhus

Eldning utomhus innebär ett stor ansvar för dig som eldar. Inom tätbebyggda områden avråder vi från eldning utomhus eftersom röken lätt skapar problem för kringboende.

Juridiskt ansvar för eldning

Om din eldning orsakar en brand är du personligen ansvarig. Straffpåföljden handlar om allmän farlig vårdslöshet, men kan i enskilda fall handla om mordbrand. Det är den som håller i tändstickan som har ansvar för elden.

Alternativ till eldning

Kompostering av trädgårdsavfall är ett bra alternativ till att elda. Du kan även lämna trädgårdsavfall på någon av avfallscentralerna. Att elda en kubikmeter ris i trädgården släpper ut lika mycket tjära som den sämsta miljögodkända vedpannan gör på ett halvår för att värma upp ett helt hus.

Om du ändå ska elda utomhus

Bedöm risken

Det är alltid du som måste bedöma risken för rök och brandspridning. För att kunna göra en bra bedömning måste du ta hänsyn till flera saker, vindriktning, vindstyrka och dina egna släckresurser. Särskilt uppmärksam bör man vara på vårarna när fjolårsgräset ligger torrt på marken, en gräsbrand sprider sig oerhört snabbt i vinden och kan få oanade konsekvenser.

Hur vet jag när jag kan elda?

Kolla väderleksprognosen, under gräs- och skogsbrandsäsongen finns daglig brandriskprognos på SMHI:s hemsida.

Eldningsförbud

Kommunen utfärdar i regel inte eldningsförbud. Eldning sker på egen risk, men man kan kontakta räddningstjänsten för att få råd.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 oktober 2016