Skolbibliotek

Välkommen till Katedralskolans bibliotek!
Vi som arbetar i biblioteket heter Sofia Eriksson och Lena Fogelberg Carlsson och vi är bibliotekarier. Vi finns i biblioteket mellan 8:00 och 16:00.

Katedralskolans bibliotek är beläget på plan 3.

På Katedralskolan har vi ett bibliotek som ska hjälpa elever och lärare att uppnå de mål vi har för skolans verksamhet.

Vi eftersträvar att vara en naturlig resurs i elevers och lärares vardag. Oavsett om du som elev eller lärare söker inspiration eller svaret på en specifik fråga finns vi här för att handleda, ge stöd och utveckla lärande. Vi försöker att använda oss av olika metoder för att bemöta dina frågor och behov och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra lokaler, vårt medieutbud och vår egen kompetens.

Medierna i Katedralskolans bibliotek ska vara anpassade till målet med skolans verksamhet. Böcker, tidskrifter och databaser ska vara valda med utgångspunkt i program- och kursmål.

Medierna ska både fungera i ett mer eller mindre styrt lärande, men också som inspiration för tankar och idéer. 

Du är alltid välkommen med dina frågor!

Senast uppdaterad den 21 augusti 2017