Personal och ledning

Jonathan Lowrey
IB-koordinator
Tfn 013-294853

Camilla Johansson
Heltidsmentor IB-programmet
072-1618126

Bodil Hahn
Administrativ assistent (elevadministration) för EK och NA
Tfn: 013-204929, 013-207500

Elaine Billberg
Administrativ assistent (elevadministration) för HU, IB, SA och SI
Tfn: 013-207534, 013-207500

Marie Eriksson
Personalredogörare
Tfn: 013-207503

Pia Lönn
Ekonomiassistent
Tfn: 013-207551

Kurator
Malin Jeraeus (tj.ledig)

Kurator
Hanna Flod
Tfn 013-20 75 56

Skolsköterska
Annika Hellholm
Tfn 013-20 75 02, 0725-98 48 86

Skolsköterska
Britt-Louise Hackelsjö
(Jobbar deltid, en dag i veckan)
Tfn 013-20 75 57

Specialpedagog
Maria Lindersson
Tfn 013-20 77 35

Studie- och yrkesvägledare
Jennie Wallin
 
Tfn 013-20 70 48, 0722-40 07 37.                        

Öppen mottagning dagligen 11.00 - 12.00. Besök kan bokas via skolans expedition.

Studie- och yrkesvägledare
Magdalena Ragnar
Tfn 013-294679, 0725-98 47 28

Öppen mottagning dagligen 11.00-12.00. Besök kan bokas via skolans expedition.

Lena Fogelberg-Carlsson
Bibliotekarie
Tfn 013-207548

Sofia Eriksson
Bibliotekarie
Tfn 013-207548

Jacob Andersson
Biblioteksassistent, Lilla Biblioteket
013-205375

Namn                          Tfn  Rum Undervisar i
Andreas Alexandersson 207609 427 Ge,   Ma
Stefan Almén 072-5984731 434 Ma,Fy
Kristofer Andersson 072-5984755 327 Fi,   Sam, His
Elizabet   Bate Holmberg 207542 229 En,Sv,Ty,Sv2
Stephen Bater 072-5984731 434 Ma,Fy
Peter Bergman 072-5984731 434 Ma,Fy
Susanne Blomqvist 207538 210 Fr,Sv 
Linda Borger (tj.ledig)     En,   Sv
Ulrika Bringnäs Berger (tj.ledig) 207512 Vasah. Idh
Maria Broberg 207537 217 Sv,   Ped
Lena Brynhildsen 207298 436B Bi,Nk,Miljö
Örjan Byström 207562 439 Nk,Ke,Bi
Rajka Catic 072-5984732 434 Ma,   Fy
Helén Clasén 294853 352 Ma,   En
Jenny Dahlin 072-5967821  320 Sv,   Eng
Aleida De   Leon Muscute 263859 227 En,Sp
Sophie Derefeldt 207546 321 Sp,   Sa
Peter Edwardsson 207500   Hi,   Sh
Lena Ek Rundqvist     Teckenspråk
Maria Engström 072-5984755 327 Sh,Hi
Rickard Engström  072-5984731 434 Fy,   Ma
Jessica Eriksson 207533 206 En,   Sv
John Erlandsson 207512 Vasah. Idh
Christian Fernqvist 207568 608 Mu
Johanna Fernqvist 207568 608 Mu
Maria Forsberg 207298 436B Bi,Ke,Nk
Annika Forslund 072-5984732 420 Ma,Fy
Johan Fransson 207541 207 En,Sv
Michael Frisberg 072-5967819  128 Sva,   Idh
Gabriella Garemark 263859 227 Sp,En
Magnus Garemark 0725-967915 531 Ge,Hi
Hans Granath 072-5984732 512 Ma,   Fy
Cecilia Granbom 207563 444 Nk,Ke,Bi
Anna Grape 207542 229/230 En,   Sv
Ing-Marie Gustafsson 207532 127 Sv
Kerstin Halldin 207970 105 Ps,Fr
Peter Hammers 207546 321 Sh,Ge,MKU,CAS
Cecilia Helber 072-5967821  320 En,Sv
Anders Hellmér 072-5984755 327 Hi,Sh
Gun Hellqvist 263859 227 Fr,En,Sp
Frida Hill 072-5967821   320 Psy,   Sv
Christian Hohenthal 207542 229 Ty,   La
John Holm 207563 444 Bi,Ke
Ingemar Hult 205306 104 Ek
Lars Håkansson 205306 104 Ek
Christer Hällkvist 207542 229 Ty,Sv
Camilla Janson   (tj.ledig)     En,   Sv
Johan Jensen 207563 327 Bi,   Ke
Marie Johansson 207562 439 Bi,Nk
Torbjörn Johansson 0725-967915 531 Ps,Sh
Francesca Jouannet 207538 210 Fr,   It
Lotta Karlborg 207532 127 En,Sv
Dag Karlsson 205306 104 Ek
Isabella Karlsson 205306 104 Ek,   Jur
Anne-Marie Kihlstedt 207533 206 Sv,En
Lars Klingstedt 205306 104 Ek
Anna Klingström 072-5984732 434 Ma,   Fy
Hans Larsson 207561 438 Ke,MKU,Ljudtek
Ireen Lindén 207538 210 It
Maria Lindersson 207735 222 Specialped.
Ingrid Lindmark 207533 206 Sv,Kultur-/idéhi
Johan Lindkvist 207970 105 IBPs,Fi,   Ps, Re
Maria Lindquist 0725-967915 531 Ge,Sh
Jonathan Lowrey 294853 341 Ke
Aleksandra Lovric 207512 Vasahallen  Idh
Kenneth Malmsborg     Ma,Fy
Katrin Mobara 207609 427 Ma,Ke
Annika Morin 207538 210 Fr,En
Marie Nord 207533 206 Sv,Hi,Kultur-idéhi
Therese Nordbeck 207544 420 Ma,   Fy
Johanna Nyberg 207563 444 Ke,Bi,Nk
Kristina Olander 207541 207 En,Sv
Rikard Petterzon 207537 217 Sv,   Re
Fredrik Påhlsson (tj.ledig) 207568 608 Mu
Cecilia Rehme-Hedbäck 207561 438 Ke,Bi,Nk
Victoria Rindö 263859 227 En,Sp
Tobias Rosenlind 207542 235  Ja
Johan Rosenqvist 207537 217 Sh
Sofia Salomonsson 207609 427 Ma,   Fy
Henrik Schultz 072-5967819  128 Sv,   SVA
Roger Selhammar 207509 427 Ma,Ke,Nk
Tomas Sjöstrand 072-5974731 434 Ma,   Fy
Gudrun Sköld 207544 420 Ma,Fy
Indira Stefanovic 207537 217/218 Sh,Hi,Re
Daniel Struble 205232 140 Sv,En,Sh,Filmk
Linda Strängberg 072-5967819  128 Sv,   SVA
Pia Stålhandske 207562 439 Bi,Nk
Petra Särnhammar 207541 207 Sv,En
Per Törnquist 207544 420 Ma,Fy
Hillevi Uddhammar 205232 140 Idh,Filmk
Ann-Katrin Vaknin 205306 104 Ek
Markus Waldemar 207541 207 Sv,En
Karl Wedin 072-5984755   327 Hi,Sh
Agneta Wik 207542 229 Ty
David Vinnersten 7537 217/218 Sv,En
Anna Xanthaki Petersson (Tj.ledig)     Ke,   Bi, Nk
Bennie Zetterström 207541 207 En,   Sv
Dennis Östryd 207541 207 En,Sv,ToK

Magnus Nyström
Enhetschef/rektor språkintroduktion programmet
Tfn: 013-207553

Monica Nilsson
Rektor International Baccalaureate programmet, humanistiska programmet och samhällsprogrammet
Tfn: 013-207554

Lars Uhlin
Rektor naturvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet
Tfn: 013-207552

Anna Steiner Ekström
Ekonom och HR-konsult
Tfn 013-207550

Thomas Karlsson
Vaktmästare
Tfn 013 - 20 75 67
 
Tom Karlsson

Vaktmästare 
Tfn 013 - 20 75 67

Bobil Brahim

Vaktmästare/skolvärd
Tfn 013 - 20 75 67

Katedralskolan

Telefon: 013-20 75 00

E-post:
Skicka e-post till Katedralskolan

Postadress:
Katedralskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Platensgatan 20
Platensgatan 20 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/katedral

Ansvarig

Rektor/Enhetschef
Magnus Nyström
Telefon: 013-20 75 53

Rektor
Lars Uhlin
Telefon: 013-20 75 52

Rektor
Monica Nilsson
Telefon: 013-20 75 54

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016