Personal och ledning

Kontaktuppgifter till skolans personal hittar du här. Du skickar e-post genom att trycka på namnet på den du vill skicka till.

IB-koordinator
Jonathan Lowrey
Tfn 013-294853

Heltidsmentor IB-programmet
Camilla Johansson
072-1618126

Administrativ assistent (elevadministration) för EK och NA
Bodil Hahn
Tfn: 013-294929, 013-207500

Administrativ assistent (elevadministration) för HU, IB, SA och SI
Charlotta Johansson (Elaine Billberg tj.ledig)
Tfn: 013-207534, 013-207500

 

HR-konsult
Annika Thörnros Runesson
Tfn: 013-207503

Personalredogörare
Pia Lönn
Tfn: 013-207551
sjukanmälan personal:0725-93 87 73

Ekonom
Lina Ahlénius
Tfn: 013-207550

Kurator
Malin Jeraeus
Tfn 013-20 75 56
(arbetar må-on)

Skolpsykolog
Pontus Nordell
(arbetar fm.)

Skolsköterska
Anneli Wärdig
Tfn 013-20 75 02, 0725-98 48 86
(arbetar må, ti, to)

Skolsköterska
Britt-Louise Hackelsjö
Tfn 013-20 75 57
(arbetar ti-fre)

Specialpedagog
Maria Lindersson
Tfn 013-20 77 35

Specialpedagog
Bennie Zetterström
Tfn 013-20 75 41

Studie- och yrkesvägledare
Jennie Wallin
 
Tfn 013-20 70 48, 0722-40 07 37.                        

Öppen mottagning dagligen 11.30 - 13.00. Besök kan bokas via skolans expedition.

Studie- och yrkesvägledare
Magdalena Ragnar
Tfn 013-294679, 0725-98 47 28

Öppen mottagning dagligen 11.30-13.00. Besök kan bokas via skolans expedition.

Bibliotekarie
Lena Fogelberg-Carlsson
Tfn 013-207548

Bibliotekarie
Sofia Eriksson
Tfn 013-207548

Biblioteksassistent, Lilla Biblioteket
Jacob Andersson
013-205375

Namn                           

Tfn 

Rum

Undervisar i

Andreas Alexandersson

207609

427

Ge, Ma

Stefan Almén

072-5984731

434

Ma, Fy

Kristofer Andersson

072-5984755

327

Fi, Sam, His

Elizabet Bate Holmberg

 

229

En,Sv,Ty,Sv2

Stephen Bater

072-5984731

434

Ma, Fy

Peter Bergman

072-5984731

434

Ma, Fy

Susanne Blomqvist

207538

210

Fr, Sv 

Linda Borger (tj.ledig)

 

 

En, Sv

Ulrika Bringnäs Berger

207512

Vasah.

Idh

Maria Broberg

207537

217

Sv, Ped

Lena Brynhildsen

207298

436B

Bi,Nk,Miljö

Örjan Byström

207562

439

Nk,Ke,Bi

Peter Carlsten

205306

439

Ek

Rajka Catic

072-5984732

434

Ma, Fy

Helén Clasén

 

140 

Ma, En

Jenny Dahlin

072-5967821 

320

Sv, En

Aleida de León Muscute (tj.ledig)

263859

227

En,Sp

Sophie Derefeldt

207546

321

Sp, Sa

Peter Edwardsson

072-5984755

327

Hi, Sh

Emil Eklund

204306

104

Ek

Lena Ek Rundqvist

 

 

Teckenspråk

Maria Engström

 072-598 4755

327

Sh,Hi

Rickard Engström 

072-5984731

434

Fy, Ma

John Erlandsson

207512

Vasah.

Idh

Johanna Fernqvist

207568

608

Mu

Maria Forsberg

207298

436B

Bi,Ke,Nk

Annika Forslund

072-5984732

420

Ma,Fy

Johan Fransson

207541

207

En,Sv

Gabriella Garemark

263859

227

Sp,En

Magnus Garemark

0725-967915

531

Ge,Hi

Hans Granath

072-5984732

512

Ma, Fy

Cecilia Granbom

207563

444

Nk,Ke,Bi

Anna Grape tj.ledig

 

229/230

En, Sv

Ing-Marie Gustafsson

207532

127

Sv

Kerstin Halldin

207970

105

Ps,Fr

Peter Hammers

207546

321

Sh,Ge,MKU,CAS

Cecilia Helber

072-5967821 

320

En,Sv

Anders Hellmér

072-5984755

327

Hi,Sh

Gun Hellqvist

263859

227

Fr,En,Sp

Frida Hill

072-5967821  

320

Psy, Sv

Christian Hohenthal

 

229

Ty, La

John Holm

207563

444

Bi,Ke

Lars Håkansson

205306

104

Ek

Christer Hällkvist

 

229

Ty,Sv

Marie-Louise Höög

207533 

 206

En, Sv

Johan Jensen

207563

327

Bi, Ke

Marie Johansson

207562

439

Bi,Nk

Torbjörn Johansson

0725-967915

531

Ps,Sh

Francesca Jouannet

207538

210

Fr, It

Lotta Karlborg

207532

127

En,Sv

Dag Karlsson

205306

104

Ek

Isabella Karlsson tj.ledig

205306

104

Ek,  Jur

Anne-Marie Kihlstedt

207533

206

Sv,En

Anna Klingström

072-5984732

434

Ma, Fy

Hans Larsson

207561

438

Ke,MKU,Ljudtek

Ornella Laviano 

207538

210

Italienska

Maria Lindersson

207735

222

Specialped.

Ingrid Lindmark

207533

206

Sv,Kultur-/idéhi

Johan Lindkvist

207970

105

IBPs,Fi, Ps, Re

Maria Lindquist

0725-967915

531

Ge,Sh

Jonathan Lowrey

294853

341

Ke

Kenneth Malmsborg

207532 

127 

Ma,Fy

Katrin Mobara

207609

427

Ma,Ke

Annika Morin

207538

210

Fr,En

Marie Nord

207533

206

Sv,Hi,Kultur-idéhi

Therese Nordbeck

207544

420

Ma, Fy

Johanna Nyberg

207563

444

Ke,Bi,Nk

Kristina Olander

207541

207

En,Sv

Maria Pedram

072-5967819

128

Sva

Cecilia Rehme-Hedbäck

207561

438

Ke,Bi,Nk

Victoria Rindö

263859

227

En,Sp

Johan Rosenqvist

207537

217

Sh

Sofia Salomonsson

207609

427

Ma, Fy

Henrik Schultz

072-5967819 

128

Sv, SVA

Johan Seger

072-5984732

512

Ma, Fy

Roger Selhammar

207509

427

Ma,Ke,Nk

Tomas Sjöstrand

072-5974731

434

Ma, Fy

Gudrun Sköld

207544

420

Ma,Fy

Indira Stefanovic

207537

217/218

Sh,Hi,Re

Daniel Struble

205232

140

Sv,En,Sh,Filmk

Linda Strängberg

072-5967819 

128

Sv, SVA

Pia Stålhandske

207562

439

Bi,Nk

Nina Svenman

207512

Vasahallen 

Idh

Petra Särnhammar

207541

207

Sv,En

Per Törnquist

207544

420

Ma,Fy

Hillevi Uddhammar

205232

140

Idh,Filmk

Ann-Katrin Vaknin

205306

104

Ek

Markus Waldemar

207541

207

Sv,En

Karl Wedin

072-5984755  

327

Hi,Sh

Rikard Welin

207534

217

Sv, Re

David Vinnersten

207537

217/218

Sv,En

Anna Xanthaki Petersson

207609

 427

Ke, Bi, Nk

Bennie Zetterström

207541

207

En, Sv

Dennis Östryd

207541

207

En,Sv,ToK

Enhetschef/rektor språkintroduktion programmet
Magnus Nyström
Tfn: 013-207553

Rektor International Baccalaureate programmet, humanistiska programmet och samhällsprogrammet
Monica Nilsson
Tfn: 013-207554

Rektor naturvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet
David Drejstam 
Tfn: 013-207552

Vaktmästare
Thomas Karlsson
Tfn 013 - 20 75 67
 
Vaktmästare
Tom Karlsson
 
Tfn 013 - 20 75 67

Vaktmästare/skolvärd
Bobil Brahim

Tfn 013 - 20 75 67

Vaktmästare/skolvärd
David Palm
Tfn 013-20 75 67

Katedralskolan

Telefon: 013-20 75 00

E-post: Skicka e-post till Katedralskolan

E-post: katedralskolan@linkoping.se

Postadress:
Katedralskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Platensgatan 20
Platensgatan 20 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/katedral http://www.linkoping.se/katedral

Ansvarig

Rektor/Enhetschef
Magnus Nyström
Telefon: 013-20 75 53

Rektor
David Drejstam
Telefon: 013-20 75 52

Rektor
Monica Nilsson
Telefon: 013-20 75 54

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 januari 2017