Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Katedralskolan

Välkommen till Katedralskolan! Här studerar cirka 1240 elever och personalstyrkan består av 120 engagerade medarbetare.

Till vårdnadshavare för elever på Katedralskolan

Måndag 23 november tog bildningsnämnden i Linköpings kommun beslut om att undervisningen på de kommunala gymnasieskolorna delvis ska bedrivas som fjärr- och distansundervisning.

Förändringarna gäller från och med onsdag 25 november. Syftet med beslutet är att minska trängseln i kollektivtrafiken och i skolorna för att dämpa smittspridningen i samhället.

Lösningarna kan variera lite mellan olika skolor men på det stora hela har vi behövt hitta fram till vissa gemensamma förhållningssätt på de skolor som samarbetar inom individuellt val och moderna språk.

Distansundervisningen kommer att fördelas årskursvis, där eleverna har en vecka hemma och två veckor på skolan. På onsdag 25 november (vecka 48) går åk 2 igång med distansundervisning och fortsätter så under resten av veckan. Vecka 49 har åk 3 distansundervisning och vecka 50 är det dags för åk 1. Under vecka 51 är det återigen tvåornas tur. Efter julledigheten, i vecka 1 som är en kortvecka, distansundervisas åk 3 och sedan följer åk 1 i vecka 2, åk 2 i vecka 3 och åk 3 i vecka 4.

Kurser inom individuella valet (åk 2 och 3) går vanligtvis på distans, men närundervisning sker den vecka då åk 1 är hemma. Språkgrupper som bara består av elever från Katedralskolan närundervisas de veckor eleverna är på plats, medan grupper med elever från flera skolor som regel distansundervisas.

När- och distansundervisning kombineras fram till jul enligt nedan:

Vecka 48 (onsdag-fredag)
Generellt: åk 1 och 3 närundervisning, åk 2 distans
IV: Distans/fjärr
Morderna språk: Grupper med skolans egna elever på plats, annars distans/fjärr

Vecka 49
Generellt: åk 1 och 2 närundervisning, åk 3 distans
IV: Distans/Fjärr
Moderna språk: Provvecka moderna språk. Närundervisning

Vecka 50
Generellt: åk 2 och 3 närundervisning, åk 1 distans
IV: Närundervisning
Morderna språk: Grupper med skolans egna elever på plats, annars distans/fjärr

Vecka 51
Generellt: åk 1 och 3 närundervisning, åk 2 distans
IV: Distans/fjärr
Moderna språk: Grupper med skolans egna elever på plats, annars distans/fjärr


Eventuella avsteg från ovanstående schema meddelas av läraren. Bland annat kan undervisning i 50 p-kurser som avslutas efter vecka 2 i större omfattning behöva bedrivas i form av närundervisning. Modersmålsundervisning och studiehandledning genomförs som närundervisning. Stöd anpassas efter det generella schemat (se ovan), det vill säga att det sker på plats i skolan i två av tre veckor.
Normalt ska eleven vara hemma den veckan då man har distansundervisning. Det kan av olika skäl vara nödvändigt för vissa elever att befinna sig på skolan under en del av en dag som man annars har distansundervisning och man kan i så fall nyttja sal 233.

Elever på Handels- och administrationsprogrammet som genomför APL fullföljer den arbetsplatsförlagda delen om det är möjligt utifrån arbetsplatsens bestämmelser. Arbetsplatsens rekommendationer ska följas.

Examinationer (oftast nationella prov eller större prov som gäller för en årskurs) som ligger i läsårsschemat fram till jul genomförs enligt plan. Det kan innebära att man som elev behöver komma in till skolan för examinationen trots att man i övrigt har distansundervisning.
Lunch serveras de dagar då det ligger prov under förmiddagen. Har man däremot prov på eftermiddagen ingår inte lunch. Andra prov får anpassas efter de veckor då eleverna är på plats, alternativt genomföras på distans. Prov i läsårsplan efter jul kan komma att flyttas till veckor då eleverna har skolförlagd undervisning.

Eftersom trängseln i matsalen är en av våra största utmaningar, görs anpassningar i lunchschemat. Vi kommer att bibehålla antalet ätande i Konsert och Kongress och på så sätt skapa mera luft i skolans egen matsal. Eftersom olika årskurser är hemma olika veckor behöver vi göra ett veckoschema där de klasser som äter på Konsert och Kongress varierar. I schemat framgår var eleverna ska äta. Står det för aktuell dag “Lunch på KoK” är det lunch på Konsert och kongress som avses. Även fortsättningsvis ska elever med specialkost äta i matsalen. Elever som tidigare inte har ätit på Konsert och Kongress förses med lunchkort.

Linköpings kommun undersöker möjligheterna till att eleverna under de tillfällen de inte är i skolan ska kunna erbjudas skollunch på annat sätt. Hur detta ska ske är ännu inte beslutat och därför kommer inte denna möjlighet att finnas från 25 november. Målet är att det ska lösas så fort som möjligt och mer information går ut när lösningen är klar.

Årets julavslutning kommer tyvärr inte att kunna genomföras traditionsenligt. Mentorerna kommer att samla klassen via Meet och genomföra en distansavslutning.

Elever i åk 2 och 3 har redan erfarenhet av distansundervisning och vet vad som krävs för att det ska fungera bra.

Här följer en del råd som underlättar för eleverna att följa undervisning på distans.

Eleverna måste se till att ta hem alla böcker och allt materiel de kommer att behöva. Eleverna rekommenderas att hitta en så bra arbetsplats som möjligt. Man ska sitta bekvämt och inte bli störd. Man bör förbereda sig på morgonen som om man ska gå iväg till skolan. När första lektionen börjar är eleven på plats i tid och redo att delta. Det är oerhört viktigt att eleverna slutför de arbetsuppgifter som gäller för lektionen. I vissa fall förväntas de lämna in något i slutet av lektionen och det är viktigt att det blir gjort då. Annars är det risk att man samlar på sig mycket arbete som man måste göra senare.

Slutligen är det angeläget att sträcka på benen och få lite luft i samband med lunchrast eller längre rast.

Beslutet om fjärr- och distansundervisningen gäller till och med den 31 januari 2021. Hur det blir efter den 31 januari ber vi att få återkomma till. Vår förhoppning är att vi ska kunna gå tillbaka till vanlig närundervisning, men det är beroende av hur smittspridningen ser ut i samhället. Gymnasieskolans elever får ett stort ansvar att hjälpa till att begränsa spridningen. Av det skälet är det avgörande att eleverna, förutom att följa de vanliga rekommendationerna om avstånd, handhygien och att stanna hemma även om man har milda symtom, håller sig hemma de veckor då man har distansundervisning. Det innebär en avlastning i kollektivtrafiken och att risken för smitta minskar.

Skolledningen
Katedralskolan

Här finns information till dig som är ny elev på Katedralskolan läsåret 2020/2021

Dexterkonto vårdnadshavare

(För dig vårdnadshavare som får felmeddelande när du försöker logga in i Dexter och ska uppdatera kontaktuppgifter). Ofta förekommande felmeddelande är om eleven tidigare inte har gått på en kommunal skola i Linköping tidigare. 
Kontakta Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice så hjälper de dig igång med ett konto.
Telefon: 013-20 60 00 
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Mentorslista läsåret 2020/2021

Elevfolder med information om Katedralskolan

 

Tänk på att hålla avstånd till varandra! 

Information

Via menyn hittar du mer information för elev, vårdnadshavare och övriga som är intresserade av vår verksamhet. Saknar du något som du tycker borde finnas med på vår hemsida eller undrar du något som du inte får svar på här? Välkommen att skicka E-post via länken här:

Övriga kontaktuppgifter finns på sidan personal och ledning som du når via menyn.

Är du före detta elev på Katedralskolan och har inte kvar dina avgångsbetyg? Ett år efter utfärdandet av betygen skickar vi dem till Linköpings stadsarkiv. Du kan beställa en kopia på dina betyg via deras hemsida. Se länk nedan.

                                                                                                     

Katedralskolan

Till e-postformulär för Katedralskolan

E-post: katedralskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 00

Besöksadress: Platensgatan 20 (se karta)

Postadress: Katedralskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/katedral http://www.linkoping.se/katedral

Enhetschef: Marcus Lindén
Telefon: 013-20 55 29

Rektor: Dan Forsberg
Telefon: 013-207549

Rektor: David Drejstam
Telefon: 013-20 75 52

Rektor: Monica Nilsson
Telefon: 013-20 75 54

Senast uppdaterad den 5 januari 2021