Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Katedralskolan är Linköpings äldsta gymnasium med anor från 1600-talet. Vår verksamhet bedrivs i en vacker skolbyggnad från 1915 som varsamt anpassas att möta de krav dagens skolutveckling ställer.

Katedralskolan

Katedralskolan framifrån

Katedralskolans motto

Tradition och utveckling är Katedralskolans motto. Det innebär att vi som Linköpings äldsta gymnasium, grundat 1627, vill värna om de stolta traditionerna, samtidigt som vi erbjuder en modern utbildning.

Det här är Katedral

På Katedralskolan finns en studiekultur som värnar om de stolta traditionerna, samtidigt som skolan erbjuder en modern utbildning. Miljön tillåter alla att växa och utvecklas och våra elever tränas i kreativitet, initiativförmåga och att ta eget ansvar för sina studier.

Våra duktiga och legitimerade pedagoger stödjer sig på gedigna kunskaper och vetenskapliga metoder. Vi är måna om att utbildningen ska vara bred och så nära verkligheten som möjligt så att eleverna förbereds för högre studier och livet efter skolan.

För att få veta mer om våra program och träffa våra elever, se filmerna här ovan och under Program och inriktningar i menyn. 

Internationell profil

Skolan har genom väl etablerade utländska kontakter sedan lång tid en internationell profil, som vi vill bevara och vidareutveckla. Kontinuerligt elevutbyte med andra länder sörjer för den inriktningen liksom en gedigen språkundervisning och ett antal samverkansprojekt mellan språk och övriga ämnen.

Humanistisk grundsyn

Vi vill se vår undervisning präglad av en humanistisk grundsyn som sätter människan i centrum. Alla elever ska i sina studier hos oss möta öppenhet och tolerans samt tränas till kreativitet, initiativförmåga och eget ansvarstagande.

Vi strävar efter att utveckla interkulturell medvetenhet samt att utrusta våra elever med akademiska och medmänskliga förmågor som de behöver för att verka och leva i vår globaliserade värld. 

Tillsammans med dig verkar vi för att du har bästa möjliga förutsättning att lyckas i framtiden.

Senast uppdaterad den 24 november 2023