Personal och ledning

Kontaktuppgifter till skolans personal hittar du här. Du skickar E-post genom att trycka på namnet på den du vill skicka till.

 

IB-koordinator
Jonathan Lowrey
Tfn 013-294853

Heltidsmentor IB-programmet
Camilla Johansson
072-1618126

Administrativ assistent (elevadministration) för EK, HA, NA och SI
Elaine Annasdotter 
Tfn: 013-294929, 013-207500

Administrativ assistent (elevadministration) för HU, IB och SA
Lisa Axbom
Tfn: 013-207534, 013-207500

HR-konsult
Annika Thörnros Runesson
Tfn: 013-207503

Personalredogörare/HR-assistent
Pia Lönn
Tfn: 013-207551
Sjukanmälan personal: 072-593 87 73

Ekonom

Kurator
Malin Jeraeus
Tfn 013-20 75 56
(arbetar må-to)

Skolpsykolog
Pontus Nordell
Tfn 0724-51 37 69

Skolsköterska
Lena-Marie Carling
Tfn 013-20 75 02

Skolsköterska
Shohreh Valikhany
Tfn 013-20 75 57

Specialpedagog
Bennie Zetterström
Tfn 013-20 75 41

Studie- och yrkesvägledare
Sofia Meinhold
Tfn 013-20 70 48, 0722-40 07 37                        

Öppen mottagning dagligen 11.30 - 13.00. Besök kan bokas via skolans expedition.

Studie- och yrkesvägledare
Magdalena Ragnar
Tfn 013-294679, 0725-98 47 28

Öppen mottagning dagligen 11.30-13.00. Besök kan bokas via skolans expedition.

Bibliotekarie
Lena Fogelberg-Carlsson
Tfn 013-207548

Bibliotekarie
Sofia Eriksson
Tfn 013-207548

Biblioteksassistent, Lilla Biblioteket
Jacob Andersson
013-205375

Namn                           

Tfn 

Rum

Undervisar i

Andreas Alexandersson

013-20 76 09

427

Ge, Ma

Stefan Almén

013-29 46 54 

430

Ma, Fy

Kristofer Alsér

0725-98 47 55

327

Fi, Sam, His

Elizabet Bate Holmberg

013-20 75 42

229

En,Sv,Ty,Sv2

Stephen Bater

0725-98 47 32

434

Ma, Fy

Peter Bergman

0725-98 47 31

434

Ma, Fy

Susanne Blomqvist

013-20 75 38

210

Fr, Sv 

Björn Borg

013-20 53 06

104

Ek

Linda Borger (tj.ledig)

 

 

En, Sv

Ulrika Bringnäs Berger

013-20 75 12

Vasah.

Idh

Maria Broberg

013-20 75 37

217

Sv, Ped

Lena Brynhildsen

0725-93 88 07

437

Bi,Nk,Miljö

Örjan Byström

013-20 75 62

439

Nk,Ke,Bi

Peter Carlsten

013-20 53 06

104

Ek

Rajka Catic

 

430

Ma, Fy

Helén Clasén

013-20 52 32

222

Ma, En

Jenny Dahlin

0725-96 78 21 

320

Sv, En

Aleida de León Muscute

013-26 38 59

227

En,Sp

Sophie Derefeldt

013-20 75 46

321

Sp, Sa

Emil Eklund

013-20 43 06

104

Ek

Lena Ek Rundqvist

 

 

Teckenspråk

Maria Engström

 0725-98 47 55

327

Sh,Hi

Rickard Engström 

0725-98 47 31

434

Fy, Ma

John Erlandsson

013-20 75 12

Vasah.

Idh

Johanna Fernqvist

013-20 75 68

Musikannexet

Mu

Maria Forsberg

0725-93 88 07

437

Bi,Ke,Nk

Annika Forslund

0725-98 47 32

512

Ma,Fy

Johan Fransson

013-20 75 41

207

En,Sv

Gabriella Garemark

013-26 38 59

227

Sp,En

Magnus Garemark

0725-96 79 15

531

Ge,Hi

Cecilia Granbom

013-20 75 63

444

Nk,Ke,Bi

Anna Grape

013-20 75 42

229/230

En, Sv

Ing-Marie Gustafsson

013-20 75 32

128

Re,Sv

Kerstin Halldin

013-20 79 70

105

Ps,Fr

Peter Hammers

013-20 75 46

321

Sh,Ge,MKU,CAS

Cecilia Helber

0725-96 78 21 

320

En,Sv

Anders Hellmér

0725-98 47 55

327

Hi,Sh

Frida Hill

0725-96 78 21  

320

Psy, Sv

Christian Hohenthal

013-20 75 42

229

Ty, La

John Holm

013-20 75 63

444

Bi,Ke

Lars Håkansson

013-20 53 06

104

Ek

Christer Hällkvist

013-20 75 42

229

Ty,Sv

Marie-Louise Höög

013-20 75 33 

 206

En, Sv

Johan Jensen

013-20 75 63

444

Bi, Ke

Emma Johansson 013-20 53 06 104 En, Ek

Marie Johansson

013-20 75 62

439

Bi,Nk

Torbjörn Johansson

0725-96 79 15

531

Ps,Sh

Emma Josefsson

013-20 75 61  438 

Bi, Nk

Francesca Jouannet

013-20 75 38

210

Fr, It

Lizelotte Karlborg

013-20 75 32

128

En,Sv

Dag Karlsson

013-20 53 06

104

Ek

Isabella Karlsson

013-20 53 06

104

Ek,  Jur

Anne-Marie Kihlstedt

013-20 75 33

206

Sv,En

Anna Klingström

0725-98 47 31

434

Ma, Fy

Hans Larsson

013-20 75 61

438

Ke,MKU,Ljudtek

Ornella Laviano 

013-20 75 38

210

Italienska

Ingrid Lindmark

013-20 75 33

206

Sv,Kultur-/idéhi

Johan Lindkvist

013-20 79 70

105

IBPs,Fi, Ps, Re

Maria Lindquist

0725-96 79 15

531

Ge,Sh

Jonathan Lowrey

013-29 48 53

341

Ke

Kenneth Malmsborg

 

430

Ma,Fy

Katrin Mobara

013-20 76 09

427

Ma,Ke

Annika Morin

013-20 75 38

210

Fr,En

Jenny Myrberg

072-598 47 32 512

Bi, Ma

Marie Nord

013-20 75 33

206

Sv,Hi

Therese Nordbeck

013-20 75 44

420

Ma, Fy

Karin Norman

0725-96 78 19

127

Sva

Johanna Nyberg

013-20 75 63

444

Ke,Bi

Kristina Olander

013-20 75 41

207

En,Sv

Trifa Osman

072-598 47 32  430 

Bi, Ma

Maria Pedram

0725-96 78 19

127

Sva

Cecilia Rehme-Hedbäck

013-20 75 61

438

Ke,Bi,Nk

Victoria Rindö

013-26 38 59

227

En,Sp

Johan Rosenqvist

013-20 75 37

217

Sh

Sofia Salomonsson

0725-98 47 31

434

Ma, Fy

Henrik Schultz

0725-96 78 19 

127

Sv, SVA

Johan Seger

0725-98 47 31

434

Ma, Fy

Roger Selhammar

013-20 75 09

427

Ma,Ke

Tomas Sjöstrand

0725-97 47 31

434

Ma, Fy

Gudrun Sköld

013-20 75 44

420

Ma,Fy

Indira Stefanovic

013-20 75 37

217/218

Sh,Hi,Re

Daniel Struble

013-20 52 32

222

Sv,En

Linda Strängberg

0725-96 78 19 

127

En,Sv,Sva

Pia Stålhandske

013-20 75 62

439

Bi,Nk

Kristian Svalin

013-20 75 37 218 

Sh, Re

Nina Svenman

013-20 75 12

Vasahallen 

Idh

Petra Särnhammar

013-20 75 41

207

Sv,En

Söderholm Christina

013-20 75 32

127

Sva

Per Törnquist

013-20 75 44

420

Ma,Fy

Hillevi Uddhammar

013-20 52 32

222

Idh

Ann-Katrin Vaknin

013-20 53 06

104

Ek

Markus Waldemar

013-20 75 41

207

Sv,En

Karl Wedin

0725-98 47 55  

327

Hi,Sh

Rikard Welin

013-20 75 34

217

Sv, Re

David Vinnersten

013-20 75 37

217/218

Sv,En

Anna Xanthaki Petersson

013-20 76 09

 427

Ke, Bi, Nk

Bennie Zetterström

013-20 75 41

207

En,Sv,Spec.ped.

Dennis Östryd

013-20 75 41

207

En,Sv,ToK

Enhetschef/ Rektor Introduktionsprogram Språkintroduktion
Tillförordnad enhetschef: Åsa Ridne
Telefon: 013-26 32 39

Rektor Humanistiska programmet, International Baccalaureate, Samhällsvetenskapsprogrammet
Monica Nilsson
Telefon: 013-20 75 54

Rektor Ekonomiprogrammet, Handels-och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och
David Drejstam 
Telefn: 013-20 75 52

Vaktmästare
Thomas Karlsson
Tfn 013 - 20 75 67
 
Vaktmästare
Tom Karlsson
 
Tfn 013 - 20 75 67

Vaktmästare/skolvärd
Bobil Brahim

Tfn 013 - 20 75 67

Vaktmästare/skolvärd
David Palm
Tfn 013-20 75 67

Katedralskolan

Skicka e-post till Katedralskolan

E-post: katedralskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 00

Besöksadress: Platensgatan 20 (se karta)

Postadress: Katedralskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/katedral http://www.linkoping.se/katedral

Rektor/Enhetschef: Magnus Nyström
Telefon: 013-20 75 53

Rektor: David Drejstam
Telefon: 013-20 75 52

Rektor: Monica Nilsson
Telefon: 013-20 75 54

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2018