Skolbibliotek

Välkommen till Katedralskolans bibliotek!

Från våra vackra lokaler har unga människor möjlighet att nå hela världen. Här arbetar elever, bibliotekarier och lärare för att skapa en trygg, dynamisk, utmanande, kompetent och framgångsrik lärsituation.

Våra bibliotekarier heter Lena Fogelberg Carlsson och Petra Särnhammar. Vi finns i biblioteket mellan 8:00 och 16:00.

På Katedralskolan har vi ett bibliotek som ska hjälpa elever och lärare att uppnå de mål vi har för skolans verksamhet.

Vi eftersträvar att vara en naturlig resurs i elevers och lärares vardag. Oavsett om du som elev eller lärare söker inspiration eller svaret på en specifik fråga finns vi här för att handleda, ge stöd och utveckla lärande. Vi försöker att använda oss av olika metoder för att bemöta dina frågor och behov och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra lokaler, vårt medieutbud och vår egen kompetens.

Medierna i Katedralskolans bibliotek ska vara anpassade till målet med skolans verksamhet. Böcker, tidskrifter och databaser är valda med utgångspunkt i program- och kursmål.

Medierna ska både fungera i ett mer eller mindre styrt lärande, men också som inspiration för tankar och idéer. 

Du är alltid välkommen med dina frågor!

Senast uppdaterad den 25 mars 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: