Hoppa till huvudinnehåll

Extra anpassningar och särskilt stöd 

På Katedralskolan finns olika möjligheter till stödundervisning för att göra din studietid så bra som möjligt.

Händer som lägger pussel.

Tillsammans löser vi pusslet

Vi kartlägger dina behov, analyserar svårigheter och handleder dig genom dina studier. Våra kunniga specialpedagoger Lisa Berglund och Bennie Zetterström samarbetar tätt med lärare, elevhälsoteam och bibliotek för elever i behov av särskilt stöd. 

Överlämningar från grundskolan

Varje år får skolan ta del av överlämningar från elevernas respektive grundskola för att tidigt kunna sätta in det stöd som behövs. Ibland kan vissa överlämningar saknas så det är bra om elev och/eller vårdnadshavare stämmer av om skolan fått ta del av överlämningen. Man är också välkommen att boka in en tid på skolan inför skolstart om det finns behov av det.

Förkunskapstester

I början av årskurs 1 genomför skolan förkunskapstester i matematik, svenska och engelska. Syftet med förkunskapstesterna är att skolan ska få en överblick över elever i årskurs 1 och deras behov, detta för att kunna sätta in rätt extra anpassningar så tidigt som möjligt. Vid behov genomförs vidare screeningtester tillsammans med specialpedagogerna.

Screeningtester

Elever som upplever att de har svårigheter exempelvis med läsning och skrivning erbjuds möjlighet att genomföra screeningtester hos specialpedagogerna.

Extra anpassningar

Extra anpassningar genomförs som regel inom ramen för den ordinarie undervisningen och respektive lärare följer upp hur anpassningarna fungerar i sina kurser. En övergripande uppföljning genomförs av mentor under utvecklingssamtal och på andra inbokade möten. Extra anpassningar dokumenteras i Unikum.

GPS (Gymnasialt pedagogiskt stöd)

Specialpedagogerna ansvarar för att utforma och samordna det pedagogiska stödet på skolan. Stödet GPS erbjuds i skolans olika ämnen. Undervisande lärare bedömer om eleven är i behov av GPS-stöd och tar därefter hjälp av specialpedagogerna. Eleven erbjuds då schemalagt stöd i en mindre grupp.

Särskilt stöd

Elever som är i större behov av stöd där extra anpassningar inte räcker till, erbjuds särskilt stöd. Detta utformas efter en pedagogisk utredning, med hänsyn till elevens behov och förutsättningar. Det är rektor som fattar beslut om särskilt stöd.

Specialpedagogerna arbetar också med ämnesstöd, lektionsbesök och handledning.

Räknestugan

På onsdagar erbjuds Räknestugan för Katedralskolans elever. Du är varmt välkommen oavsett program och årskurs, dock delar vi upp oss i olika salar beroende vilket program du går.

  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) och International Baccalaureate (IB) klockan 14:40-17:00 i sal 433.

  • Ekonomiprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet (FS), Handelsprogrammet (HA), Humanistiska programmet (HUM) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) klockan 14:40-16:30 i sal 128. 

Mattecentrum

Mattecentrum har sina räknestugor på Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Folkungaskolan och Katedralskolan. 

  • Katedralskolan - torsdagar klockan 15:30-17:30 i sal 214
  • För att se när de andra skolornas räknestugur äger rum se länk nedan

Pluggakuten 

Som komplement kan du som elev även få hjälp digitalt via Pluggakuten, se länk nedan 

De elever som är i behov av stöd i engelska erbjuds detta i mindre grupp. GPS-stödet är förlagt till olika dagar och tider för att passa elevernas ordinarie scheman. Dessutom kommer det under vårterminen att erbjudas stödonsdagar där lärare träffar sina egna elever i mindre grupp.

Tider för GPS:

Engelska 5 - måndagar klockan 08:30-09:30
Engelska 5 - tisdagar klockan 15:45-16:45
Engelska 6 - måndagar klockan 15:30-16:30
Engelska 6 - torsdagar klockan 15:40-16.40

Kontakt

Elever och vårdnadshavare kan kontakta våra specialpedagoger direkt här nedan eller ta kontakt via sin mentor.

Användbara länkar:

Senast uppdaterad den 6 mars 2023