Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. Du kan välja ett yrkesförberedande program om du vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Om du hellre vill fortsätta att studera på universitet eller högskola, kan du välja ett högskoleförberedande program. I Linköping finns sammanlagt 19 gymnasieskolor, både kommunala, regionala samt fristående.

Via menyn hittar du information om hur du söker skola, men även regler och bestämmelser om gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vilka program som finns i Linköping och på vilka gymnasieskolor de erbjuds finns i broschyren "Programväljaren/Gymnasievalet i Linköping". Mer information om programmens innehåll finns även på Skolverkets hemsida.

För mer information om gymnasieval, tider mm besök websidan gymnasiestudera.se:

Hitta och jämför skolor 

På sidan Hitta och jämför gymnasieskolor kan du hitta gymnasieskolor och se på karta var de finns. Du kan även se antal elever i skolan samt hur nöjda eleverna är med sin skola.

Senast uppdaterad den 14 januari 2021