Välkommen att tycka till om förskola och utbildning!

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina synpunkter eller klagomål förbättra våra verksamheter.

Linköpings kommun vill underlätta för dig att komma med synpunkter, men också förbättra din möjlighet att påverka kommunens verksamheter.
Linköpings kommun har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dem som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten.

Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål:

  • Lämna dina synpunkter muntligen eller skriftligen direkt till verksamheten
  • Skicka brev till:
    Utbildningsförvaltningen
    Apotekaregatan 13C,
    581 81 Linköping
  • Skicka e-post
  • Skriv ner dina synpunkter och klagomål på blanketten nedan och lämna den till verksamheten eller skicka in blanketten (portot är betalt)

Dina synpunkter/klagomål diarieförs och blir därmed allmän handling

Svar/kontakt inom 7 dagar

Ansvarig chef/rektor tar hand om dina synpunkter och klagomål.

Om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 dagar.

Senast uppdaterad den 8 januari 2018