Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning

Elevens studie- och yrkesval har ofta stor betydelse för hur framtiden kommer att se ut. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och är till för att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

För varje elev

Arbetet med studie- och yrkesvägledning, och att göra detta arbete likvärdigt på alla kommunens skolor, är en del av Linköpings kommuns övergripande uppdrag. 

Varje elev ska uppleva att all personal på skolan arbetar för att utveckla elevers och studerandes förmåga att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle. Detta arbete påbörjas redan i de lägre årskurserna, och fortsätter genom all kommunal skolverksamhet. Här har Studie- och yrkesvägledaren (SYV) en viktig roll.

SYV finns i våra kommunala skolor från grundskolans årskurs 7, på gymnasiets samtliga årskurser, inom yrkesutbildning och vuxenutbildning, samt inom Arbetsmarknadscentrums (AMC) olika verksamheter.

SYV finns till hands för att svara på frågor och genomföra en rad aktiviteter för att hjälpa eleverna att hantera val inom pågående utbildning, i övergången mellan olika skolformer samt mellan skola och arbetsliv.

Den röda tråden

Studie- och yrkesvägledning går som en röd tråd i kommunens olika skolformer, från grundskola till vuxenstudier och arbetsmarknadsinsatser. På så sätt får elever och studerande kontinuerligt vägledning, så att de kan göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Här beskrivs vilka olika aktiviteter du som elev eller vårdnadshavare kan förvänta dig, oavsett vilken kommunal verksamhet det gäller.

Årskurs 7

 • Framtidsfrön* kommer ut till skolorna och har ett lektionsunderlag om förmågor

Årskurs 8

 • Framtidsfrön* har en aktivitet för årskurs 8 som framförallt är lämplig innan elevernas PRAO- period. Vid tillfället har Framtidsfrön information och diskussion med eleverna om arbetsmarknad och hur man uppträder på arbetsplats
 • PRAO (Praktisk Yrkes- och Arbetslivsorientering) - information av SYV i klasserna - PRAO ute på arbetsplats för eleverna

Årskurs 8 eller 9

 • Arbetsmarknadsdag där olika branscher informerar. Genomförs i september/oktober. Framtidsfrön* kan vara en samarbetspart i detta. Eventuellt kan elever från gymnasiet vara med som värdar för grundskoleelever

* Framtidsfrön är en organisation som jobbar för att ge unga drivkraft och motivation för framtiden genom att stötta skolverksamhet i uppdraget kring entreprenörskap och samverkan mellan skola och omvärlden. Läs mer om Framtidsfrön:

Årskurs 9

 • Gymnasieinformation/ föräldramöte
 • Gymnasiemässa för elev och vårdnadshavare
 • Öppet hus för elev och vårdnadshavare
 • Enskilda/gruppvisa vägledningssamtal för elev, med SYV
 • Gymnasiebesök
  Genomförs vecka 5 och är ett komplement till övriga aktiviteter, för att ungdomarna ska kunna slutföra sitt val på ett väl underbyggt sätt.
 • Gymnasieval
 • Samtal med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
 • Elev träffar vid behov SYV och personal på mottagningsgruppen för information om studier på Introduktionsprogrammet
 • Rektor på grundskola ger rektor på gymnasiet viktig information inför gymnasiestudierna (Överlämningar).

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen består av Individuellt alternativ (IMA), Språkintroduktion (IMS), Yrkesintroduktion (IMY), Programinriktat individuellt val (IMV).

Samtliga erbjuds:

 • Individuella studieplaner
 • Vägledning inför fortsatta studier/arbete
 • Kontakt mellan Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och elev vid avhopp
 • Enskilt samtal

IMA erbjuder även:

 • Information om gymnasievalet och andra vägar efter gymnasiet
 • Enskilda samtal vid behov
 • Kontakt med vårdnadshavare vid behov

IMS erbjuder även:

 • Startnivå; Kartläggningssamtal
 • Information om svenska skolsystemet
 • Uppflyttningssamtal vid byte av nivå
 • Klassvis information i samarbete med lärare - om yrkesroller
 • Enskilda samtal
 • Information om gymnasievalet.

Årskurs 1

SYV informerar om:

 • val av inriktning
 • gymnasiestruktur
 • individuellt val
 • språkval
 • högskoleprovet

 • SYV och pedagog informerar om val av fördjupningskurser

Vid behov genomförs:

 • Vägledningssamtal elev-SYV
 • Kontakt elev- KAA (Kommunala aktivitetsansvaret)

Årskurs 2

 • Information om individuella val och programfördjupning
 • Information om högskoleprovet

Vid behov genomförs:

 • Vägledningssamtal elev-SYV
 • Kontakt elev- KAA (Kommunala aktivitetsansvaret)

Årskurs 3

SYV informerar om:

 • Studier och arbete efter gymnasiet
 • Högskoleprovet

Vid behov genomförs:

 • Vägledningssamtal elev-SYV
 • Kontakt elev- KAA (Kommunala aktivitetsansvaret)

Vuxenutbildningen erbjuder kontinuerlig studie- och yrkesvägleding under året. Dessutom genomförs återkommande aktiviteter:

Januari

 • Information till studie- och yrkesvägledare på gymnasiet

Mars

 • Mässa för utbildningar inom vuxenutbildningen
 • Mässa på Birgittaskolan för vidare studier

Mars/april

 • Information till eleverna på IMS inför övergång till vuxenutbildningen
 • Erbjudande om öppen information för gymnasieelever

Information om särskild utbildning för vuxna genomförs kontinuerligt under året.

 

Instegsteam

Socialsekreterare introducerar deltagare till instegsteamet, som gör en kartläggning av individuella behov. Deltagaren får sedan kontakt med något av AMC:s olika stödfunktioner:

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och Team unga

KAA samarbetar med Team unga.
Team unga erbjuder ungdomar aktivitet i form av arbetsträning eller praktik.
Team unga erbjuder även andra insatser, till exempel motivationshöjande gruppaktiviteter.

Arbetsmarknadskonsulent (AMK) och SYV

AMK och SYV arbetar endast med inskrivna deltagare på AMC.

Samtliga deltagare får ta del av studie- och yrkesvägledning i form av:

 • Individuella samtal
 • Gruppvägledning
 • Information om olika utbildningsvägar och studiestartsstöd
 • Temadagar kring vård- och omsorgsutbildningar, barn- och fritidsutbildningen
 • Studiebesök och/eller skolbesök
 • Studieplanering mot vuxenutbildning men även eftergymnasial nivå.
 • Stöd vid ansökan till Universitet och högskolerådet (UHR), för validering av tidigare studier eller yrkeserfarenhet
 • Ansökan till CSN (Studiestartsstöd)

Studie- och yrkesvägledaren samverkar med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och försörjning (AMF), Centrum för vuxenutbildning och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Senast uppdaterad den 3 maj 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: