Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår. Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolornas egna hemsidor hittar du via Hitta och jämför grundskolor eller genom att använda sökfunktionen på sidan.

Därför är det viktigt att skolan håller öppet

För att samhället i stort ska fungera under pandemin är det viktigt att skolor fortsatt håller öppet. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra det vi kan för att minska smittspridning och underlätta för verksamheterna.

Läs mer på sidan, Information förskola och grundskola om coronaviruset.

Våra mål

Linköpings kommun har höga ambitioner med skolan. Satsningar görs för att nå målen:

  • Maximalt lärande
  • Likvärdighet
  • Lust och engagemang.

I Linköpings kommun finns kommunala skolor och fristående skolor. Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Men eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en annan kommunal skola, eller en av kommunen fristående skola.

Förändrad skolorganisation i Skäggetorp

Från och med hösten 2021 kommer Skäggetorpsskolan enbart bestå av skolklasser upp till årskurs 6. Det innebär att skolan inte längre kommer ha kvar högstadiet. Syftet med att sprida ut högstadieeleverna till övriga högstadieskolorna i kommunen är att höja gymnasiebehörigheten och att skapa plats för de yngre årskullarna i området.

Senast uppdaterad den 1 mars 2021