Hoppa till huvudinnehåll

Skola24

Skola24 är grund- och gymnasieskolornas verktyg för registrering av elevers schema och närvaro/frånvaro samt vistelsetider på fritidshem. Skola24 når du via hemsida eller app. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som vårdnadshavare.

Changed management of attendance/ absence in schools and after school care

From the academic year 21/22, Skola24 will be used for attendance/absence management and leave application in the municipal primary and secondary schools. Skola24 will also be used by after school care for registration of length of stay.

Contact information in Skola24

The guardian's contact information in Skola24 is retrieved from IST administration, so all updating of information takes place in IST administration.

Read more about IST-administration here:

Report absence

It is important that you report the absence well in advance of the lesson. If the school has had time to register absence before your application is received, you need to contact the school to inform that your application was received late.

When you, as a guardian, report your child's absence from compulsory school, that information comes to both the school and the after-school center. The different approaches to which absence can be reported are as follows:

 • With the Unikum family app, you as a guardian can report your child's absence for a whole or part of the day. In the app, click on Absence and then select which child the absence is to be reported for or if needed click More and select Absence.

 • By phone on telephone number 013-26 26 26.

  At the start of school, it will only be Swedish as a language, but then these languages will also be added:

  • Arabic 
  • English
  • Pashto
  • Somali
  • Albanian

Absence notification by telephone can currently only be made for one full day at a time. If you call after 12:00, absence will be registered for the following day. Students' social security numbers must only contain numbers (Phone number does not work).

 •  Log in to Skola24 and register the absence there. Login is done with e-identification.

Länk: Inloggning Skola24

 • With Skola24 app
  Instructions on how to do this in Linköping we use External inloggning (SSO)), can be found on this page:

See your children's schedule

With the Unikum Family app , you as a guardian can see your child / children's schedule.

In the app, click on Schedule and then select which child you want to see the schedule for or if needed click More and select Schedule

 • Log in to Skola24,  and see the schedule there.
 • With Skola24 app
  Instructions on how to do this, in Linköping we use External inloggning (SSO), can be found on this page: App Skola24

Register and change the length of stay for after school care in Skola24

During August, guardians will be able to enter length of stay for after school care. The default setting for the minimum number of days in advance that stay times can be entered / changed is 14 days. Respective after school care can change it themselves, so to know what applies, contact the after school care. The idea is that the use of length of stay will take place in full from September.

Log in to Skola24 and register or change there. Login is done with e-identification.

Information on how guardians register length of stay can be found here: Length of stay in after schoolcare for guardians Movie that shows how it works:

Follow up his/her children's presence/absence 

Log in to Skola24 and take part of the information there. Login is done with e-identification.

Movie that shows how it works (in swedish):

Further information on how you as a guardian use the e-service Skola24, both for web and app use, can be found here:

School 24- more information

If you have questions about absence, leave application or length of stay, contact your school. If you have problems or need help getting started, contact Kontakt Linköping. They help you most easily via telephone number 013-20 60 00, but it is also possible to chat via the web or visit the City Library, Östgötagatan 5, Berga slott, Herrgårdsgatan 3A or Skäggetorps centrum 1a.

Inloggning på webben

Inloggningen fungerar tyvärr inte i webbläsaren Explorer. Använd därför en annan webbläsare.

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativ

 

Inloggning via appen Skola24

Som vårdnadshavare kan du installera appen Skola24. I appen kan man som vårdnadshavare se schema, göra frånvaroanmälan och hantera vistelsetider i fritidshem och för Omsorg kvällar, nätter och helger.

 • Ladda ner appen Skola24
 • Välj Linköping som inloggningsportal
 • Välj inloggningsmetod och logga in
Ladda ner appen för mobil/surfplatta

Instruktioner

Du behöver först registrera eller kontrollera och eventuellt uppdatera dina kontaktuppgifter. Det gör du i e-tjänsten IST Administration här:

Inloggningen fungerar tyvärr inte i webbläsaren Explorer. Använd därför en annan webbläsare.

Anmäla frånvaro

Det finns olika sätt att anmäla frånvaro, där anmälan via Skola 24 är ett av dom. De olika tillvägagångssätten som det går att anmäla frånvaro på är följande:

 • Via appen Unikum familj kan du som är vårdnadshavare anmäla ditt barns frånvaro för en hel eller del av dag. I appen klickar man på Frånvaro och väljer sedan vilket barn som frånvaro ska rapporteras för.

 • Via telefon på telefonnummer 013-26 26 26.
  Frånvaroanmälan via telefon kan för närvarande bara göras för en hel
  dag i taget. Om man ringer efter klockan 12:00 kommer frånvaro att
  registreras för följande dag. Elevernas personnummer måste innehålla
  enbart siffror (telefonnummer fungerar inte).

 • Logga in på Skola24 (länk längre upp på sidan) och registrera frånvaro där. Du loggar in med E-legitimation

 • Via Skola24:s app

När du som vårdnadshavare frånvaroanmäler ditt barn på grundskolan kommer den informationen både till skolan och fritidshemmet.

Det är viktigt att du anmäler frånvaron i god tid innan lektionen börjar. Om skolan har hunnit registrera frånvaro innan din anmälan kommit in behöver du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Anmäla vistelsetider fritidshem

Recreation Centres- Guardians

Skola24 Fritidshem (recreation centres) has functions for registering and following up a child’s attendance at a recreation centre. The child’s legal guardian can enter the times that a child is dropped off and picked up as a weekly schedule or as a 2 to 8 week rolling schedule.

The guardian can also enter unscheduled and scheduled absence, such as sickness or other absences. Absence reports are immediately visible to the recreation centre staff who confirm receipt of the report by notifying the guardian.

User help

To find the recreation centre menus, you need to log in to linkoping.skola24.se using your username and password. Select Förskola/fritidshem (Recreation Centres) from the menus on the left to come to the start page for the function.

The start page lists the various functions. Those available depend on user privileges. Click on any function to proceed.

Each function has its own specific Help. Clicking the Help icon (a question mark in a circle) will link you to the help text. Help is available for all roles in the system.

Attendance

Attendance is the time the child spends at the recreation centre while their guardian is at work. Normally, the guardian or another adult registers a child’s attendance assisted by the recreation centre staff if required.

Registering a schedule

Guardians register, via logging in, the attendance times they need for their child. The start page displays the options available to the user.

The recreation centre’s settings determine the number of days in advance for registering new schedules. The standard setting is 14 days.

A guardian with several children at the centre begins by selecting the child in question under Vistelsetid (Attendance) – Registrera schema (Register Schedule).

There are two types of schedule to choose from; 1 week or 2-8 weeks. Choose the first option if the child has the same attendance week in, week out, and the second option if the guardian’s working hours require a rolling schedule at intervals of 2-8 weeks.

Type of Schedule, 1 week

Under Schematyp (Type of Schedule) select the 1 week option. Click the calendar icon next to Från och med (From) and select the date from which the schedule will apply. Click Välj datum (Select date).

Under Från (From) enter the time that the child arrives at the recreation centre.

Under Till (To) enter the time that the child is picket up from the recreation centre.

There are three rows, Tid 1, Tid 2 and Tid 3 (Time 1, Time 2 and Time 3).

This is because children at a nighttime recreation centre may need to attend daytime, evenings and/or nights. Nighttime is recorded as a time in the evening up to 24:00 and a time the next day beginning at 00:00. It could also be used for entering attendance times before and after school.

If the child does not need to attend on a specific weekday, tick the Ledig (Absent) checkbox.

If you register attendance times outside the centre’s normal opening hours, they will be marked yellow when saved. A guardian cannot save if attendance times have been registered outside the centre’s normal opening hours.

If you have a previously-registered attendance schedule, you can copy the details from it and adjust accordingly. Simply click Kopiera ett schema (Copy a Schedule) and select it from those highlighted. You can also copy a sibling's schedule. Simply enter the sibling’s name in the Kopiera schema från (Copy schedule from) field.

The child's total attendance is shown in hours and minutes. In the case of part-time children, the centre may have already registered a maximum attendance per week. If this maximum attendance is exceeded when registering a schedule, the system will issue a warning.

Click Spara schema (Save schedule) to complete the registration and save the schedule.

A dialogue box confirms that the schedule has been saved.

A registered schedule is valid until a new schedule is registered.

Type of Schedule, 2-8 weeks.

Under Schematyp (Type of Schedule) select the 2-8 weeks option. Click the calendar icon next to Från och med (From) and select the date from which the schedule will apply. Click Välj datum (Select date).

A standard two-week rolling schedule is displayed.

Begin by registering the times for week 1 of 2. If you have a previously-registered attendance schedule, you can copy the details from it and adjust accordingly. Simply click Kopiera ett schema (Copy a Schedule) and select one from those highlighted. You can also copy a sibling's schedule. Simply enter the sibling’s name in the Kopiera schema från (Copy Schedule from) field.

Under Från (From) enter the time that the child arrives at the recreation centre.

Under Till (To) enter the time that the child is picked up from the recreation centre.

There are three rows; Tid 1, Tid 2 and Tid 3 (Time 1, Time 2 and Time 3). This is because children at a nighttime recreation centre may need to attend daytime, evenings and/or nights. It could also be used for entering attendance times before and after school.

If the child does not need to attend on a specific weekday, tick the Ledig (Absent) checkbox. You can also enter if the child is absent all week. This is done in the Ledig hela veckan (Absent all week) checkbox.

If you register attendance times outside the centre’s normal opening hours, they will be marked yellow when saved. A guardian cannot save if attendance times have been registered outside the centre’s normal opening hours.

Click Nästa vecka (Next week) to come to week 2 of 2. Enter your desired times as above.

To add more weeks to the rolling schedule, click Lägg till veckor (Add weeks).

Select one of the options, Ny, blank vecka (New blank week), Kopiera vecka 1 (Copy week 1) or Kopiera vecka 2 (Copy week 2).

Click the Klar (Done) button. You can always change your choice by clicking Avbryt (Cancel). Schedules can be rolled a maximum of eight weeks.

If you have too many weeks in your rolling schedule you can reduce the number by clicking on Ta bort vecka (Delete week).

The child's total attendance is shown in hours and minutes. For part-time children, the centre may have already registered a maximum attendance per week. If this maximum attendance is exceeded when registering a schedule, the system issues a warning.

When the registration is ready, click Spara schema (Save schedule). A dialogue box confirms that the schedule has been saved and asks if you wish to register a new schedule.

A registered schedule is valid until a new schedule is registered.

Xarumaha Madaddaalada. Masuuliyiinta

Skola24 Fritidshem (xarumaha madaddaalada) waxay leedahay waxqabadyo ay ku diiwaangeliso oo ay kula socoto sida uu ilmuhu uga xaadiro xarun madaddaalo. Masuulka sharciyeed ee ilmaha ayaa saacadaha ilmaha la keeno lana qaado u qori kara sida jadwal toddobaadle ah ama jadwal wareega oo 2 ilaa 8 toddobaad ah.

Masuulku waxuu weliba qori karaa maqnaanshaha aanan qorshaysnayn iyo midka qorshaysan, sida jirrada ama bukaanshaha ama maqnaashooyinka kale. Warbixinnada ku saabsan maqnaanshaha waxaa islamarkaaba arki kara shaqaalaha xarunta madaddaalada oo xaqiijiya helitaanka warbixinta iyagoo masuuulka ka wargeliya.

Guud ahaan

Gargaarka isticmaalaha

Si aad u hesho tilmaanbixinnada xarumaha madaddaalada, waxaad u baahan tahay in aad gasho halkan linkoping.skola24.se adigoo isticmaalaya magacaaga isticmaalaha iyo ereygaaga isgaradka. Tilmaanbixinnada dhanka bidix ka dooro Förskola/fritidshem (Xarumaha Madaddaalada) si aad u timaaddo bogga bilowga oo aad u hesho waxqabadka

Bogga bilowga waxaa ku taxan waxqabadyada kaladuwan. Kuwa diyaarka ah waxay ku xiran yihiin faa’iidooyinka isticmaaluhu haysto. Waxqabad kaste guji si aad u dhaqaaqdo.

Waxqabad kaste waxaa u yaalla Gargaar gaar u ah. Gujinta calaamadda Gargaar (calaamad su’aal oo goobaabo ku jirta)
ayaa kugu xiri doonta qoraalka gargaarka. Gargaar ayaa ka
diyaar ah dhammaan kaalinnada ku jira nidaamka.

Xaadirista

Xaadiristu waa waqtiga ilmuhu joogo xarunta madaddaalada inta uu masuulkiisu shaqada joogo. Caadi ahaan, masuulka ama qof kaloo qaangaar ah ayaa diiwaangeliya xaadirista ilmaha taasoo ay ka caawiyaan shaqaalaha xarunta madaddaaladu haddii loo baahdo.

Diiwaangelinta jadwalka

Masuuliyiinta ayaa, marka ay barta galaan, diiwaangeliya saacadaha xaadirista ee ay ilmahooda ugu baahan yihiin. Bogga bilowga waxaa ka muuqda fursadaha diyaar u ah isticmaalaha.

Gundhigyada xarunta madaddaalada ayaa go’aamiya inta maalmood ee hore loogu diiwaangeliyo jadwallada cusub. Gundhigga caadiga ah waa 14 maalmood.
Masuulka ay dhowr carruur ah xarunta ugu jiraan waxuu taas ku bilaabaa isagoo ilmaha laga hadlayo ka doorta barta ka hoosaysa Vistelsetid (Xaadirista) – Registrera schema (Jadwalka Diiwaangeli).

Waxaa jira jadwallo labo nooc ah oo la kala doorto; 1 toddobaad ama 2-8 toddobaad. Dooro xulashada ama fursadda koowaad haddii ilmuhu uu si isku mid ah goobta uga xaadiro toddobaadba, toddobaadka ku xiga, iyo xulashada labaad haddii saacadaha uu masuulku shaqeeyo loogu baahan yahay jadwal wareega oo u kala baxa 2-8 toddobaad.

Nooca Jadwalka, 1 toddobaad

Qaybta Schematyp (Nooca Jadwalka) hoosteeda ka dooro xulashada 1 toddobaad. Guji calaamadda kalandaariga ee ku ag taalla Från och med (Laga bilaabo) oo dooro taariikhda uu jadwalku hirgali doono. Guji Välj datum (Taariikhda dooro).

Qaybta Från (Laga bilaabo) hoosteeda ku qor saacadda ilmuhu soo gaaro xarunta madaddaalada.

Qaybta Till (Ilaa) hoosteeda ku qor saacadda ilmaha laga soo qaado xarunta madaddaalada.

Waxaa jira saddex saf, Tid 1, Tid 2 iyo Tid 3 (Saacad 1, Saacad 2 iyo Saacad 3). Waxay sidan u tahay maadaama carruurta ku jirta xarunta madaddaalada ee habeenkii ay u baahan karaan in ay soo xaadiraan maalinta dhexdeeda, waqtiga cawayska iyo/ama habeenkii. Waqtiga habeenkii waxaa lagu diiwaangeliyaa saacad ku beegan waqtiga cawayska ama habeenka ilaa 24:00 iyo saacad maalinta xigta ah oo bilaabmaysa 00:00. Waxaa taas weliba loo isticmaali karaa si loo qoro saacadaha xaadirista ee dugsiga ka horreeya kana dambeeya.

Haddii ilmuhu uusan u baahnayn in uu soo xaadiro maalin toddobaad oo gaar ah, sax ku calaamadee sanduuqa saxidda ee Ledig (Maqan).
Haddii aad diiwaangeliso saacado xaadiris oo ka baxsan saacadaha caadi ahaan xaruntu furan tahay, waxaa kuwaas lagu calaamadayn doonaa huruud ama jaalle marka la kaydiyo. Masuulku wax ma kaydin karo haddii saacadaha xaadirista la diiwaangeliyey ay ka baxsan yihiin saacadaha caadi ahaan xaruntu furan tahay.

Haddii aad leedahay jadwal xaadiris oo hore loo diiwaangeliyey, waxaad nuqul ahaan kaas uga soo qaadi kartaa macluumaadka waxaanad u hagaajin kartaa sida habboon. Guji uun Kopiera ett schema (Nuqul ka samee Jadwal) oo kaas ka dooro kuwa la muujiyey. Waxaad weliba nuqul ka samayn kartaa jadwalka walaal kale. Magaca walaalkaas ama walaashaas geli uun bannaanka Kopiera schema från (Nuqulka jadwalka ka soo qaad).

Xaadirista wadareed ee ilmaha ayaa lagu muujiyey inta saacadood iyo daqiiqo. Wixii khuseeya carruurta saacado kooban yimaadda, waxaa laga yaabaa in ay xaruntu hore ugu diiwaangelisay xaadiris ugu badan toddobaadkii. Haddii xaadiristan ugu badan la dhaafo marka jadwalka la diiwaangelinayo, waxuu nidaamku bixin doonaa digniin.

Guji Spara schema (Jadwalka kaydi) si aad u buuxiso diiwaangelinta oo aad jadwalka u kaydiso. Sanduuq hadal leh ayaa xaqiijinaya in jadwalka la kaydiyey.
Jadwalka la diiwaangeliyey ayaa hirgalaya ilaa jadwal cusub la diiwaangeliyo.

Nooca Jadwalka, 2-8 toddobaad

Qaybta Schematyp (Nooca Jadwalka) hoosteeda ka dooro xulashada 2-8 toddobaad. Guji calaamadda kalandaariga ee ku ag taalla Från och med (Laga bilaabo) oo dooro taariikhda uu jadwalku hirgali doono. Guji Välj datum (Taariikhda dooro).

Waxaa muuqda jadwal caadi ah oo wareega oo labo toddobaad ah.

Ku bilow adigoo diiwaangelinaya saacadaha toddobaadka 1 ee 2. Haddii aad leedahay jadwal xaadiris oo hore loo diiwaangeliyey, waxaad nuqul ahaan kaas uga soo qaadi kartaa macluumaadka waxaanad u hagaajin kartaa sida habboon. Guji uun Kopiera ett schema (Nuqul ka samee Jadwal) oo mid ka dooro kuwa la muujiyey. Waxaad weliba nuqul ka samayn kartaa jadwalka walaal kale. Magaca walaalkaas ama walaashaas geli uun bannaanka Kopiera schema från (Nuqulka Jadwalka ka soo qaad).

Qaybta Från (Laga bilaabo) hoosteeda ku qor saacadda ilmuhu soo gaaro xarunta madaddaalada.
Qaybta Till (Ilaa) hoosteeda ku qor saacadda ilmaha laga soo qaado xarunta madaddaalada. Waxaa jira saddex saf; Tid 1, Tid 2 iyo Tid 3 (Saacad 1, Saacad 2 iyo Saacad 3). Waxay sidan u tahay maadaama carruurta ku jirta xarunta madaddaalada ee habeenkii ay u baahan karaan in ay soo xaadiraan maalinta dhexdeeda, waqtiga cawayska iyo/ama habeenkii. Waxaa taas weliba loo isticmaali karaa si loo qoro saacadaha xaadirista ee dugsiga ka horreeya kana dambeeya.

Haddii ilmuhu uusan u baahnayn in uu soo xaadiro maalin toddobaad oo gaar ah, sax ku calaamadee sanduuqa saxidda ee Ledig (Maqan). Waxaad weliba qori kartaa haddii ilmuhu maqan yahay toddobaadka oo dhan. Waxaa tan lagu sameeyaa sanduuqa saxidda ee Ledig hela veckan (Toddobaadka gebi maqan).

Haddii aad diiwaangeliso saacado xaadiris oo ka baxsan saacadaha caadi ahaan xaruntu furan tahay, waxaa kuwaas lagu calaamadayn doonaa huruud ama jaalle marka la kaydiyo. Masuulku wax ma kaydin karo haddii saacadaha xaadirista la diiwaangeliyey ay ka baxsan yihiin saacadaha caadi ahaan xaruntu furan tahay.

Guji Nästa vecka (Toddobaadka xiga) si aad u timaaddo toddobaadka 2 ee 2. Sida sare ugu qor saacadaha aad rabto.

Si aad toddobaadyo dheeraad ah ugu darto jadwalka wareega, guji Lägg till veckor (Toddobaadyo ku dar).

Dooro mid ka mid ah xulashooyinka, Ny, blank vecka (Toddobaad cusub oo bannaan), Kopiera vecka 1 (Nuqul ka samee toddobaadka 1) ama Kopiera vecka 2 (Nuqul ka samee toddobaadka 2).

Guji badhanka Klar (Dhammaatay). Waxaad marwalba beddeli kartaa xulashadaada adigoo gujiya Avbryt (Tirtir). Jadwallada waxaa lagu wareejin karaa ugu badnaan siddeed toddobaad.

Haddii ay xad dhaaf tahay tirada toddobaadyada ku jira jadwalkaaga wareega waxaad tirada yarayn kartaa adigoo gujiya Ta bort vecka (Toddobaadka masax).

Xaadirista wadareed ee ilmaha ayaa lagu muujiyey inta saacadood iyo daqiiqo. Wixii khuseeya carruurta saacado kooban yimaadda, waxaa laga yaabaa in ay xaruntu hore ugu diiwaangelisay xaadiris ugu badan toddobaadkii. Haddii xaadiristan ugu badan la dhaafo marka jadwalka la diiwaangelinayo, waxuu nidaamku bixiyaa digniin.


Marka diiwaangelintu ay diyaar tahay, guji Spara schema (Jadwalka kaydi). Sanduuq hadal leh ayaa xaqiijinaya in jadwalka la kaydiyey oo ku weydiinaya haddii aad rabto in aad diiwaangeliso jadwal cusub.

Jadwalka la diiwaangeliyey ayaa hirgalaya ilaa jadwal cusub la diiwaangeliyo.

Jadwalka eeg

Vistelsetid – Visa schema (Xaadirista – Jadwalka Eeg) ayaa masuuliyiinta muuqaal guud ka siisa jadwalka xaadirista ee hadda ilmaha u yaalla.

Haddii aad dhowr carruur ah leedahay, si fudud ayaad iyaga ugu kala beddeli kartaa sanduuqa Välj barn (Ilmaha Dooro). Jadwallada xaadirista ee diyaarka ah ee ay diiwaangeliyeen shaqaalaha ama masuuliyiintu ayaa ka muuqda qaybta Välj schema (Jadwalka Dooro) hoosteeda. Haddii aad leedahay dhowr jadwal, dooro uun midka aad rabto in aad eegto.

Qaybta muuqaalka guud ama soo koobista, xaadirista wadareed ee ilmaha oo ku xusan inta saacadood iyo daqiiqo ayaa lagu muujiyey bannaanka Omsorgstid (Xaadirista)
Waxaa la muujiyey dhammaan maalmaha toddobaadka. Haddii ilmaha loo diiwaangeliyey jadwal wareega, guji Nästa vecka (Toddobaadka xiga) si aad toddobaadka kale u dhaafto.
Isbeddellada ku meelgaarka ah waxaa lagu sameeyaa lifaaqa Tillfällig ändring (Isbeddellada Ku meelgaarka ah) hoostiisa. Haddii isbeddelku uu joogto yahay, waxaa loo diiwaangeliyaa jadwal cusub waxaana la geliyaa lifaaqa Registrera schema (Jadwalka Diiwaangeli) hoostiisa.

Isbeddellada ku meelgaarka ah

Qaybta Vistelsetid – Tillfällig ändring (Xaadirista – Isbeddellada Ku meelgaarka ah) hoosteeda waxay masuuliyiintu xarunta kaga wargelin karaan maqnaanshaha ama isbeddellada lagu sameeyo xaadirista caadiga ah ee ku saabsan maalin gaar ah. Waxaad weliba farriimo ugu dhaafi kartaa shaqaalaha adigoo aanan beddelin saacadaha xaadirista.

Haddii aad dhowr carruur ah leedahay, ilmaha laga hadlayo ka dooro sanduuqa Välj barn (Ilmaha Dooro). Ka dibna taariikhda isbeddelka ku meelgaarka ah ka dooro sanduuqa Välj datum (Taariikhda dooro) adigoo gujinaya calaamadda kalandaariga, taariikhda dooranaya oo gujinaya badhanka Välj datum (Taariikhda dooro).

Jadwalka caadiga ah ee ilmaha ayaa loo muujiyey maalinta laga hadlayo waxaana ku yaalla saacadaha Laga bilaabo iyo Ilaa. Saacadaha beddel si aad ugu hagaajiso isbeddelka ku meelgaarka ah. Waxaad weliba waqtiga u kala qaybin kartaa saddex saf, matalan, haddii ilmuhu subaxda muddo yimaaddo, saacad gaar ah la soo qaado ka dibna mar kale laga tago.

Masuuliyiintu waxay shaqaalaha farriin ugu dhaafi karaan Sanduuqa farriinta.
Guji badhanka Isbeddellada kaydi marka aad diiwaangelinta dhammaystirto. Waxaad marwalba tirtiri kartaa ama burin kartaa diiwaangelinta ku meelgaarka ah adigoo gujinaya badhanka Isbeddellada masax. Waxaad tan adeegsan kartaa xataa haddii aad isbeddellada kaydisay oo aad goor dambe rabto in aad isbeddello samayso.

Masuuliyiintu ma diiwaangelin karaan isbeddello ku meelgaar ah oo ka baxsan xaadirista wadareed ee joogtada ah ee maalinta. Fadlan shaqaalaha xarunta jooga gargaar weydiiso haddii aad u baahato.

Rukhsadaha soo qaadista ilmaha

Qaybta Hämtare (Soo qaadista Ilmaha) hoosteeda, waxay masuuliyiintu ku diiwaangelin karaan dadka kale ee ilmaha soo qaadi kara ama soo dooni kara.

 • Ilmaha ka dooro sanduuqa Välj barn (Ilmaha dooro).
 • Ku qor magaca qofka lagu aaminayo soo qaadista ilmaha.
 • Sheeg waxa ay qofka isku yihiin ilmaha ama xiriirka ka dhexeeya.
 • Lambarka telefoonka qofka ayaad weliba ku qori kartaa bannaanka lambarka telefoonka gacanta, ama macluumaad kaloo shaqaalaha waxtar u yeelan kara.
 • Guji Spara hämtare (Kaydi soo qaadista).

Haddii dhowr qof ay rukhsad u haystaan soo qaadista, hawsha sare ku celi. Guji calaamadda Daasadda qashinka si aad dad uga masaxdo liiska.

Maqnaanshaha

Qaybta Frånvaroanmälan (Ka warbixinta Maqnaanshaha) hoosteeda, waxay masuuliyiintu shaqaalaha kaga wargelin karaan maqnaanshaha ilmaha waxayna ku xiri karaan warbixinta ku saabsan maqnaanshaha ee la diiwaangeliyey marka ilmuhu soo noqdo.

Ka warbixinta maqnaanshaha

Masuuliyiintu waxay maqnaanshaha ilmahooda si toos ah kaga warbixin karaan nidaamka qaybta Frånvaro – Frånvaroanmälan (Maqnaanshaha – Ka warbixinta Maqnaanshaha) hoosteeda.

Masuuliyiinta dhowr carruur ah leh waxay u baahan yihiin in ay doortaan ilmaha laga hadlayo. Haddii uu hal ilme oo keliya kuu diiwaangashan yahay, hore ayaa loo doortay. Dooro Ny frånvaroanmälan (Warbixinta maqnaanshaha cusub).

Sababta dooro. Waxay sababo kaladuwan diyaar yihiin oo keliya haddii hawl maamuluhu uu kuwaas u soo bandhigay masuulka si uu u doorto.

Warbixinta maqnaanshaha ku saabsan xaqiiji adigoo gujinaya Anmäl frånvaro (Maqnaanshaha ka warbixi). Riix Avbryt (Tirtir) si aad foomka u xirto adigoo aanan kaydinin warbixinta maqnaanshaha ku saabsan.

Warbixinta maqnaanshaha ku saabsan ayaa lagu xaqiijiyaa ogaysiin laga helo shaqaalaha xarunta jooga.

Maqnaanshaha qayb ka mid ah maalinta

Marka qayb ka mid ah maalinta laga maqnaado xarumaha madaddaalada waxaa lagaga warbixiyaa qaybta isbeddellada ku meelgaarka ah hoosteeda, taasoo ka duwan dugsiyada iyadoo markaa looga warbixiyo sida maqnaanshaha qayb ka mid ah maalinta.

Ka warbixinta ka soo noqoshada maqnaanshaha

Haddii ilmahaagu ka soo noqdo maqnaanshaha waqti ka horreeya markii la sugayey waxaad u baahan tahay in aad taas ka warbixiso.

Guji Frånvaro – Frånvaroanmälan (Ka warbixinta Maqnaanshaha) oo warbixinnadaada ku saabsan maqnaanshaha ayaa ka muuqanaya qaybaha Aktuell vecka (Toddobaadka hadda), Kommande veckor (Toddobaadyada soo socda) iyo Föregående veckor (Toddobaadyadii tagay) hoostood.
Guji warbixinta maqnaanshaha ku saabsan ee laga hadlayo. Foomka furma ka dooro Avsluta pågående frånvaro (Ka soo noqoshada maqnaanshaha) oo guji Bekräfta (Xaqiiji) ama Avbryt (Tirtir) si aad dalabka u buriso.

Ka soo noqoshada maqnaanshaha ayaa lagu xaqiijiyaa ogaysiin laga helo shaqaalaha xarunta jooga.

Jadwallada fasaxa

Xarumaha madaddaaladu waxay caadi ahaan saacado naaqusan furan yihiin xilliga Ciidda Masiixiga iyo Sanadka Cusub, fasaxyada xagaaga iyo fasaxyada kale. Qaarkood ayaaba laga yaabaa in ay muddo isku darsamaan xarumo kale. Xarumaha madaddaaladu waxay diiwaangeliyaan saacadaha ay furan yihiin xilliyada fasaxa dheer waxayna waqtiyadan masuuliyiinta ka waraysan doonaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Waxay masuuliyiintu u baahan yihiin in ay u jawaabaan

Qorista jadwallada fasaxa

Waxaa masuulka loo muujiyaa oo keliya weydiimaha ay weli u furan tahay muddada jawaabcelintu.

 • Tag halkan Vistelsetid – Besvara lovschema (Xaadirista – Jadwalka Fasaxa)

 • Guji safka fasaxyada. Haddii masuulku uu leeyahay carruur ku jirta isla gobbol keliya laakiin xarumo kaladuwan, waa in uu isticmaaluhu marka hore doorto xarunta. Guji safka loogu talagalay ilmahaaga. Haddii ay dhowr carruur ah kuugu jirto isla xarun keliya, waxay ka muuqan doonaan liiska
 • Saacadaha furnaanta xarunta ayaa ka muuqda maalin kaste oo toddobaad hoosteed

 • Ku qor xaadirista ilmaha ama ilmaha u calaamadee in uu maqan yahay. Waxaad maqnaanshaha u dooran kartaa maalmo gaar ah ama toddobaadyo buuxa.
 • Sax ku calaamadee sanduuqa saxidda ee Använd samma tider för alla veckor (Isla waqtigaas u isticmaal toddobaadyada oo dhan) haddii uu ilmuhu si isku mid ah u soo xaadiro dhammaan xilliga fasaxa. (Kaydi)

 • Guji Spara

 • Calaamadda cagaaran ee ku ag taalla weydiinta fasaxa ayaa ka dhigan in codsiga laga jawaab celiyey

Waxaa la furi karaa codsiga fasaxa waana la taffatiri karaa inta ay muddada jawaabcelintu weli socoto

 Skola24 Fritidshem: د ساتېري مرکزونو.

ساتونکي

 Skola24 Fritidshem (ساتېري مرکزونه) نوم لیکنې لپاره دندې لري او د ساتېري مرکز کې د ماشوم حاضري تعقیبوي. دماشومقانونيساتونکيکولیشيهغهوختونهدرجکړيچېیوماشومداوونیزمهالویشپهتوګه  یاد 2 څخهتر 8 اونۍدفعالیتمهالویشپوريراویستلېاوبوستلېکیږي.

ساتونکی کولی شي د ټاکل شوي او ناټاکل شوی غیر حاضري درج کړي، لکه ناروغۍ یا نورغیر حاضري. د غیر حاضري راپورونه د ساتېري مرکز کارمندانو ته په سملاسي ډول لیدل کیږي څوک چې دساتونکوخبرتیا کولو لخوا د راپور رسید تایید کوي.

1 عمومي

1.1 د کارونکي مرستی

د ساتېري مرکز د غورنۍ موندلو لپاره تاسو  [ ډومین نوم].skola24.se ته د خپل کارن-نوم او پاسورډ په کارولو سره ننوتلو ته اړتیا لرئ. د غورنۍ څخه په کیڼ اړخ Förskola/fritidshem ( ساتېري مرکزونه) غوره کړئ  چې د دندې لپاره د پیل پاڼه ته لاړ شئ.

دا د پیل پاڼه مختلف دندې لست کوي. هغه کسان چې شتون لري پر کارونکي امتيازاتو پورې اړه لري. پر مخ تللو لپاره په هرې دندې باندې کلیک کړئ.

هر دنده خپله ځانګړې مرسته لري. د مرستې انځور په کلیک کولو سره (په یوه حلقه کې د پوښتنې نښه) به ستاسو د مرستې متن سره اړیکه ونیسئ. مرسته په سیسټم کې د ټولو دندو لپاره شتون لري.

 

2 حاضري

 حاضري هغه وخت دې کله چې ماشوم د ساتېري مرکز کې مصرف کوي پداسې حال کې چې د دوی ساتونکی په کار کې وی. معمولاً، ساتونکی یا بل بالغ د یو ماشوم حاضري ثبتوي د ساتېري مرکز د کارکونکو لخوا یې مرسته کیږي که چیرې اړتیا لري.

2.1 د مهال ویش ثبتول

ساتونکیs ثبتوي، د ننوتلو له لارې، د حاضري وختونه چې دوی د خپل ماشوم لپاره اړتیا لري. د پیل پاڼه د کارکونکی لپاره د شتون انتخابونو ښودنه کوي.

  

د ساتېري مرکز امستنې د نوي مهال ویش د ثبتولو لپاره  تر مخکې د ورځو شمیره معلوموي. معیاري امستن 14 ورځي ده.

A په مرکز کې د څو ماشومانو سرهساتونکی د Vistelsetid (حاضري) - Registrera schema  ( مهال ویش ثبتول) لاندې په پوښتنه کې د ماشوم د ټاکلو سره پیل کیږي.

  

د غوره کولو لپاره دوه ډوله مهال ویش شتون لري؛ 1 اونۍ یا 2-8 اونۍ لومړی انتخاب غوره کړئ که چیرې ماشوم ورته حاضري دننه تلو اونۍ، بهر وتلو اونۍ لري، او د دوهم انتخاب وکړئ که چیرې ساتونکید کاري ساعته د 2-8 اوونیو د وقفو فعالیت مهال ویش ته اړتیا لري.

 د مهال ویش ډول، 1 اونۍ

د Schematyp (د مهال ویش ډول) لاندې د 1 اونۍ انتخاب غوره کړئ. د کلیزه انځورFrån och med (څخه) ورپسې کلیک کړئ او هغه نیټه وټاکئ د کوم څخه مهال ویش به تطبیقېږي. Välj datum (نېټه وټاکۍ) کلیک کړئ.

دFrån (څخه) لاندې وخت درج کړئ په کوم چې ماشوم د ساتېري مرکز ته راشي.

د Till (ته) لاندې هغه وخت درج کړئ په کوم چې ماشوم د ساتېري مرکز څخه بوستلې.

درې قطارونه شتون لري، Tid 2 ،Tid 1او Tid 3 (وخت 1، وخت 2 او وخت 3). دا ځکه چې د شپې وخت د ساتېري مرکز کې ماشومان ممکن د ورځې، ماښام، او/ یا شپو کې ګډون ته اړتیا ولرئ. د شپې وخت د ماښام تر 24:00 پورې د یو وخت په توګه ثبت کیږي او یو وخت چې د راتلونکې ورځ په 00:00 کې پیل کیږي. دا د ښوونځي څخه دمخکې او وروسته د حاضري وختونو د درجولو لپاره هم کارول کیدی شي.

 

که چیرې ماشوم په یوه ځانګړې اونۍ ورځ کې برخه اخیستلو ته اړتیا نه لري، Ledig (غیر حاضر) چک بکس ټک کړئ.

که چیرې تاسو د مرکز د عادي پرانيستو ساعتونو څخه بهر د حاضري وختونه ثبت کړئ، کله چې خوندي شي نو دوی به زیړ نښه شي. A ساتونکی نشی خوندي کولې که چیرې د حاضري وختونه د مرکز د عادي پرانیستلو ساعتو څخه بهر ثبوت شوی وي.

 که چیرې تاسو له مخکې د حاضري مهال ویش ثبت کړئ وي، نو تاسو کولی شئ تفصیلات له هغې څخه کاپی کړئ او همدغسې تعدیل کړئ. په ساده توګه Kopiera ett schema کلیک کړئ (یو مهال ویش کاپي کړئ) او د هغه ځلېدلي څخه وټاکئ. تاسو د وروڼو مهال ویش هم کاپی  کولی شئ. په ساده ډول د وروڼو نوم په Kopiera schema från (له څخه مهال ویش کاپی) ساحې کی کاپی کړئ.

 د ماشوم ټول حاضري په ساعتونو او دقیقو کې ښودل شوي. د  ساعتي ( پارټ ټایم) ماشومانو صورت کې، مرکزکیدای شي په هره اونۍ کې له مخکې تر ټولو زیات حاضري ثبت کړي وی. که چیرې دا ډیری حاضري اوښتلي کله چې یو مهال ویش ثبوت کیږي، نو سیستم به یو خبرداری خپور کړي.

  Spara schema کلیک کړئ (مهال ویش خوندي کړئ) چې نوم لیکنه بشپړه او مهال ویش خوندي کړئ.

د خبرو اترو بکس تاییدوي چې مهال ویش خوندي شوی.

ثبوت شوې مهال ویش د اعتبار وړ وي تر هغه چې نوی مهال ویش ثبت شوی وي.

 د مها ویش ډول، 8-2 اونۍ

د Schematyp لاندې (د مهال ویش ډول) د 8-2 اونیو انتخاب وټاکئ. د کلیزه انځورFrån och med (څخه)  ورپسې کلیک کړئ او هغه نیټه وټاکئ د کوم څخه مهال ویش به تطبیقېږي.   Välj datum (نېټه وټاکۍ) کلیک کړئ.

یو معیاري دوه اونیو د فعالیت مهال ویش ښودل شوي.

د 2 اونۍ د 1 لپاره د وختونو ثبتول پیل کړئ. که چیرې تاسو له مخکې د حاضري مهال ویش ثبت کړئ وي، نو تاسو کولی شئ تفصیلات له هغې څخه کاپی کړئ او همدغسې تعدیل کړئ. |په ساده توګه Kopiera ett schema کلیک کړئ (یو مهال ویش کاپي کړئ) او د هغه ځلېدلي څخه یو وټاکئ.تاسو د وروڼو مهال ویش هم کاپی  کولی شئ. په ساده توګه د وروڼو نوم په Kopiera schema från (له څخه مهال ویش کاپی) ساحې کی درج کړئ.

  

د Från  (څخه) لاندې وخت درج کړئ په کوم چې ماشوم د ساتېري مرکز ته راشي.د Till (ته) لاندې هغه وخت درج کړئ په کوم چې ماشوم د ساتېري مرکز څخه بوستلې.

دلته درې قطارونه شتون لري،Tid 2 ،Tid 1او Tid 3 (وخت 1، وخت 2 او وخت 3). دا ځکه چې د شپې وخت د ساتېري مرکز کې ماشومان ممکن د ورځې، ماښام، او/ یا شپو کې ګډون ته اړتیا ولرئ. دا د ښوونځي څخه دمخکې او وروسته د حاضري وختونو د درجولو لپاره هم کارول کیدی شي.

که چیرې ماشوم په یوه ځانګړې اونۍ ورځ کې برخه اخیستلو ته اړتیا نه لري، Ledig (غیر حاضر) چک بکس ټک کړئ. تاسو هم درج کولې شئ که چیرې ماشوم ټوله اونۍ غیر حاضر وي. دا د Ledig hela veckan (ټوله اونۍ غیرحاضر) چیک باکس کی ترسره کیږی.

که چیرې تاسو د مرکز د عادي پرانيستو ساعتونو څخه بهر د حاضري وختونه ثبت کړئ، کله چې خوندي شي نو دوی به زیړ نښه شي. یو ساتونکی نشی خوندي کولې که چیرې د حاضري وختونه د مرکز د عادي پرانیستلو ساعتو څخه بهر ثبوت شوی وي.

 Nästa vecka کلیک کړئ (راتلونکی اونۍ) چې د 2 اونۍ 2 ته راشي. خپل مطلوب وختونه د پورته په توګه درج کړئ.

د فعالیت مهال ویش کې د نور اونۍ اضافه کولو لپاره،  Lägg till veckor کلیک کړئ (اوونۍ اضافه کړئ).

 د انتخابونو څخه غوره کړئ، Ny, blank vecka (نوي خالي اونۍ) Kopiera vecka 1 (اونۍ 1 کاپی کړئ) یا Kopiera vecka 2 (اونۍ 2 کاپی کړئ ).

د Klar (بشپړ شوی) تڼۍ کلیک کړئ. تاسو کولی شئ تل خپل انتخاب په Avbryt (لغوه کړئ) کلیک کولو سره بدل کړئ. مهال ویشونه د لږ تر لږه د اته اونیو پوری چورلولې شي.

که چیرې تاسو د خپل فعالیت مهال ویش کې ډیرې اونۍ لرئ نو کولی شئ په Ta bort vecka کلیک کولو سره شمیره ټیټ کړئ (اونئ ړنګ کړئ).

  د ماشوم ټول حاضري په ساعتونو او دقیقو کې ښودل شوي. د  ساعتي ماشومانو لپاره، مرکزکیدای شي په هره اونۍ کې له مخکې تر ټولو زیات حاضري ثبت کړي وی. که چیرې دا ډیری حاضري اوښتلي کله چې یو مهال ویش ثبت کیږي، نو سیستم به یو خبرداری خپور کړي.

کله چې نوم لیکنه چمتو وي، نو Spara schema کلیک کړئ (مهال ویش خوندي کړئ). د خبرو اترو بکس تاییدوي چې مهال ویش خوندي شوی او پوښتنه کوي که چیرې تاسو غواړئ یو نوي مهال ویش ثبت کړئ.

ثبوت شوې مهال ویش د اعتبار وړ وي تر هغه چې نوی مهال ویش ثبت شوی وي.

2.2  مهال ویش وګورئ

Vistelsetid   - د ویزې سکیم (حاضري - مهال ویش وګورئ) ساتونکو ته د ماشوم د حاضري مهال ویش یوه عمومي کتنه ورکوئ.

که تاسو څو ماشومان لرئ نو دا د دوی تر منځ  تبادله په Välj barn (د ماشوم انتخاب وکړې )  بکس کې اسانه ده. د ساتونکوs یا د کارمندانو لخوا ثبت شوي موجوده مهال ویشونه د Välj schema لاندې ښودل شوي ( مهال ویش غوره کړئ). که تاسو څو مهال ویشونه لرئ، په ساده ډول هغه یو غوره کړئ چې تاسو یې لیدل غواړئ.

  

په عمومي کتنه کې، د ماشوم ټوله حاضري په ساعتونو او دقیقو کې په Omsorgstid (حاضري) ساحه ښودل شوي

د اونۍ ټولې ورځې ښودل شوي. که چیرې ماشوم د فعالیت مهال ویش ثبت کړئ وي، نو په Nästa vecka (راتلونکی اونۍ) کلیک کړئ چې یوه اونۍ مخکې ته بوځئ.

لنډمهاله بدلونونه د Tillfällig ändring (لنډمهاله بدلون) ټیب لاندې جوړیږي . که چیرې یو بدلون تل پاتې وي، نو دا د نویو مهال ویش په توګه د Registrera schema (مهال ویش ثبت کړئ) ټیب لاندې ثبت کیږي.

2.3 لنډمهاله بدلونونه

د Vistelsetid – Tillfällig ändring (حاضري - لنډمهاله بدلونونه) لاندېساتونکیs کولی شي د یوې ځانګړې ورځې لپاره د هر غیر حاضرۍ یا د عادي حاضري کې بدلونونو خبر مرکز ته ورکولې شي. تاسو هم کولی شئ د حاضري ساعتونو د بدلولو پرته کارمندانو ته پیغامونه پریږدی.

 که تاسو څو ماشومان لرئ، نو تاسو د Välj barn  (ماشوم غوره کړئ) بکس څخه په پوښتنو کې ماشوم غوره کړئ. بیا په کلیزې انځور کلیک کولو لخوا، د نېټې ټاکلو او پهVälj datum (نېټه وټاکئ) ټنۍ کلیک کولو سره پهVälj datum (د تاریخ نیټه) بکس کې لنډمهاله بدلونونه غوره کړئ.

 د ماشوم عادي مهال ویش د ورځې لپاره په پوښتنو کې له دې څخه تر دې وختونو سره ښودل شوي. د لنډ مهاله بدلون سره سم وختونه بدل کړئ. تاسو کولی شئ وخت په درې قطارونو وویشئ، د بیلګې په توګه، که چیرې ماشوم په سهار کې د لږ وخت لپاره راشي، بوستلې شي او بیا په یو مشخص وخت کې پریښودل شي.

ساتونکی کولی شي کارمندانو ته په پیغام بکس کې پیغام پریږدي. په بدلونونه خوندي کړئ تڼۍ باندې کلیک کړئ کله چې تاسو نوم لیکنه بشپړ کړئ. تاسو کولی شئ تل لنډمهاله نوم لیکنه په بدلونونه ړنګ کړئ تڼۍ کلیک کولو سره لغوه کړئ. دا کار کوئ حتی که تاسو بدلونونه خوندی کړی وي او وروسته یې بدلونونو ته اړتیا درلودئ.

 ساتونکیs نشي کولی لنډمهاله بدلونونه ثبت کړي کوم چې د ورځې لپاره د ټول منظمه حاضری څخه بهر راځي. لطفاً د مرستې لپاره د مرکز کارکونکو څخه د مرستې غوښتنه وکړئ که تاسو اړتیا لرئ.

2.4 د ماشومانو بوستلو اجازتونه

 د Hämtare (د ماشوم بوستل) لاندې،ساتونکیs کولی شي نور خلک ثبت کړي چې څوک ماشوم ممکن ده بوستلې شي.

ماشوم په Välj barn (د ماشوم غوره کړئ) بکس کې غوره کړئ.

 

د هغه کس نوم درج کړئ چې د ماشوم بوستل ورسپارل شوي وي.

 

د هغه کس اړیکه مشخص کړئ چې د ماشوم سره لري.

 

تاسو هم کولی شئ د ټیلیفون شمیره د ټیلیفون شمیر ساحه کې درج کړئ، یا کوم بل معلومات چې کارمندان یې ګټور ومومئ.

 

په Spara hämtare (بوستل خوندي کړئ) کلیک کړئ.

که چیرې ډیر خلک د بوستلو اجازه ولري، نو دا پورته کړنلارې بیا تکرار کړئ. د لست څخه د خلکو د ړنګولو لپاره د Trashcan انځور کلیک کړئ.

 

3 غیر حاضري

لاندې فرونوراروانمنان (د غیر حاضري راپور کونه) لاندې،ساتونکیs د ماشوم د غیر حاضري کارمندانو ته خبرتیا ورکولې شي او کله چې ماشوم بیرته ستنیږي ثبت شوي غیر حاضری راپور بند کړي.

 3.1 د غیر حاضري راپور کونه

ساتونکیکولی شي د ماشوم د غیر حاضري په مستقیم ډول په سیسټم کې د Frånvaro – Frånvaroanmälan (غیر حاضري - غیر حاضري راپور کونه) لاندې راپور ورکړئ. 

  

ساتونکید څو ماشومانو سره باید ماشوم په پوښتنه کې غوره کړئ. که چیرې تاسو یواځې یو ماشوم ثبت کړئ، نو دا له مخکې ټاکل شوې. Ny frånvaroanmälan وټاکئ ( نوې غیر حاضري راپور).

  د ورځ نیټه تل له مخکې ټاکل شوی وي خو کیدای شي بدلون ومومي تر ټولو زیات پنځه ورځېمخکې  په ساحه کې د مطلوب نیټې د درج کولو لخوا یا د کلیزه په انځور د کلیک کولو او دلته یو نوي نېټه غوره کولو سره په بله نېټه کې بدلون ومومئ.

  Avsluta pågående frånvaro (د غیر حاضري څخه راستانه شوي) وټاکئ او په فورمه کئ پهBekräfta (تایید کړئ) کلیک کړئ کوم چې پرانیزي یا په  Avbryt (لغوه کړئ) چې کومانډ رد کړئ.

 

 

یو دلیل غوره کړئ. مختلف دلیلونه یواځې شتون لري که چیرې مدیر دوی دساتونکیلپاره د ټاکلو وړ جوړ کړی وي.

په Anmäl frånvaro (د راپور غیر حاضري) د کلیک کولو سره د غیر حاضري راپور تایید کړئ. Avbryt (لغوه کړئ) دباؤ کړئچې د غیر حاضري راپور د خوندي کولو پرته فورمه بند کړئ.

د غیر حاضري راپور د مرکز له کارمندانو څخه د خبرتیا له لارې تایید شوی.

 

د ساعتي ورځئ (پارټ ډې) غیر حاضري

د ساعتي ورځې (پارټ ډې) غیر حاضری د ساتېري مرکزونو کې د لنډمهاله بدلونونو لاندې راپور کیږي، د ښوونځیو په پرتله چېرته چې دا د ساعتي ورځې د غیر حاضري په توګه راپور شوي.

3.2. د غیر حاضري څخه د راپور کولو ستنېدنه

 که چیرې ستاسو ماشوم د غیر حاضري څخه د اټکل شوي وړاندې راستانه شي تاسو باید راپور ورکړئ.

په Frånvaro – Frånvaroanmälan (د غیر حاضري راپور کولو) باندې کلیک کړئ او د Aktuell vecka (اوسنۍ اونۍ) ، Kommande veckor (راروانه اونۍ) او Föregående veckor (تیره اونۍ) لاندې ستاسو د غیر حاضري راپور به راښکاره شي.

په پوښتنو کې د غیر حاضرٍ راپور باندې کلیک وکړئ. د Avsluta pågående frånvaro  (د غیر حاضري څخه راستانه شوي) وټاکئ او په فورمه کئ په Bekräfta  (تایید کړئ) کلیک کړئ کوم چې پرانیزي یا په  Avbryt  لغوه کړئ چې کومانډ رد کړئ.

 د غیر حاضري څخه بیرته سنیدنه د مرکز له کارمندانو څخه د خبرتیا له لارې تایید شوی.

 4 د چوټۍ مهال ویشونه

د ساتېري مرکزونه معمولاً په کرسمس او نوي کال، اوړۍ چوټیانو او نورو چوټیانو کې د کمو ساعتونو سره پرانیستل کیږي. ځینې کیدای شي حتی د نورو مرکزونو سره د یو مودې لپاره یوځای شي. د ساتېري مرکزونه خپل د پرانیستلو ساعتونه د اوږد مهاله چوټۍ دورې په جریان کې ثبتوي او پدې دوره کې به د ساتونکود اړتیاؤ په اړه پوښتنه کیږي. د ساتونکیځواب ته اړتیا لري.

 4.1 د چوټۍ مهال ویشونه درج کول

یوازې د خلاصې ځواب دورې سره پوښتنه کیدنېساتونکوته ښکاره کیږي.

ولاړ شي Vistelsetid – Besvara lovschema (حاضري - د چوټۍ مهال ویش) ته

 

د چوټیانو لپاره په قطار باندې کلیک وکړئ. که یو ساتونکی په عین سیمه کې ماشومان لري خو په بیلابیلو مرکزونو کې، نو لومړی کارونکي باید یو مرکز غوره کړي. د خپل ماشوم لپاره په قطار باندې کلیک وکړئ. که تاسو په یو مرکز کې څو ماشومان لرئ، نو دوی به ټول په لیست کې راشي.

 

د مرکز لپاره د پرانيستې ساعتونه هره اونۍ ورځې لاندې ښودل شوي دي.

  

د ماشوم غیر حاضري درج کړئ یا ماشوم غیر حاضر په توګه نښه کړئ. تاسو کولی شئ د غیر حاضري لپاره انفرادي ورځې یا ټولې اونۍ غوره کړئ.

 

د Använd samma tider för alla veckor (د ټولو اونیو لپاره ورته وخت وکاروي) چیک باکس ټیک کړئ که چیرې ماشوم د چوټۍ په دوره کې ورته حاضري ولري.

 

په Spara (خوندي کړئ) کلیک وکړئ

 

د چوټۍ د پوښتنې ورپسې یو شین انځور دا معنی لري چې غوښتنه یې ځواب شوې.

   

د چوټۍ غوښتنه کولی شي ترهغه وخته پرانیستلې او بدل کړې شي چې د ځواب موده فعاله وي.

Skola24 Fritidshem: Qendra argëtimi. Kujdestarët

Skola24 Fritidshem (qendra argëtimi) ka funksione për regjistrimin dhe ndjekjen e pjesëmarrjes së një fëmije në një qendër argëtimi. Kujdestari ligjor i fëmijës mund të shënojë se sa herë fëmija lihet dhe merret në një program javor ose program 2 deri në 8 javësh..

Kujdestari mund të shënojë gjithashtu mungesat e planifikuara dhe të paplanifikuara, si mungesat për arsye shëndetësore ose mungesa të tjera. Raportet për mungesat janë menjëherë të dukshme për stafin e qendrës së argëtimit të cilët konfirmojnë marrjen e raportit duke njoftuar kujdestarin.

1 Të përgjithshme

1.1 Ndihmë për PËRDORUESIN

Për të gjetur menutë e qendrës së argëtimit, duhet të hyni në [emri i domain].skola24.se duke përdorur emër-përdoruesin dhe fjalëkalimin tuaj. Zgjidhni Förskola/fritidshem (qendra argëtimi) nga menutë në të majtë për të ardhur në faqen fillestare për funksionin.

Faqja fillestare rendit funksionet e ndryshme. Funksionet e disponueshme varen nga privilegjet e përdoruesit. Klikoni mbi çfarëdo funksioni për të vazhduar.

Secili funksion ka Ndihmën e vet specifike. Klikimi i ikonës Ndihmë (një pikëpyetje brenda një rrethi) do t’ju çojë te teksti i ndihmës. Ndihma është në dispozicion për të gjitha rolet në sistem.

2 Pjesëmarrja

Pjesëmarrja është koha që fëmija kalon në qendrën e argëtimit ndërsa kujdestari i tij është në punë. Normalisht, kujdestari ose një tjetër i rritur regjistron pjesëmarrjen e fëmijës me ndihmën e stafit të qendrës së argëtimit nëse është e nevojshme.

2.1 Regjistrimi i një programi

Kujdestarët regjistrojnë, me anë të identifikimit, kohët e pjesëmarrjes që duan për fëmijën e tyre. Faqja fillestare tregon opsionet e disponueshme për përdoruesin.

Parametrat e qendrës së argëtimit përcaktojnë numrin e ditëve që më përpara për regjistrimin e programeve të reja. Parametri standard është 14 ditë.

Një kujdestar që ka disa fëmijë në qendër fillon duke zgjedhur fëmijën në fjalë në Vistelsetid (Pjesëmarrja) – Registrera schema (Programi i regjistrimit).

Ka dy lloje programesh mes të cilave mund të zgjidhni; 1 javë ose 2-8 javë. Zgjidhni opsionin e parë nëse fëmija ka të njëjtën pjesëmarrje çdo javë, dhe opsionin e dytë nëse orët e punës së kujdestarit kërkojnë një program regjistrimi në intervale prej 2-8 javësh.

Lloji i programit, 1 javë

Te Schematyp (Lloji i programit) zgjidhni opsionin 1 javë. Klikoni ikonën e kalendarit pas Från och med (Nga) dhe zgjidhni datën nga e cila do të zbatohet programi. Klikoni Välj datum (Zgjidh datën).

Te Från (Nga)vendosni kohën se kur vjen fëmija në qendrën e argëtimit.

Te Till (Deri në) vendosni kohën se kur fëmija merret nga qendra e argëtimit.

Ka tre rreshta, Tid 1, Tid 2 dhe Tid 3 (Koha 1, Koha 2 dhe Koha 3). Kjo është sepse fëmijët në një qendër argëtimi natën mund të kenë nevojë të marrin pjesë gjatë ditës, në mbrëmje dhe/ose natën. Orari i natës regjistrohet si orar i mbrëmjes deri në orën 24:00 dhe një orar i ditës tjetër duke filluar nga ora 00:00. Mund të përdoret gjithashtu për shënimin e kohëve të pjesëmarrjes para dhe pas shkollës. 

Nëse fëmija nuk merr pjesë në një ditë të caktuar të javës, shënoni kutinë Ledig (mungon).

Nëse regjistroni kohët e pjesëmarrjes jashtë orëve normale të punës së qendrës së argëtimit, ato do të shënohen me të verdhë kur të ruhen. Kujdestari nuk mund ta ruajë nëse kohët e pjesëmarrjes janë regjistruar jashtë orarit normal të punës së qendrës së argëtimit. 

Nëse e keni një program pjesëmarrjeje të regjistruar më parë, mund të kopjoni hollësitë prej tij dhe të bëni ndryshimet. Thjesht klikoni Kopiera ett schema (Kopjo një program) dhe zgjidheni nga ato që janë theksuar. Gjithashtu mund të kopjoni programin e një vëllait ose motrës së fëmijës. Thjesht vendosni emrin e vëllait ose motrës së fëmijës në fushën Kopiera schema från (Kopjo programin nga).

Pjesëmarrja totale e fëmijës tregohet me orë dhe minuta. Në rastin e fëmijëve me kohë të pjesshme, qendra mund të ketë regjistruar tashmë një pjesëmarrje maksimale në javë. Nëse kur regjistroni një program pjesëmarrja maksimale tejkalohet, sistemi do të japë një paralajmërim. 

Klikoni Spara schema (Ruaj programin) për të përfunduar regjistrimin dhe për ta ruajtur programin.

Një kuti dialoguese konfirmon që programi është ruajtur.

Një program i regjistruar është i vlefshëm derisa regjistrohet një program i ri.

Lloji i programit, 2-8 javë

Te Schematyp (Lloji i programit) zgjidhni opsionin 2-8 javë. Klikoni ikonën e kalendarit pas Från och med (Nga) dhe zgjidhni datën nga e cila do të zbatohet programi. Klikoni Välj datum (Zgjidh datën).

Shfaqet një program standard regjistrimi dy-javor.

Filloni duke regjistruar kohët për javën 1 nga 2 gjithsej. Nëse e keni një program pjesëmarrjeje të regjistruar më parë, mund të kopjoni hollësitë prej tij dhe të bëni ndryshimet. Thjesht klikoni Kopiera ett schema (Kopjo një program) dhe zgjidhni një nga ato që janë theksuar. Gjithashtu mund të kopjoni programin e një vëllait ose motrës së fëmijës. Thjesht vendosni emrin e vëllait ose motrës së fëmijës në fushën Kopiera schema från (Kopjo programin nga).

Te Från (Nga)vendosni kohën se kur vjen fëmija në qendrën e argëtimit.

Te Till (Deri në) vendosni kohën se kur fëmija merret nga qendra e argëtimit.

Ka tre rreshta; Tid 1, Tid 2 dhe Tid 3 (Koha 1, Koha 2 dhe Koha 3). Kjo është sepse fëmijët në një qendër argëtimi natën mund të kenë nevojë të marrin pjesë gjatë ditës, në mbrëmje dhe/ose natën. Mund të përdoret gjithashtu për shënimin e kohëve të pjesëmarrjes para dhe pas shkollës..

Nëse fëmija nuk merr pjesë në një ditë të caktuar të javës, shënoni kutinë Ledig (mungon). Mund të shënoni gjithashtu nëse fëmija mungon gjithë javën. Kjo bëhet në kutinë Ledig hela veckan (Mungon gjithë javën).

Nëse regjistroni kohët e pjesëmarrjes jashtë orëve normale të punës së qendrës së argëtimit, ato do të shënohen me të verdhë kur të ruhen. Kujdestari nuk mund ta ruajë nëse kohët e pjesëmarrjes janë regjistruar jashtë orarit normal të punës së qendrës së argëtimit

Klikoni Nästa vecka (Java tjetër) për të shkuar te java 2 nga 2 gjithsej. Vendosni kohët e dëshiruara si më sipër.

Për të shtuar javë të tjera në programin e regjistrimit, klikoni Lägg till veckor (Shto javë).

Zgjidhni një nga opsionet, Ny, blank vecka (Javë e re bosh), Kopiera vecka 1 (Kopjo javën 1) ose Kopiera vecka 2 (Kopjo javën 2).

Klikoni butonin Klar (U krye). Mund ta ndryshoni gjithmonë zgjedhjen tuaj duke klikuar Avbryt (Anulo). Në programe mund të regjistrohen deri në tetë javë. 

Nëse në programin e regjistrimit kenë tepër javë, mund ta ulni numrin duke klikuar Ta bort vecka (Fshi javë). 

Pjesëmarrja totale e fëmijës tregohet me orë dhe minuta. Për fëmijët me kohë të pjesshme, qendra mund të ketë regjistruar tashmë një pjesëmarrje maksimale në javë. Nëse pjesëmarrja maksimale tejkalohet kur regjistroni një program, sistemi jep një paralajmërim.

Kur regjistrimi është gati, klikoni Spara schema (Ruaj programin). Një kuti dialoguese konfirmon që programi është ruajtur dhe ju pyet nëse doni të regjistroni një program të ri. 

Një program i regjistruar është i vlefshëm derisa regjistrohet një program i ri. 

2.2 SHIKO programin

Vistelsetid – Visa schema (Pjesëmarrja – Shiko programin) i jep kujdestarëve një përmbledhje të programit të pjesëmarrjes aktuale të një fëmije. 

Nëse keni disa fëmijë, është e lehtë të kaloni midis tyre në kutinë Välj barn (Zgjidh fëmijën). Programet e disponueshme të pjesëmarrjes të regjistruara nga stafi ose kujdestarët shfaqen te lj schema (Zgjidh programin). Nëse keni disa programe, thjesht zgjidhni atë që doni të shikoni. 

Te përmbledhja, pjesëmarrja totale e fëmijës tregohet me orë dhe minuta në fushën Omsorgstid (Pjesëmarrja)

Tregohen të gjitha ditët e javës. Nëse fëmija e ka një program të regjistruar, klikoni Nästa vecka (Java tjetër) për të kaluar në një javë më tutje.

Ndryshimet e përkohshme bëhen te paneli Tillfällig ändring (Ndryshimet e përkohshme). Nëse një ndryshim është i përhershëm, regjistrohet një program i ri te paneli Registrera schema (Regjistro program).

2.3 Ndryshimet e përkohshme

Te Vistelsetid – Tillfällig ändring (Pjesëmarrja – Ndryshime të përkohshme) kujdestarët mund të njoftojnë qendrën për çdo mungesë ose ndryshim në pjesëmarrjen normale për një ditë të caktuar. Gjithashtu mund t’i lini mesazhe stafit pa ndryshuar orët e pjesëmarrjes. 

Nëse keni disa fëmijë, zgjidhni fëmijën në fjalë nga kutia Välj barn (Zgjidh fëmijën). Pastaj zgjidhni datën e ndryshimit të përkohshëm në kutinë Välj datum (Zgjidh datën) duke klikuar ikonën e kalendarit, duke zgjedhur datën dhe duke klikuar butonin Välj datum (Zgjidh datën). 

 Programi normal i fëmijës shfaqet për ditën në fjalë me oraret Nga dhe Deri në. Ndryshoni oraret për t’iu përshtatur ndryshimit të përkohshëm. Gjithashtu mund të ndani kohën në tre rreshta, p.sh., nëse fëmija vjen për pak kohë në mëngjes, merret dhe pastaj lihet përsëri në një orar të caktuar.

Kujdestarët mund t’i lënë një mesazh stafit te Kutia e mesazhit.

Klikoni mbi butonin Ruaj ndryshimet kur keni përfunduar regjistrimin. Mund ta anuloni në çfarëdo momenti regjistrimin e përkohshëm duke klikuar butonin Fshi ndryshimet. Kjo funksionon edhe nëse i ke ruajtur ndryshimet dhe më vonë ke nevojë të bësh ndryshime. 

Kujdestarët nuk mund të regjistrojnë ndryshimet e përkohshme që janë jashtë orarit të rregullt të pjesëmarrjes për ditën. Ju lutem pyesni stafin në qendër për ndihmë nëse keni nevojë. 

2.4 LEJET PËR MARRJEN e fëmijës

Te Hämtare (Marrja e fëmijës), kujdestarët mund të regjistrojnë njerëz të tjerë që mund ta marrin fëmijën.

 • Zgjidhni fëmijën te kutia Välj barn (Zgjidh fëmijën).
 • Vendosni emrin e personit të cilit i është besuar marrja e fëmijës.
 • Specifikoni çfarë lidhjeje ka personi ka me fëmijën.
 • Gjithashtu mund të vendosni numrin e tij ose të saj të telefonit te fusha e numrit të telefonit, ose çdo informacion tjetër që mund të jetë i dobishëm për stafin.
 • Klikoni Spara hämtare (Ruaj marrjen).

Nëse për marrjen kanë leje disa njerëz, përsëritni procedurën e mësipërme. Klikoni ikonën e Koshit për të fshirë njerëz nga lista. 

3 Mungesa

Te Frånvaroanmälan (Raportimi i mungesave), kujdestarët mund të njoftojnë stafin për mungesën e një fëmije dhe të mbyllin një raport mungese të regjistruar kur kthehet fëmija. 

3.1 Raportimi i mungesave

Kujdestarët mund ta raportojnë mungesën e fëmijës së tyre direkt në sistem te Frånvaro – Frånvaroanmälan (Mungesa – Raportimi i mungesave).  

Kujdestarët me disa fëmijë duhet të zgjedhin fëmijën në fjalë. Nëse keni një fëmijë të regjistruar, ai është i zgjedhur tashmë. Zgjidhni Ny frånvaroanmälan (Raport i ri mungesash).

Data është gjithmonë e zgjedhur por mund të ndryshohet në një datë tjetër në një maksimum prej 5 ditësh përpara duke vendosur datën e dëshiruar te fusha ose duke klikuar ikonën e kalendarit dhe duke zgjedhur një datë të re atje. 

Zgjidh një arsye. Arsyet e ndryshme janë të disponueshme nëse administratori i ka bërë të përzgjedhshme për kujdestarin.

Konfirmoni raportin e mungesave duke klikuar mbi Anmäl frånvaro (Raporto mungesa). Shtypni Avbryt (Anulo)për ta mbyllur formularin pa e ruajtur raportin e mungesave.

Raporti i mungesave konfirmohet me anë të njoftimit nga stafi në qendër.

Mungesa në ditë të pjesshme

Mungesa në ditë të pjesshme në qendrat e argëtimit raportohet te ndryshimet e përkohshme, ndryshe nga shkollat ku ajo raportohet si mungesë në ditë të pjesshme.

3.2. Raportimi i kthimit nga mungesa

Nëse fëmija juaj kthehet nga mungesa më herët nga sa pritet, duhet ta raportoni.

Klikoni mbi Frånvaro – Frånvaroanmälan (Raportimi i mungesave) dhe raportet e mungesave shfaqen te Aktuell vecka (Java aktuale), Kommande veckor (Javët e ardhshme)dhe Föregående veckor (Javët e kaluara).

Klikoni mbi raportin e mungesës në fjalë. Zgjidhni Avsluta pågående frånvaro (Kthim nga mungesa)dhe klikoni Bekräfta (Konfirmo)në formularin që hapet ose Avbryt (Anulo)për ta anuluar komandën. 

Kthimi nga mungesa konfirmohet me anë të njoftimit nga stafi në qendër. 

4 Programet e pushimeve

Qendrat e argëtimit janë zakonisht të hapura me orë të reduktuara gjatë Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, pushimeve të verës dhe pushimeve të tjera. Disa madje mund të bashkohen me qendra të tjera për një periudhë të caktuar. Qendrat e argëtimit regjistrojnë orët e punës gjatë periudhave të pushimeve të gjata dhe do të pyesin për nevojat e kujdestarit gjatë këtyre periudhave. Kujdestari ka nevojë të përgjigjet. 

4.1 Regjistrimi i programeve të pushimeve

Vetëm kërkesat me një periudhë përgjigjeje të hapur i tregohen kujdestarit.

 • Shkoni te Vistelsetid – Besvara lovschema (Pjesëmarrja – Programi i pushimeve)
 • Klikoni mbi rreshtin për pushimet. Nëse një kujdestar ka fëmijë në të njëjtin rajon por në qendra të ndryshme, përdoruesi më parë duhet të zgjedhë një qendër. Klikoni mbi rreshtin për fëmijën tuaj. Nëse keni disa fëmijë në të njëjtën qendër, ata do të shfaqen në listë.
 • Orari i punës për qendrën tregohet në çdo ditë të javës.
  • Vendosni pjesëmarrjen e fëmijës ose shënoni që fëmija mungon. Mund të zgjidhni ditë të veçanta ose javë të plota për mungesat.
  • Shënoni kutinë Använd samma tider för alla veckor (Përdor të njëjtin orar për të gjitha javët) nëse fëmija ka të njëjtën pjesëmarrje gjatë periudhës së pushimeve.
  • Klikoni Spara (Ruaj)
  • Një ikonë jeshile në kërkesën e pushimeve do të thotë që kërkesës i është dhënë përgjigje. 

Kërkesa e pushimeve mund të hapet dhe modifikohet për sa kohë periudha e përgjigjes është aktive.

مراكز الترفيه. أولياء الأمور

تتيح مراكز الترفيه (Skola24 Fritidshem) وظائف التسجيل ومتابعة حضور الطفل إلى مركز الترفيه، حيث يمكن لولي أمر الطفل القانوني إدخال عدد مرات حضور الطفل وإقلاله على أساس جدول أسبوعي أو جدول متجدد يغطي من 2-8 أسابيع.

يمكن أيضًا لولي الأمر أن يُدخل مرات الغياب غير المقررة والمقررة، مثل الغياب نتيجة لمرض أو حالات الغياب الأخرى. حيث تظهر تقارير الغياب على الفور لموظفي مركز الترفيه الذين يؤكدون بدورهم استلام التقارير بإخطار ولي الأمر.

1. نظرة عامة

1.1 مساعدة المستخدم

للعثور على قائمة مركز الترفيه، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى [domain name].skola24.se باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. اختر مراكز الترفيه (Förskola/fritidshem) من القوائم على اليسار للذهاب إلى صفحة البدء الخاصة بالوظيفة.

تعرض صفحة البدء وظائف مختلفة، وهي متاحة اعتمادًا على امتيازات المستخدم. انقر على أي وظيفة للتقدم.

لكل وظيفة دليل قسم المساعدة الخاص بها. عند النقر على أيقونة المساعدة (وهي علامة الاستفهام داخل الدائرة) فسوف يظهر لك نص المساعدة. قسم المساعدة متاح لكافة الأدوار في النظام. 

2 الحضور

 الحضور هو الوقت الذي يقضيه الطفل بمركز الترفيه أثناء وجود ولي أمره في العمل. عادة ما يقوم ولي الأمر أو شخص بالغ آخر بتسجيل حضور الطفل بمعاونة موظفي مركز الترفيه إن لزم الأمر.

2.1 تسجيل جدول

يسجل أولياء الأمور، من خلال تسجيل الدخول، مرات الحضور التي يحتاجونها لأطفالهم. وتعرض صفحة البدء الخيارات المتاحة للمستخدم.

 

تحدد إعدادات مركز الترفيه عدد الأيام مقدمًا لتسجيل جداول جديدة. والإعداد القياسي هو 14 يوم.

يبدأ ولي الأمر الذي لديه عدة أطفال بالمركز باختيار الطفل المختار من الحضور(Vistelsetid) – تسجيل جدول(Registrera schema). 

ثمة نوعان من الجداول للاختيار بينهما؛ جدول الأسبوع الواحد أو الجدول الذي يغطي من 2-8 أسابيع. اختر الخيار الأول إن كان لطفلك الحضور ذاته كل أسبوعين، والخيار الثاني في حالة تطلب ساعات عمل ولي الأمر جدول

متجدد على فترات تبلغ 2-8 أسابيع. 

نوع الجدول، أسبوع واحد

اختر خيار أسبوع واحد أسفل خانة نوع الجدول (Schematyp). انقر على أيقونة التقويم بجانب خانة من (Från och med) ثم اختر التاريخ الذي سوف يسري بدءً منه الجدول. انقر على خانة حدد التاريخ (Välj datum).

أسفل خانة من (Från) أدخل الوقت الذي يصل فيه الطفل إلى مركز الترفيه.

أسفل خانة إلى (Till) أدخل الوقت الذي سوف يتم فيه إقلال الطفل من مركز الترفيه.

ويوجد ثلاثة صفوف، الوقت 1 والوقت 2 والوقت 3 (Tid 1, Tid 2 and Tid 3). ويرجع ذلك إلى أن الأطفال الذين يحضرون مركز ترفيه ليلي قد يحتاجون أيضًا إلى الحضور في فترة الصباح و/أو المساء و/أو الليل. يتم تسجيل الفترة الليلية مساءً حتى الساعة 24:00 وفي اليوم التالي بدءً من الساعة 00:00. يمكن أيضًا استخدام ذلك في إدخال مرات الحضور قبل المدرسة وبعدها. 

 إن لم يكن يلزم حضور الطفل يومًا محددًا في الأسبوع، ضع علامة على خانة اختيار غائب (Ledig).

إن قمت بتسجيل مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز فسوف يتم تمييزها باللون الأصفر عند الحفظ. لا يمكن لولي الأمر الحفظ إن كانت مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز.

 
إن كنت قد سجلت سابقًا جدول الحضور فسوف يكون بإمكانك نسخ التفاصيل منه وتعديلها وفقًا لذلك. انقر ببساطة على خانة نسخ جدول (Kopiera ett schema) واختره من الجداول المظللة. يمكنك أيضًا نسخ جدول الأشقاء. ما عليك سوى أن تُدخل اسم الشقيق في حقل نسخ جدول من (Kopiera schema från).

يُعرض إجمالي حضور الطفل بالساعات والدقائق. في حالة الأطفال الذين يحضرون لنصف الوقت فقد يكون المركز قد سجل بالفعل أقصى نسبة حضور ممكنة في الأسبوع. بينما في حالة تجاوز أقصى نسبة للحضور عند تسجيل الجدول فسوف يُصدر النظام تحذيرًا.

 

 انقر على خانة حفظ الجدول (Spara schema) لإتمام التسجيل وحفظ الجدول.

 يؤكد مربع الحوار حفظ الجدول.

يسري الجدول المُسجل حتى تسجيل جدول جديد.

 

نوع الجدول، 2-8 أسابيع

اختر خيار 2-8 أسابيع أسفل خانة نوع الجدول(Schematyp). انقر على أيقونة التقويم بجانب خانة من (Från) ثم اختر التاريخ الذي سوف يسري بدءً منه الجدول. انقر على خانة حدد التاريخ (Välj datum).

سوف يتم عرض الجدول المتجدد القياسي لأسبوعين.

ابدأ بتسجيل الأوقات لأسبوع من أسبوعين.

إن كنت قد سجلت سابقًا جدول الحضور فسوف يكون بإمكانك نسخ التفاصيل منه وتعديلها وفقًا لذلك. انقر ببساطة على خانة نسخ جدول (Kopiera ett schema) واختره من الجداول المظللة. يمكنك أيضًا نسخ جدول الأشقاء. ما عليك سوى أن تُدخل اسم الشقيق في حقل نسخ جدول من (Kopiera schema från).

 

أسفل خانة من(Från) أدخل الوقت الذي يصل فيه الطفل إلى مركز الترفيه.

أسفل خانة إلى (Till) أدخل الوقت الذي سوف يتم إقلال الطفل فيه من مركز الترفيه.

ويوجد ثلاثة صفوف، الوقت 1 والوقت 2 والوقت 3 (Tid 1, Tid 2 and Tid 3). ويرجع ذلك إلى أن الأطفال الذين يحضرون مركز ترفيه ليلي قد يحتاجون أيضًا إلى الحضور في فترة الصباح و/أو المساء و/أو الليل. يتم تسجيل الفترة الليلية مساءً حتى الساعة 24:00 وفي اليوم التالي بدءً من الساعة 00:00. يمكن أيضًا استخدام ذلك في إدخال مرات الحضور قبل المدرسة وبعدها.

إن لم يكن يلزم حضور الطفل يومًا محددًا في الأسبوع، ضع علامة على خانة اختيار غائب (Ledig). يمكنك أيضًا الإدخال في حالة غياب الطفل طوال الأسبوع وذلك من خلال خانة اختيار غائب طوال الأسبوع (Ledig hela veckan).

إن قمت بتسجيل مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز فسوف يتم تمييزها باللون الأصفر عند الحفظ. لا يمكن لولي الأمر الحفظ إن كانت مرات الحضور خارج ساعات العمل العادية للمركز.

 

انقر على خانة الأسبوع التالي(Nästa vecka) للانتقال إلى الأسبوع 2 من 2. أدخل أوقاتك المرغوبة على النحو المبين أعلاه.

لإضافة المزيد من الأسابيع إلى الجدول المتجدد، انقر على خانة أضف أسابيع(Lägg till veckor).

اختر خيار واحد من الخيارات التالية، أسبوع خالي جديد (Ny, blank vecka)، أو نسخ الأسبوع 1(Kopiera vecka1)، أو نسخ الأسبوع 2 (Kopiera vecka 2).

انقر على خانة تم(Klar). يمكنك دائمًا تغيير اختيارك بالنقر على خانة إلغاء (Avbryt). يمكن تنفيذ الجداول لثمان أسابيع بحد أقصى.

 

إن كان لديك الكثير جدًا من الاسابيع في جدولك المتجدد فيمكنك تقليل العدد بالنقر على خانة حذف أسبوع (Ta bort vecka).

 

يُعرض إجمالي حضور الطفل بالساعات والدقائق. في حالة الأطفال الذين يحضرون لنصف الوقت فقد يكون المركز قد سجل بالفعل أقصى نسبة حضور ممكنة في الأسبوع. في حالة تجاوز أقصى نسبة للحضور عند تسجيل الجدول فسوف يُصدر النظام تحذيرًا.

عند الاستعداد للتسجيل، انقر على خانة حفظ الجدول (Spara schema). ويؤكد مربع الحوار حفظ الجدول ويسألك عما إن كنت ترغب في تسجيل جدول جديد.

 

يسري الجدول المُسجل حتى تسجيل جدول جديد.

.2 عرض الجدول

يقدم خيار الحضور مشاهدة الجدول (Vistelsetid – Visa schema) لأولياء الأمور نظرة عامة على جدول الحضور الحالي للطفل.

 

إن كان لديك عدة أطفال فمن السهل التبديل بينهم من مربع اختر الطفل(Välj barn). حيث تُعرض جداول الحضور المتوفرة التي سجلها الموظفين أو أولياء الأمور أسفل مربع اختر الجدول(Välj schema). ما عليك سوى اختيار الجدول الذي ترغب في عرضه إن كان لديك عدة جداول. 

 

يُعرض الوقت الإجمالي لحضور الطفل في النظرة العامة بالساعات والدقائق في حقل الحضور(Omsorgstid).

تظهر كافة أيام الأسبوع. إن كان للطفل جدول دوّار مُسجل، انقر على الأسبوع التالي (Nästa vecka) للتقدم أسبوعًا واحدًا.

يمكن إجراء التغييرات المؤقتة أسفل علامة التبويب التغييرات المؤقتة(Tillfällig ändring). إن كان التغيير دائمًا فسوف يُسجل بوصفه جدولًا جديدًا أسفل علامة التبويب تسجيل جدول (Registrera schema).

2.3 التغييرات المؤقتة

يمكن لأولياء الأمور إخطار المركز بأي غياب أو تغييرات في الحضور العادي في يوم محدد أسفل خيار الحضور - التغييرات المؤقتة (Vistelsetid – Tillfällig ändring). ويمكنك أيضًا ترك رسائل للموظفين دون تغيير ساعات الحضور.

 

إن كان لديك عدة أطفال، اختر الطفل المختار من مربع اختر الطفل(Välj barn). ثم اختر تاريخ التغيير المؤقت من مربع حدد التاريخ(Välj datum) بالنقر على أيقونة التقويم، ثم اختر التاريخ بالنقر على خانة حدد التاريخ(Välj datum). 

 

يُعرض جدول الطفل العادي عن ذلك اليوم المذكور في صيغة الأوقات من وإلى. يمكنك تغيير الأوقات لتناسب التغيير المؤقت. ويمكنك أيضًا تقسيم الوقت على ثلاثة صفوف، على سبيل المثال، في حالة حضور الطفل في وقت ما صباحًا، ثم إقلاله ثم تركه مرة أخرى في وقت محدد.

يمكن لأوليا الأمور ترك رسالة للموظفين في مربع الرسائل.

انقر على خانة حفظ التغييرات عند الانتهاء من التسجيل. يمكنك دائمًا إلغاء التسجيل المؤقت بالنقر على خانة حذف التغييرات. كما يمكن القيام بما سبق حتى في حالة حفظ التغييرات ثم الحاجة إلى إجراء تغييرات لاحقًا.

 

لا يمكن لأولياء الأمور تسجيل التغييرات المؤقتة التي تخرج عن إجمالي الحضور المنتظم لهذا اليوم. يرجى طلب المساعدة من الموظفين بالمركز إن احتجت إلى مساعدة

 

2.4 أذونات إقلال الطفل

 يمكن لأولياء الأمور من أسفل خانة إقلال الطفل(Hämtare) تسجيل الأشخاص الآخرين الذين قد يقلون الطفل.

اختر الطفل من مربع اختر الطفل(Välj barn).

 

أدخل اسم الشخص المكلف بإقلال الطفل.

 

حدد صلة هذا الشخص بالطفل.

 

يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتفه في حقل رقم الجوال، أو أي معلومات أخرى قد تكون مفيدة للموظفين.

 

انقر خانة حفظ الإقلال (Spara hämtare).

 

 

إن كان لعدة أشخاص إذن بالإقلال، كرر العملية السابقة. انقر على أيقونة Trashcan لحذف أشخاص من القائمة. 

3 الغياب

يمكن لأولياء الأمور من أسفل خانة إبلاغ الغياب(Frånvaroanmälan) أن يخطروا الموظفين بغياب الطفل وإغلاق تقرير الغياب المسجل عند عودة الطفل.

 

3.1 إبلاغ الغياب

يمكن لأولياء الأمور الإبلاغ عن غياب الطفل مباشرة عبر النظام من أسفل خانة الغياب- إبلاغ الغياب(Frånvaro – Frånvaroanmälan).

 ينبغي على أولياء الأمور الذين لديهم عدة أطفال اختيار الطفل المذكور. إن كان لديك طفل واحد مُسجل فسوف يجري اختياره مسبقًا. اختر خانة تقرير غياب جديد(Ny frånvaroanmälan).

 يجري دائمًا اختيار تاريخ اليوم مسبقًا ولكن يمكن تغييره إلى تاريخ آخر بحد أقصى 5 أيام مقبلة من خلال إدخال التاريخ المرغوب في الحقل أو بالنقر على أيقونة التقويم واختيار تاريخ جديد منها

 
اختر السبب. لا تتوفر أسباب مختلفة إلا في حالة قيام المسؤول بجعلها قابلة للاختيار لولي الأمر.

أكد تقرير الغياب بالنقر على خانة تقرير الغياب(Anmäl frånvaro). اضغط خانة إلغاء(Avbryt) لغلق النموذج دون حفظ تقرير الغياب.

يجري تأكيد تقرير الغياب من خلال استلام اخطار من فريق المركز.

 الغياب لجزء من اليوم

يتم الإبلاغ عن الغياب لجزء من اليوم في مراكز الترفيه أسفل التغييرات المؤقتة على عكس المدارس حيث يتم إبلاغه بوصفه غياب لجزء من اليوم.

3.2 إبلاغ العودة بعد الغياب

 يتعين عليك الإبلاغ عن عودة الطفل في حالة عودته من الغياب مبكرًا عن ما كان متوقعًا.

انقر على خانة إبلاغ الغياب(Frånvaro – Frånvaroanmälan) وسوف تظهر تقارير الغياب أسفل خيارات الأسبوع الحالي(Aktuell vecka)، والأسبوع القادم(Kommande veckor) والأسابيع الماضية (Föregående veckor).

انقر على تقرير الغياب المذكور. اختر خانة العودة من الغياب(Avsluta pågående frånvaro) وانقر على تأكيد(Bekräfta) على النموذج الذي ينفتح أو إلغاء(Avbryt) لإلغاء الأمر.

 يجري تأكيد العودة من الغياب بإرسال فريق المركز إخطارًا بذلك.

 

4 جداول العطلات

تعمل مراكز الترفيه عادة لساعات مُخفضة خلال فترة عيد الميلاد والعام الجديد والعطلات الصيفية والعطلات الأخرى. وقد يجري أحيانًا دمج بعض المراكز بمراكز أخرى لفترة من الوقت. وتقوم مراكز الترفيه بتسجيل ساعات العمل خلال فترات العطلات الطويلة وسوف تستفسر عن احتياجات أولياء الأمور خلال هذه الفترات. لذا يُرجى من أولياء الأمور الرد

 

4.1 إدخال جداول العطلات

تُعرض فقط الاستفسارات ذات فترة الرد المفتوحة لولي الأمر.

اذهب إلى خانة الحضور جدول العطلات(Vistelsetid Besvara lovschema)

 

انقر على صف العطلات. إن كان لولي الأمر أطفال في نفس المنطقة ولكن في مراكز مختلفة فينبغي عليه أولًا اختيار المركز. انقر على الصف الخاص بطفلك. إن كان لديك عدة أطفال في نفس المركز، فسوف يظهرون جميعهم على القائمة.

 

تُعرض ساعات العمل بالمركز تحت كل يوم من أيام الأسبوع. 

 

 

أدخل حضور الطفل أو ضع علامة عند الطفل بوصفه غائبًا. يمكنك اختيار أيام منفردة أو أسابيع كاملة للغياب.

 

ضع علامة عند مربع الاختيار استخدم نفس الوقت لكافة الأسابيع (använd samma tider för alla veckor) إن كان للطفل نفس الحضور طوال فترة العطلة.

 

انقر حفظ(Spara)

 

تشير الأيقونة الخضراء بجانب استفسار العطلات إلى أن الطلب قد تم الرد عليه.

 

 

يظل طلب العطلات مفتوحًا وقابلًا للتحرير طالما كانت فترة الرد نشطة.


 

Save schedule

Webbsupport Skola24

Ytterligare information om hur du som vårdnadshavare använder Skola24 finns här:

Relaterad information

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Barn och ungdomsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är Barn- och ungdomsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

För frågor kontakta Barn- och ungdomsnämnen:

Linköping kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
581 81 Linköping

eller via  post:

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor om den är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda e-tjänsten. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Senast uppdaterad den 26 april 2023