Elevhälsa

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven och är främst förebyggande och hälsofrämjande.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans arbete leds av rektor. På varje skola finns ett elevhälsoteam.

Varje profession inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Elevhälsa, den medicinska delen

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2,4,7 och gymnasiet årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsobesöket och vaccinationsplanering beskrivs i broschyren

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande, både individuellt och i grupp med t.ex. kost, motion och drogförebyggande arbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever. Vi uppmärksammar elever med funktionshinder eller kroniska sjukdomar så att deras ev. behov av anpassade förhållande i skolan bevakas.

Mottagningsarbete

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning.

Skolläkare

Tid till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Specialkost

För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan.

Sekretess

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha kontakt med skolsköterskan på en särskild skola, se respektive skolas hemsida.

Synpunkter och klagomål

Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården).

Lämna dina synpunkter eller klagomål via e-post (om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktar vi dig) alternativt till enhetschef Åsa Strömberg, telefon 013-20 59 75.

Elevhälsa, den medicinska delen

Skicka e-post till Elevhälsa, den medicinska delen

E-post: zzzRoSelevmedicin@linkoping.se

Besöksadress: Westmansgatan 25 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Enhetschef
Åsa Strömberg
Telefon: 013-20 59 75

Samordningsansvarig skolsköterska
Christina Säterskog
Telefon: 013-20 73 79

Kvalitetskoordinator
Ingrid Andersson
Telefon: 013-20 89 15

Administrativ assistent
Ingela Mattsson
Telefon: 013- 26 37 91

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2019