Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven och är främst förebyggande och hälsofrämjande.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans arbete leds av rektor. På varje skola finns ett elevhälsoteam.

Varje profession inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Elevhälsa, den medicinska delen

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2,4,7 och gymnasiet årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande, både individuellt och i grupp med t.ex. kost, motion och drogförebyggande arbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever. Vi uppmärksammar elever med funktionshinder eller kroniska sjukdomar så att deras ev. behov av anpassade förhållande i skolan bevakas.

Mottagningsarbete

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning.

Skolläkare

Tid till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Specialkost

För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan.

Sekretess

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Synpunkter och klagomål om elevhälsan

Vi vill med hjälp av dina synpunkter förbättra elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården).

Lämna dina synpunkter och klagomål via e-post (om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktar vi dig):

Alternativt kontakta enhetschef Åsa Strömberg, telefon 013-20 59 75.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha kontakt med skolsköterskan på en särskild skola, se respektive skolas hemsida.

Elevhälsa, den medicinska delen

Till e-postformulär för Elevhälsa, den medicinska delen

E-post: zzzRoSelevmedicin@linkoping.se

Besöksadress: Westmansgatan 25 (se karta)

Besöksadress : Westmansgatan 25

Postadress: 581 81 Linköping

Enhetschef
Åsa Strömberg
Telefon: 013-20 59 75

Medicinskt ledningsansvarig
Erica Sellerberg
Telefon: 013-26 29 37

Samordningsansvarig skolsköterska
Christina Säterskog
Telefon: 013-20 73 79

Kvalitetskoordinator
Ingrid Andersson
Telefon: 013-20 89 15

Administratör
Ewa Asklöf
Telefon: 013- 26 37 91

Alternativt kontakta enhetschef Åsa Strömberg, telefon 013-20 59 75.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: