Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av varje lärarstudents utbildning, då det är där teori och praktik knyts samman till en helhet. Du som student får här chansen att utveckla dina kunskaper och förmågor inför det stundande arbetet som lärare.

 

Hur fungerar din VFU?

Det finns idag flera olika studiespår som leder till en lärarexamen och därför är det högst troligt att din egen praktik kommer skilja sig från andra studenters praktik. Hur just din VFU ser ut beror på vilka ämnen du har valt samt vilket studiespår du tillhör. Även din placering är beroende av en mängd faktorer, såsom vilket ämne du läser, tillgängliga lärare och antal studenter på enheten.

Vad som dock är likvärdigt är att alla lärarstudenter har genomfört 20 veckor VFU vid slutet av sin utbildning.

 

VFU i Linköping

Linköpings kommun sätter ett stort värde på dig som lärarstudent och erbjuder i samarbete med Linköpings universitet VFU-platser till ungefär 500 lärarstudenter varje termin. Studenter betyder mycket för oss, både nu och i framtiden.

Vi tillhandahåller ett stort antal handledare med god handledningsvana där ett flertal dessutom utbildas varje termin i enlighet med de krav som ställs av Linköpings universitet.

Vi i Linköpings kommun är också stolta över den höga andel av våra lärare som är legitimerade. Detta gör att det inte bara är din handledare som är legitimerad utan även en stor del av den övriga personalstyrkan du möter ute på våra enheter.

Länkar

Senast uppdaterad den 22 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: