Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som bygger på ett samarbete mellan näringslivet och olika utbildningsanordnare.

Näringslivet delaktigt

Utbildningarna svarar mot ett verkligt behov och näringslivet deltar både i utformning av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningstiden.

Utmärkande för YH är att en tredjedel av utbildningen består av Lärande i arbete (LIA) som är förlagd till arbetsplatsen.

Alla YH-utbildningar omfattar ett till tre års studier. De flesta är cirka 2 år. Utbildningarna berättigar till studiemedel.

Utbildningar och utbildningsanordnare

Yrkeshögskolan består av hundratals olika utbildningar som drivs av olika utbildningsanordnare runt om i landet. Anordnarna är till exempel privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.

Linköpings kommun bedriver yrkeshögskoleutbildning Flygtekniker (Helikoptertekniker Kat B1) vid Anders Ljungstedts gymnasium. Övriga utbildningar i regionen återfinns på Yrkeshögskolans samt Östsvenska yrkeshögskolans hemsida.

Senast uppdaterad den 18 mars 2020