Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erbjuds barn i åldern 1-5 år. Annan pedagogisk verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, omsorg kvällar, nätter och helger och öppen förskola. Sidor för ansökan, regler, tillsynstider med mera hittar du via menyn.

Därför är det viktigt att förskolan håller öppet

För att samhället i stort ska fungera under pandemin är det viktigt att förskolor fortsatt håller öppet. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra det vi kan för att minska smittspridning och underlätta för verksamheterna.

Läs mer på sidan, Information förskola och grundskola om coronaviruset.

Våra olika verksamheter

Verksamheten bedrivs både av kommunen och av fristående alternativ. Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd eller för familjer med speciella tillsynsbehov, till exempel på kvällar och nätter. Det finns också möjlighet att inrätta så kallade flerfamiljssystem. Det bygger på att två eller flera familjer går samman och upplåter ett av hemmen för förskoleverksamhet.

Gemensam barnomsorg med Norrköping

Om du bor i Linköping men arbetar i Norrköping kan du också välja att ha ditt barn i någon av Norrköpings kommunala förskolor. Du kan ansöka om barnomsorg i Norrköpings kommun via deras hemsida.

Mer information

Mer information runt ansökan, avgift och riktlinjer, familjedaghem, tillsynstider med mera når du via menyn.

Senast uppdaterad den 23 mars 2021