Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erbjuds barn i åldern 1-5 år. Annan pedagogisk verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, omsorg kvällar, nätter och helger och öppen förskola. Sidor för ansökan, regler, tillsynstider med mera hittar du via menyn.

Våra olika verksamheter

Verksamheten bedrivs både av kommunen och av fristående alternativ. Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd eller för familjer med speciella tillsynsbehov, till exempel på kvällar och nätter. Det finns också möjlighet att inrätta så kallade flerfamiljssystem. Det bygger på att två eller flera familjer går samman och upplåter ett av hemmen för förskoleverksamhet.

Allergiavdelning

För barn mellan 1-5 år med mycket svår allergi finns en allergianpassad avdelning på förskolan Rättaregatan 120. För att få plats på förskolan krävs att barnet står i kö till denna förskola samt har ett intyg från allergicentrum där det framgår barnets mycket stora behov av anpassad utbildning.

Familjer som har barn placerade på avdelningen måste följa förskolans restriktioner vad gäller till exempel husdjur, rökning, parfymerade produkter.

Gemensam barnomsorg med Norrköping

Om du bor i Linköping men arbetar i Norrköping kan du också välja att ha ditt barn i någon av Norrköpings kommunala förskolor. Du kan ansöka om barnomsorg i Norrköpings kommun via deras hemsida.

Mer information

Mer information runt ansökan, avgift och riktlinjer, familjedaghem, tillsynstider med mera når du via menyn.

Senast uppdaterad den 15 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: