Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erbjuds barn i åldern 1-5 år. Annan pedagogisk verksamhet innefattar pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola. Verksamheten bedrivs både av kommunen och av fristående alternativ.
Sidor för ansökan, regler, tillsynstider med mera hittar du via menyn.

Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd eller för familjer med speciella tillsynsbehov, till exempel på kvällar och nätter. Det finns också möjlighet att inrätta så kallade flerfamiljssystem. Det bygger på att två eller flera familjer går samman och upplåter ett av hemmen för förskoleverksamhet.

Gemensam barnomsorg med Norrköping Om du bor i Linköping men arbetar i Norrköping kan du också välja att ha ditt barn i någon av Norrköpings kommunala förskolor. Du kan ansöka om barnomsorg i Norrköpings kommun via deras hemsida.

Mer information

Mer information runt ansökan, avgift och riktlinjer, familjedaghem, tillsynstider med mera når du via menyn.

Nyheter

Postadress:
Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Telefontid
Måndag - fredag 09:00 – 11:30

Besök
Ring din barnomsorgshandläggare för att boka tid för besök på Apotekaregatan 13C.

Torsdagar kl. 13:00 – 15:00 jämna veckor, träffas barnomsorgshandläggare på Medborgarkontoret i Skäggetorp.

Handläggare barnomsorgsgruppen

Pia Berggren-Malm

Kungsberget, Tannefors, Ekängen, Tallboda, Linghem, Gistad, Askeby, Bankekind, Vårdsberg, Örtomta, T1, Vasastaden, Innerstaden
Telefon: 013-20 67 91

Linda Hedström
Garnisonen, Ekkällan, Ramshäll, Vimanshäll, Berga, Vidingsjö, Förskolan Bronsåldersgatan och Järnåldersgatan i Ullstämma
Telefon: 013-20 64 02

Annika Källgren
Skäggetorp, Skuld
Telefon: 013-20 66 16

Madeleine Aronsson
Lambohov, Vallastaden, Malmslätt, Nykil, Skeda Udde, Slaka, Ulrika, Vikingstad, Rappestad, Västerlösa
Telefon: 013-20 67 59

BrittMarie Larsson
Hjulsbro, Kvinneby, Harvestad, Ullstämma, Blästad, Fredriksberg, Bestorp, Brokind, Sturefors, Sätra, Hagby/Johannelund, dygnetruntomsorg, förskolan Trombongatan i Ullstämma
Telefon: 013-20 64 04

Ann-Sophie Andreasson
Ljungsbro, Vreta kloster, Maspelösa, Gottfridsberg, Ryd, Jägarvallen, skuld
Telefon: 013-26 35 87

Magnus Thedéen
Retroaktiv inkomstkontroll, skuld
Telefon: 013-20 63 30

Ansvarig chef

Annika Källgren
Telefon: 013-20 66 16

Kommunens växel

013-20 60 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 augusti 2018