Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hitta och jämför öppna förskolor/familjecentraler

Den öppna förskolan är en mötesplats för småbarnsföräldrar. Öppna förskolor finns som en del i varje familjecentral.
Familjecentralen är en mötesplats där kommunens och landstingets service till småbarnsfamiljer samarbetar och dessa finns ofta under samma tak.

Senast uppdaterad den 6 september 2018