Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hitta och jämför öppna förskolor/familjecentraler

Den öppna förskolan är en mötesplats för småbarnsföräldrar. Öppna förskolor finns som en del i varje familjecentral. Familjecentralen är en mötesplats där kommunens och landstingets service till småbarnsfamiljer samarbetar och dessa finns ofta under samma tak. Mer information hittar du på deras respektive webbsidor som du når genom att söka på förskolans namn i sidans sökfunktion (Förstoringsglaset).

Senast uppdaterad den 24 augusti 2021