Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola/Familjecentralen - Skäggetorp

Välkommen till familjecentralen i Skäggetorps centrum! Vår verksamhet, som är frivillig och gratis är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-5 år. Vi bedriver öppen förskola, barnavårdscentral och social rådgivning. Vi planerar vår verksamhet utifrån våra besökares behov.

Försiktig öppning av öppna förskolan

Från och med 12 april tar vi återigen emot besök från barn och vuxna.
Inledningsvis börjar vi försiktigt med aktiviteter utomhus. Vid alla tillfällen är det max 6 st. vuxna med barn och alla tänker på att hålla avstånd och att vi följer restriktionerna.

Här är tiderna som gäller för vecka 16:

Måndag: 13-15 Barnvagnspromenad 0-12 månader


Tisdag: 9-11 Barnvagnspromenad 0-12 månader

Tisdag: 13-15 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år


Onsdag: 9-11 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

Onsdag: 13-15 Barnvagnspromenad 0-12 månader


Torsdag: 9-11 Barnvagnspromenad 0-12 månader

Torsdag: 13-15 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

Besök gärna vårt instagramkonto för senaste informationen.

Familjecentralens verksamheter och personal

På familjecentralen samarbetar förskollärare, barnsjuksköterskor och socialsekreterare från Råd och Stöd. Tillsammans ger vi stöd i föräldraskapet och följer barnets utveckling och hälsa. Föräldrar erbjuds också att delta i föräldraträffar med olika teman.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och föräldrar

Här arbetar förskollärare som erbjuder en pedagogisk verksamhet som tar tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. Du får möjlighet att lära känna andra vuxna och barn, utbyta tankar, erfarenheter och få stöd i rollen att vara förälder. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. Föräldrar ansvarar för sina egna barn. Tänk på att vara infektionsfri vid besök på öppna förskolan. 

Barnavårdscentralen (BVC) 

På Barnavårdscentralen arbetar barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

  • hembesök
  • hälsoundersökningar
  • vaccinationer
  • rådgivning/stöd i föräldrarollen
  • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped. 

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelation, familjeliv med mera.

Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-16 år är välkommen. 

Processtödjare

Linköpings kommuns processtödjare utgår från respektive områdes familjecentral samt den centralt belägna mottagningsenheten. Uppdraget innebär att utgöra ett direkt stöd till förskolorna i arbetet med flerspråkiga barn. Processtödjarna kartlägger även nyanlända barns språkkunskaper och behov.

Tel.nr: 013-203739

Skäggetorp familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Skäggetorp familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radstodskaggetorp@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 33

Besöksadress: Skäggetorps centrum, Linköping (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcskaggetorp https://www.linkoping.se/fcskaggetorp

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Öppen förskola - Skäggetorp

Till e-postformulär för Öppen förskola - Skäggetorp

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 58 74

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 1A (se karta)

Postadress: Öppen förskola - Skäggetorp
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcskaggetorp http://www.linkoping.se/fcskaggetorp

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Senast uppdaterad den 24 augusti 2020