Hoppa till huvudinnehåll

Vad är förskola?

Sverige har ett skolsystem där förskolan är det första steget. Efter förskolan kommer grundskolan och sedan gymnasieskolan. Förskolan är frivillig och till för barn 1-5 år.

I förskolan får ditt barn lära sig nya saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand i en trygg miljö, i grupp och tillsammans med vuxna. Ditt barn lär sig nya ord, att berätta, diskutera och annat som är viktigt för barnets utveckling. Barnen i förskolan är både inomhus och utomhus. Det finns många fördelar med att vara utomhus, barnen blir friskare och det har även en positiv effekt på inlärningsförmågan. De flesta barn i Sverige går i förskolan.

Förskolan gör skillnad

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Att låta sitt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda det för fortsatt skolgång. Det svenska språket är vägen in i samhället och nyckeln till integration. Forskning visar att barn som gått i förskola är bättre på språk och matematik. De har också en bättre psykisk hälsa och får färre infektioner. I vuxen ålder har de högre utbildningsnivå och en högre inkomst jämfört med barn som inte gått i förskola.

När får ditt barn gå i förskola?

  • Ditt barn får gå i förskola från 1 års ålder fram till höstterminen det år barnet fyller 6 år
  • Barnet går i förskola medan du arbetar eller studerar.
  • Om du är föräldraledig med ett syskon eller är arbetssökande, kan ditt barn vara fyra timmar/dag i förskolan. Just fyra timmar/ dag gäller inom Linköpings kommunala förskolor.
  • Alla barn har rätt att gå i allmän förskola från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år. Detta gäller även för barn med föräldrar som saknar sysselsättning eller arbetstillstånd. I kommunal förskola går barnet fyra timmar/dag och förskolan är då gratis. Platsen får endast nyttjas på skoldagar, inte under lov- och studiedagar.

Förskolans läroplan

I förskolan ingår undervisning som stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta mer om vilka mål och uppdrag förskolan har. Läroplanen finns på Skolverkets hemsida:

Avgifter

Barnets plats i förskolan kostar pengar. Hur mycket pengar beror på vilken inkomst din familj har. För barn 3-5 år som enbart vistas i förskolan fyra timmar per dag under terminstider (allmän förskoleplats) är verksamheten avgiftsfri. För barn tre 3-5 med tillsynsbehov betalas avgift motsvarande 70 procent av maxtaxan* från den 1:e augusti det år barnet fyller 3 år.

*Maxtaxan är den maximala avgift du kan betala för en förskoleplats.

Bra att veta inför förskolestarten

  • Under en dag på förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål.
  • Ditt barn får vila eller sova om barnet behöver det.
  • Du ansvarar själv för att ta med extrakläder och ytterkläder efter väder.
  • Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att ni stannar hemma från förskolan. Rådgör med förskolan om du är osäker.
  • I den den digitala plattformen Infomentor får du information från ditt barns förskola, både om verksamheten och ditt barns lärande. Du ska också anmäla ditt barns tillsynstider och frånvaro i Infomentor.

Vänd dig till en processtödjare

En processtödjare erbjuder stöd till dig som är nyanländ eller flerspråkig vårdnadshavare i kontakt med förskolor. Du möter oss på familjecentralen. Vi finns som stöd vid ansökan, introduktion och den första tiden i förskolan.

Om du är nyfiken på öppna förskolan eller föräldragrupper kan vi också hjälpa dig att hitta rätt plats och grupp.

Hör gärna av dig för att samtala kring hur vi kan göra ditt barns start på förskolan så bra som möjligt. Vänd dig till familjecentralen eller mejla till oss:

Om förskolan på Skolverket

Har du frågor?

Vid frågor finns Kontakt Linköping:

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 23 maj 2024