Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansök, ändra eller säg upp plats - Inkomstanmälan

På den här sidan hittar du information kring barnomsorgsplatser och vad du kan göra i vår e-tjänst. Du når även inloggningen till vår E-tjänst här.

Platsgaranti för kommunal förskola

I Linköpings kommun finns platsgaranti inom förskolan med en garanterad förskoleplats inom fyra månader. För att detta ska gälla behöver du ha med minst ett kommunalt alternativ i din ansökan.

Inskolning

Förskolan skolar in barnen kontinuerligt under året. Undantag görs under sommarperioden, vecka 27-30. Eftersom förskoleverksamheter då slås samman görs i allmänhet inte inskolning under den perioden. Har du ändå behov av inskolning under vecka 27-30, kontakta din barnomsorgshandläggare via Kontakt Linköping, 013-20 60 00.

E-tjänst för barnomsorgsärenden

Här kan du:

  • Ansöka om barnomsorgsplats
  • Se aktuella placeringar
  • säga upp plats för dina barn
  • beräkna barnomsorgsavgift
  • anmäla inkomst och inkomstförändringar
  • se fakturainformation

Inloggning E-tjänst

Först måste du ansöka om konto. Det gör du via länken nedan.

Användarnamn och lösenord skickas efter ansökan till din folkbokföringsadress.

Ansök om konto

Logga in med användarnamn och lösenord

Du som är folkbokförd i annan kommun

Ansökan om barnomsorg kan göras även om barnet inte är folkbokfört i Linköpings kommun. Om ni kommer att folkbokföra barnet i Linköpings kommun, måste ni skicka in en kvittens på folkbokföringsanmälan från Skattemyndigheten, för att kunna erbjudas en plats enligt köreglerna, till följande adress:

Linköpings kommun
Utbildnings– och arbetsmarknadsförvaltningen
Barnomsorgsgruppen
581 81 Linköping

Om barnet inte ska folkbokföras i Linköpings kommun, måste ansökan också ske på blankett ”Förskoleplats i Linköpings kommun för barn folkbokförda i annan kommun; ansökan enligt skollagen 8 kap, 13§” (LK2455)". Först när en beviljad ansökan från hemkommunen har skickats in till Linköpings kommun, kan barnomsorg erbjudas i mån av plats.

Ring Kontakt Linköping och beskriv vad du vill ha hjälp med, telefon 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 19 mars 2021