Flerspråkighet i förskolan

I förskolan ligger fokus på att stimulera barnets modersmål i den dagliga verksamheten på olika sätt.
För ytterligare information om en specifik förskola ta kontakt med respektive förskolechef.

 

Familjecentral

Du har möjlighet att tillsammans med ditt barn besöka någon av familjecentralerna. Familjecentralen är en mötesplats där kommunens och landstingets service till småbarnsfamiljer ofta finns under samma tak. På familjecentralen finns en processtödjare som ansvarar för kontakten mellan familjerna och förskolan.

Förskola

Du som har barn i åldern 1-5 år och önskar förskoleverksamhet för ditt barn gäller samma regler och riktlinjer som för andra barn.

Det finns inga speciella förskolor utan barnen går i ordinarie förskolegrupper. Du ansöker om förskola eller pedagogisk omsorg via kommunens webbtjänst.

Avdelning för förskola och grundskola

Skicka e-post till Avdelning för förskola och grundskola

E-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Telefon: 013- 20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 - 16.00

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Lnköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2017