Hoppa till huvudinnehåll

All pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en barnomsorgsform som bedrivs av dagbarnvårdare som tar emot barn 1-5 år i sitt eget hem.

Delar av verksamheten kan bedrivas tillsammans med andra dagbarnvårdare och deras barn på annan plats (till exempel i en lokal eller på närliggande förskola). Här kan du hitta alla familjedaghem i Linköping, både kommunalt och enskilt drivna.

Senast uppdaterad den 11 februari 2024