Hoppa till huvudinnehåll

Läroplan, mål och kvalitetsarbete

Förskolans verksamheter styrs av den nationella läroplanen. Det är barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för förskolans resurssättning och utveckling. Varje förskola jobbar med systematiskt kvalitetsarbete grundat på nationella styrdokument.

Förskolans läroplan

Förskolans verksamheter styrs av den nationella läroplanen (Lpfö18). Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Förskolans mål

Det är barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för förskolan. De ska se till att skolan har de resurser som krävs och ska arbeta för att skolan ska bli bättre. Nämnden jobbar utifrån ett antal fastställda mål.

Barn- och ungdomsnämndens fastställda mål:

  • Maximalt lärande
  • Likvärdiga möjligheter
  • Lust och engagemang

Kvalitetsarbete i förskolan

I varje förskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument. Verksamheten följs upp mot de mål som är formulerade i förskolans läroplan och de mål som är fastställda av barn- och ungdomsnämnden.

Varje förskolas rektor ska planera samt systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Respektive rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Senast uppdaterad den 27 mars 2024