Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Linköpings kommuns verksamhetsområde.

Information om försäkringen

Försäkringen gäller för olycksfallsskada, det vill säga kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Mer information om försäkringen finns i försäkringsbeskedet.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs av skadelidande eller dennes vårdnadshavare och sker via Protectors hemsida:

Tryck Anmäl skada, Person och sedan Kommunolycksfall

Kontakta vid frågor

Protector

Till e-postformulär för Protector

E-post: skador@protectorforsakring.se

Telefon: +46 (0)8-410 637 00

Senast uppdaterad den 20 januari 2021