Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Linköpings kommuns verksamhetsområde.

Information om försäkringen

Försäkringen gäller för olycksfallsskada, det vill säga kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Mer information om försäkringen finns i försäkringsbeskedet.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs av skadelidande eller dennes vårdnadshavare och kan ske via telefon eller skriftligt (helst via e-post eller telefon).

Personskador Länsförsäkringar

Skicka e-post till Personskador Länsförsäkringar

E-post: personskador@lfostgota.se

Telefon: 013 29 06 70

Postadress: Länsförsäkringar Östgöta, 581 04 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2016