Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om förskola

Här hittar du kommunens beslutande riktlinjer gällande förskola. Du hittar även svar på frågor om köregler, platserbjudande, förskoleplacering och barnomsorgsfakturor.

Beslutade Riktlinjer, köregler och avgifter

Frågor om ansökan till förskola

För dig som arbetar eller är studerande

När du jobbar eller studerar har ditt barn rätt till barnomsorg. Ditt barn får vara på förskolan under den tid som du jobbar, studerar och vid eventuell transport fram och tillbaka mellan jobb och förskola.

Om du är i behov av vila i anslutning till nattarbete har ditt barn rätt till barnomsorg även under den tiden.

För dig som är föräldraledig

När du är föräldraledig har syskonen rätt till barnomsorg 4 timmar/dag på en av Linköpings kommunal förskolor. Förskolans rektor beslutar om vilka timmar under dagen som det gäller.

Anledningen till att syskon erbjuds 4 timmar per dag även om du är föräldraledig, är för att barnet ska få möjlighet till utveckling genom att vara med i den dagliga pedagogiska verksamheten.

När din sysselsättning förändras behöver du ansöka om annan grund för placering senast 2 månader före förändringen slår igenom.

Fristående förskolor

Alla förskolor i Sverige erbjuder lagstadgat 15 h/veckan, men det är upp till varje enskild huvudman hur många timmar i veckan som de erbjuder utöver det. Kontakta den aktuella fristående förskolan som du är intresserad av för att veta mer. 

För dig som är arbetssökande

Under tiden som du söker jobb har ditt barn rätt till barnomsorg 4 timmar per dag på en av Linköpings kommunala förskolor. Förskolans rektor beslutar om vilka timmar under dagen som det gäller.

Anledningen till att ditt barn erbjuds 4 timmar per dag när du söker arbete, beror på att barnet ska få möjlighet till utveckling genom att vara med i den dagliga pedagogiska verksamheten. 

När din sysselsättning förändras behöver du ansöka om annan grund för placering så snart som möjligt från det att du får veta om förändringen. 

Fristående förskolor

Alla förskolor i Sverige erbjuder lagstadgat 15 h/veckan, men det är upp till varje enskild huvudman hur många timmar i veckan som de erbjuder utöver det. Kontakta den aktuella fristående förskolan som du är intresserad av för att veta mer. 

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år, erbjuds ditt barn barnomsorg 4 timmar per dag, avgiftsfritt.

Platsen får endast nyttjas på skoldagar, inte under lov- och studiedagar. 

Förskolans rektor beslutar om vilka timmar under dagen som det gäller. Anledningen till detta är att ditt barn ska erbjudas förskola för sin egen utvecklings skull.

Anledningen till att allmän förskola är kostnadsfri från 3 års ålder under dessa förutsättningar, är för att öka tillgängligheten till förskolan för fler barn. 

För övriga former av förskoleplatser reduceras kostnaden av samma anledning, för att barnet från 3 års ålder ska öka deltagandet vid förskolan

Du kan besöka ett av Kontakt Linköpings kontaktcenter för att ansöka om förskola. Du får hjälp med ansökan som skickas in via blankett.

Vänd dig till en processtödjare

En processtödjare erbjuder stöd till dig som är nyanländ eller flerspråkig vårdnadshavare i kontakt med förskolor. Du möter oss på familjecentralen. Vi finns som stöd vid ansökan, introduktion och den första tiden i förskolan.

Om du är nyfiken på öppna förskolan eller föräldragrupper kan vi också hjälpa dig att hitta rätt plats och grupp.

Hör gärna av dig för att samtala kring hur vi kan göra ditt barns start på förskolan så bra som möjligt. Vänd dig till familjecentralen eller mejla till oss:

Till vilket datum kan jag ansöka om barnomsorg?

Du kan ansöka om barnomsorg till alla helgfria vardagar. Sammanslagning av flera förskolor kan förekomma under semesterperioder, klämdagar, studiedagar eller liknande och i allmänhet påbörjas inga introduktioner då. 

Om ditt önskade placeringsdatum är en helgdag eller under semesterperiod så flyttas datumet automatiskt fram till närmsta möjliga placeringsdatum därefter. Gäller ej Omsorg kvällar, nätter och helger.

Jag och den andra vårdnadshavaren bor inte ihop, hur ansöker vi?

Om du inte bor på samma adress som den andra vårdnadshavaren, ansöker du om en plats i e-tjänsten för barnet och den andra vårdnadshavaren får (om behov av barnomsorg finns) göra en egen ansökan. Ni blir då båda platsinnehavare och räkningsmottagare, med var sin faktura.

Påverkas min ansökan om jag lägger till ett alternativ?

Ändrar du ansökningsalternativ i en befintlig ansökan får du ett nytt ködatum för det alternativ du ändrat.

Om du gör ändringar på dina ansökningsalternativ efter att önskat placeringsdatum har passerat, ska du ändra önskat placeringsdatum till morgondagens datum. Ditt önskade placeringsdatum ändras då för hela ansökan men det gamla ködatumet behålls, förutom på det nya ansökningsalternativet.

Jag har fått erbjudande om garantiplats som jag inte är nöjd med och vill byta ut/lägga till ett annat alternativ i min ansökan, går det?

Ja, det går bra. Du behöver först svara på erbjudandet innan du kan ändra i din befintliga ansökan. När du väljer att byta ut eller lägga till ett alternativ kommer det nya alternativet att få ett nytt ködatum, de redan önskade alternativen behåller sitt ködatum. 

Om du får ett erbjudande till ditt alternativ två eller tre kommer du endast kunna välja att stå kvar i kö till ditt alternativ ett. Du kan lägga till ett nytt alternativ igen efter att du svarat på erbjudandet, det nya alternativet kommer då få ett nytt ködatum.

 

 

Frågor om kö till förskola

Hur fungerar platsgarantin? 

Kommunen, som är en offentlig huvudman, ska erbjuda plats på någon av kommunens förskolor inom 4 månader från ködatum, ditt ködatum får du när du ansöker om barnomsorg. Ködatumet kan aldrig vara tidigare än fyra månader före önskat placeringsdatum. 

För att vara berättigad platsgaranti behöver minst ett alternativ i ansökan vara till en kommunal förskola, denna skyldighet gäller inte för enskilt driven barnomsorg (fristående förskola eller enskild pedagosgisk omsorg).

Observera att platsgarantin enbart gäller för dig som saknar en förskoleplacering i kommunen. 

Vilket barn får plats först om fler barn önskar samma placeringsdatum?

Fördelningen av platser sker utifrån:

 1. Förtur
  Barn kan erbjudas plats i barnomsorg efter prövning enligt Skollagen. Beslut fattas av biträdande avdelningschef för förskolan. 
 2. Kötid
  När du ansöker om barnomsorg får barnet ett ködatum. Ködatumet kan aldrig vara tidigare än fyra månader före önskat placeringsdatum. Ködatumet styr din köplats i kön. 
 3. Syskonförtur
  Om flera barn har ködatum under samma kalendermånad erbjuds syskon, till redan placerade barn på önskad förskola, plats först
 4. Ålder
  Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Hur fungerar syskonförturen? 

Om fler barn har samma ködatum under samma kalendermånad ska syskon, till redan placerade barn på önskad förskola erbjudas plats först. Syskonförturen gäller endast på det första alternativet i ansökan. Det finns inte någon garanti att det finns en ledig plats på önskad förskola. 

Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även andra barn som bor i samma hushåll.

Vad är ett ködatum?

Ködatumet är det datum som infaller fyra månader innan det datum ditt barn ska börja i barnomsorgen. 

Exempel: Ska ditt barn börja på förskolan den 1 maj måste du ansöka senast 1 januari för att vara garanterad en plats den 1 maj. 

När får jag reda på om barnet har fått en plats?

Saknar du en förskoleplacering idag är det kommunens ambition att erbjuda plats senast två månader innan barnet börjar sin introduktion (placeringsstart).

Önskar du byta förskoleplacering erbjuds du plats när ledig plats finns på önskad förskola och det är din tur i kö.

Hur vet jag om mitt barn finns med i kön till förskola? 

Du kan i e-tjänsten se att ditt barn köar till de förskolor du uppgett och vilket datum du önskat placering. 

 

 

Vad händer när jag svarar på ett platserbjudande till mitt alternativ två eller tre?

Du kan oavsett om du tackar ja eller nej välja att stå kvar som sökande till ditt alternativ ett genom att aktivt meddela detta i ansökningssystemet. Tackar du nej till ditt andra eller tredje alternativ, så har du förbrukat ett alternativ och kan endast lägga till ett alternativ vid ett senare tillfälle. Köplatsen blir densamma oavsett om alternativet ligger som val två eller tre. Om du inte meddelar att du vill stå kvar så försvinner ditt barn ut ansökningssystemet.

Vad händer när jag svarar på ett platserbjudande till en garantiplats?

Du kan oavsett om du tackar ja eller nej till en garantiplats välja att stå kvar som sökande till dina önskade alternativ genom att aktivt meddela detta i ansökningssystemet enligt anvisning. Du behåller då ditt ursprungliga ködatum.

Tackar du nej står du kvar i kö tills det blir en plats ledig på något av dina önskade alternativ, det vill säga platsgarantin för att få barnomsorgsplats försvinner.

Jag har fått erbjudande om garantiplats som jag inte är nöjd med och vill byta ut/lägga till ett annat alternativ i min ansökan, går det?

Ja, det går bra. Du behöver först svara på erbjudandet innan du kan ändra i din befintliga ansökan. När du väljer att byta ut eller lägga till ett alternativ kommer det nya alternativet att få ett nytt ködatum, de redan önskade alternativen behåller sitt ködatum. 

Om du får ett erbjudande till ditt alternativ två eller tre kommer du endast kunna välja att stå kvar i kö till ditt alternativ ett. Du kan lägga till ett nytt alternativ igen efter att du svarat på erbjudandet, det nya alternativet kommer då få ett nytt ködatum.

Frågor om förskoleplacering

Hur ändrar jag min grund för placering?

Du ändrar grund för placering under Mina sidor på e-tjänsten. På dina Mina sidor går du in på Mina placeringar och klickar på pennan till höger om den aktuella grund för placeringen. 

Det finns fyra olika grunder för din förskoleplacering:

Arbete/studier
Arbetssökande
Föräldraledig
Allmän förskola 

Vad ska jag tänka på när min sysselsättning förändras?

När din situation förändras, oavsett om det gäller föräldraledighet, jobb eller studier behöver du ansöka om ändring av grund för placering. 

För dig som arbetar eller studerar, är föräldraledig eller har allmän förskola behöver du ansöka om ändring av plats senast 2 månader före ändringen behöver slå igenom.

Om du är arbetssökande och din sysselsättning förändras så gäller inte 2 månader utan ändringen ska ske så snart som möjligt.

Det spelar ingen roll vad du anger för antal timmar, då du inte betalar barnomsorg per timme i Linköpings kommun. Du betalar utifrån vilken grund för placering du anger.

Anger du exempelvis arbete/studier som grund så kan du använda platsen utifrån ditt tillsynsbehov när du arbetar eller studerar. Anger du plats för föräldraledighet eller arbetslöshet så erbjuds 4h/dag på Linköpings kommunala förskolor. 

Du betalar lika mycket för respektive plats oavsett hur många av timmarna du utnyttjar.

Från när ska jag ändra grund för placering när det yngre syskonet börjar förskola och det äldre redan går?

Du ändrar grund för placering på det äldre barnet från det datum som introduktionsdagen startar för det yngre syskonet.

Vilka tider får äldre syskon gå på förskolan när yngre syskon har introduktion?

Grundprincipen är att äldre syskon följer samma tider som yngre syskon under introduktionstiden. Behöver tiderna individanpassas kontaktar du förskolan.

Om jag är föräldraledig 60% med mitt yngsta barn och arbetar 40%, kan mitt äldsta barn vara heltid på förskolan?

Riktlinjer, köregler och avgifter beslutas av barn- och ungdomsnämnden. Här står följande: Arbete/studier tillsammans med föräldraledighet eller arbetssökande ger inte rätt till två typer av placeringar. Barnet kan enbart ha en typ av placering vilken då ligger till grund för barnets vistelsetid.
 
Har du en föräldraledighetsplats är det 4h/dag, rektor beslutar hur de 4 timmarna förläggs på respektive förskola. Vid en placering för arbete/studier så är det ditt tillsynsbehov som ligger till grund för tillsynstiderna. Med tillsynsbehov/tillsynstid menas vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider och behov av vila i anslutning till nattarbete.
 

Fristående förskolor

Alla förskolor i Sverige erbjuder lagstadgat 15 h/veckan vid föräldraledighet, men det är upp till varje enskild huvudman hur många timmar i veckan som de erbjuder utöver det. Kontakta din fristående förskola för att veta mer. 

Jag ska flytta från en stadsdel till en annan stadsdel, har jag förtur till ny förskola eftersom jag redan har en förskoleplacering?

Nej, du får ställa dig i kö till det område som du önskar. Ansökning om ny förskoleplacering gör du i e-tjänstsen. 

Hur byter jag förskola? 

Vill du byta förskola gör du en ny förskoleansökan på e-tjänsten. Plats kommer erbjudas när önskad förskola har ledig plats och det är din tur i kön. Observera att inom ett rektorsområde görs omplacering endast i augusti varje år och att platsgarantin enbart gäller för dig som saknar en placering i kommun. 

 

Ska vi båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg?

Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får varsin räkning (delad faktura). Fakturan baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. En viktning av de båda vårdnadshavarnas hushållsinkomst sker, så att inkomsten avspeglar hur stor andel av avgiften som var och en ska betala. Den som har en högre inkomst betalar mer än den som har en lägre inkomst.

Om vårdnadshavare separerar och flyttar till olika folkbokföringsadresser ska båda vårdnadshavare, om ni båda har behov av omsorg, ha en egen placering. Den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare söker därför en ny placering på den förskola där barnet redan går. Ni blir då båda räkningsmottagare, med varsin faktura.

Hur byter vi förskola om vi inte har gemensamt hushåll? 

Har ni båda två en förskoleplacering för barnet behöver båda göra en ny ansökan. I era ansökningar måste ni ange samma önskat placeringsdatum och förskolealternativ. 

Plats kommer erbjudas när önskad förskola har ledig plats och det är er tur i kön. Observera att inom ett rektorsområde görs omplacering endast i augusti varje år och att platsgarantin enbart gäller om man saknar en placering i kommun. 

Hur säger vi upp platsen om vi inte har gemensamt hushåll?

Respektive vårdnadshavare säger upp sin del av platsen på kommunens hemsida. Två månaders uppsägningstid gäller. Observera, då ena vårdnadshavaren säger upp sin del av förskoleplatsen, går hela betalningsansvaret över till den andra vårdnadshavaren som har tillsynsbehov.

Frågor om fakturor och barnomsorgsavgift

Vilken inkomst grundar sig barnomsorgsavgiften på?

Barnomsorgsavgiften grundar sig på den inkomst som hushållet har tillsammans; Lön före skatt (bruttolön), sjukpenning, föräldrapenning och andra inkomster som ni betalar skatt för. 

Finns det någon betalningsfri månad?

Nej, i Linköpings kommun fördelas barnomsorgsavgiften på samtliga 12 månader.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

Det kommer en ny faktura med 60 kronor i påminnelseavgift efter cirka en vecka. 20 dagar efter förfallotiden (sista datum för betalning) går obetald faktura till inkasso.

Har du synpunkter på fakturan för juli månad, betala den så länge, och kontakta sedan din barnomsorgshandläggare i augusti, för eventuella åtgärder.

Varför har jag fått en faktura för juli månad, mitt barn slutade fritids/förskolan/öppen fritidsverksamhet i juni?

Det är alltid två månaders uppsägningstid. Uppsägning görs alltid i e-tjänsten på vår hemsida, inte till personalen på förskolan/fritidshemmet.

Barn som börjar förskoleklass skrivs ut den 31 juli från förskolan om uppsägning inte gjorts tidigare.

Barn som börjar högstadiet skrivs ut från fritidshem/öppen fritidsverksamhet på skolavslutningsdagen om uppsägning inte gjorts tidigare.

Varför är min faktura högre än den brukar vara?

Det kan bero på att du ändrat inkomst, ändrat grund för placering eller att du har separerat. (Vid separation, se information under frågan “Hur fungerar så kallad delad faktura”)

Hur ska jag göra när jag inte kan betala fakturan?

Fakturan måste betalas, annars går den till inkasso. Det kommer en ny faktura med 60 kronor i påminnelseavgift cirka en vecka efter sista betalningsdatum (förfallodagen). 20 dagar efter förfallodagen går obetald faktura till inkasso. Det du eventuellt betalar för mycket eller för lite denna månad kommer att korrigeras på nästkommande faktura.

Hur begär jag anstånd på fakturan?

Det går inte få anstånd för en barnomsorgsfaktura. Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att betala fakturan, och att göra det i tid. Det går alltså inte att ändra förfallodatumet på fakturan, utan alla fakturor som inte betalas går vidare till inkasso 20 dagar efter förfallodagen.

Jag har gjort inkomständring, påverkar det fakturan?

Har din inkomständring anmälts efter fakturakörning, runt den 10:e i innevarande månad, kommer ändringen att korrigeras på nästkommande faktura. 

Vi vill ändra fakturamottagare, hur gör vi?

Du som vill bli fakturamottagare behöver själv meddela kommunen om önskad ändring genom att ta kontakt med Kontakt Linköping.

Hur betalar vårdnadshavare som inte bor tillsammans barnomsorgsavgiften?

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll har så kallad delad faktura. Ni får då en varsin räkning på det respektive belopp som ni ska betala. Hur mycket var och en ska betala av det totala beloppet avgörs av inkomsten i respektive hushåll. Den som har en högre inkomst betalar mer än den som har en lägre inkomst. Den totala avgiften kan aldrig bli högre än maxtaxan (högsta avgift för en barnomsorgsplats).

Vi har separerat, ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg?

Om vårdnadshavare separerar och flyttar till olika folkbokföringsadresser ska båda vårdnadshavare, om ni båda har behov av omsorg, ha en egen placering. Den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare söker därför en ny placering på den förskola där barnet redan går. Ni blir då båda räkningsmottagare, med varsin faktura.
Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna ska alltså räknas som separata hushåll och får varsin räkning (delad faktura).

Hur fungerar så kallad delad faktura?

Fakturan baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Hur mycket var och en ska betala av det totala beloppet avgörs av inkomsten i respektive hushåll. Den som har en högre inkomst betalar mer än den som har en lägre inkomst. Den totala avgiften kan aldrig bli högre än maxtaxan (högsta avgift för en barnomsorgsplats).

Vi behöver säga upp förskoleplatsen men bor inte tillsammans. Hur gör vi?

Respektive vårdnadshavare säger upp sin del av platsen på kommunens hemsida. Två månaders uppsägningstid gäller. Observera: om en av er säger upp sin del av förskoleplatsen, och den andra har fortsatt behov av barnomsorgsplats, går hela betalningsansvaret över till den andra vårdnadshavaren.

 

Avgifterna är uppdaterade från och med 1 januari 2024.

Övergång från en barnomsorgstaxa till en annan sker den 1:e augusti det år barnet
fyller 3 år. 

Avgift per månad för barnomsorg, barn 1-5 år

 

Förskola,
Pedagogisk omsorg
1-2 år

Förskola,
Pedagogisk omsorg
3-5 år
Barn 1/
yngsta barnet

3% av inkomsten,

dock högst
1688
kronor

2,1 % av inkomsten,

dock högst
1181
kronor

Barn 2 2% av inkomsten, 

dock högst
1125
kronor

1,4 % av inkomsten,

dock högst 
788
kronor

Barn 3

1% av inkomsten,

dock högst
563
kronor

0,7% av inkomsten, 

dock högst
394
kronor

Barn 4
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten

 

Avgift per månad för förskola och pedagogisk omsorg vid arbetslöshet eller föräldraledighet

 

Förskola, Pedagogisk
omsorg vid arbetslöshet,
föräldraledighet
1-2 år

Förskola, Pedagogisk
omsorg vid arbetslöshet,
föräldraledighet
3-5 år
Barn 1 3 % av inkomsten
– dock högst 1688 kronor
0,51 % av inkomsten
– dock högst 287 kronor
Barn 2 2 % av inkomsten
– dock högst 1125 kronor
0,34 % av inkomsten
– dock högst 191 kr
Barn 3 1 % av inkomsten
– dock högst 563 kronor
0,17 % av inkomsten
– dock högst 96 kronor

Barn 4
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten

Du med barn i barnomsorgen är skyldig att lämna uppgifter om hushållets inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska du lämna när barnet börjar i barnomsorg i e-tjänsten, samt när det sker förändringar i hushållets inkomst, dock minst en gång om året. 

Anmälan om inkomst ska göras:

 • när barnet börjar i barnomsorgen
 • en gång om året, var 12:e månad
 • när hushållets inkomst ändras
 • efter begäran från kommunen

Observera att inkomstuppgift ska lämnas var 12:e månad även om inkomsten inte har ändrats. Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgift för hushållet en gång per år, eller efter skriftlig uppmaning, kan du bli inplacerad i den högsta avgiftsklassen.

Du som anmäler inkomst som överstiger taxans högsta inkomstklass (från 1 januari 2024 är den 56 250 kr kronor per månad) placeras i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst, samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under inkomståret enligt Inkomstskattelagen.

Andra skattepliktiga inkomster
I samtliga fall avses ersättning eller bidrag brutto före skatt:
• Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (till exempel bilersättning
och traktamente)
• Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
• Föräldrapenning
• Pensionsförmåner
• Livränta (den skattepliktiga delen)
• Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder
• Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
• Vårdbidrag för handikappade barn (60 procent av beloppet)
• Familjehemsersättning (arvodesdelen). I de fall hushållet enbart har
familjehemsbarn placerade räknas inte den egna inkomsten
• Skattepliktiga naturaförmåner
• Konfliktersättning
• Utbildningsbidrag för doktorander

Övriga avgiftsgrundande ersättningar
• Gästarbetares och gäststuderandes försörjning från hemlandet.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte
• Underhållsbidrag, underhållsstöd
• Allmänt barnbidrag
• Statligt studiestöd
• Bostadsbidrag
• Handikappersättning
• Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
• Etableringsersättning
• Ersättning från Migrationsverket
• Barnpension

Hur anmäler jag en ny inkomst?

Du ändrar din inkomst på e-tjänsten* under menyrubriken Min sida - Mina uppgifter/inkomstanmälan. Under Hushållets nuvarande inkomster ser du den aktuella inkomsten som anmälts. Bredvid inkomsten kan du klicka på Anmäl, här registrerar du din nya inkomst. 

Hur anmäler jag vårdbidrag som inkomst?

Du tar med 60% av månadens bruttobidrag i din inkomstanmälan. Spara gärna månadens utbetalningsbesked för bidraget, med bruttobelopp och utbetalningsdatum, för att kunna styrka vårdbidrag till avgiftskontrollen om två år.

Detta eftersom avgiftskontrollen använder inkomstuppgifter från Skatteverket, som istället räknar med hela bruttobidraget som inkomst.

*E-tjänsten finns på sidan: Ansök till förskola, ändra uppgifter eller säg upp plats, i menyn.

Jag har fått inkassokrav trots att jag har betalat till kommunen?

Fakturan överfördes till inkasso innan din betalning hade nått kommunen. Kontakta inkassobolaget om att ursprungsbeloppet är betalt till kommunen.

Ska jag betala barnomsorgsskulden till kommunen eller till inkassobolaget?

De fakturor som har gått till inkasso ska du betala till inkasso. Kontakta inkassobolaget (Visma och/eller Intrum) för alla frågor om belopp och betalning som gäller din barnomsorgsskuld.

Jag har barnomsorgsskuld hos inkasso, kan jag ansöka om förskoleplats?

Du kan ansöka om ny förskoleplats och ställa dig i kö men för att kunna erbjudas plats gäller följande: 

 • Om du har blivit avstängd från avgiftsbelagd barnomsorg måste skulden vara fullbetald innan du kan erbjudas plats.
 •  Om du har barnomsorgsskuld men inte blivit avstängd kan plats erbjudas under förutsättning  att skulden är fullbetald eller att du har en amorteringsplan upprättad hos inkassobolaget som följs. 

Från augusti det år som barnet fyller tre år kan du få allmän förskoleplats, trots att du har barnomsorgsskuld. Ansökan görs på webben. Barnet erbjuds plats enligt kommunens regler för köhantering.

Jag har ansökt om avgiftsbelagd förskoleplats, nu har jag betalat min barnomsorgsskuld. Vad ska jag göra?

Meddela detta till placeringshandläggare via Kontakt Linköping.

Jag förlorade min förskoleplats för några dagar sedan, men nu har jag betalat barnomsorgsskulden. Kan jag få tillbaka samma förskoleplats?

Du måste ansöka om plats på nytt. Barnet erbjuds plats enligt kommunens regler för köhantering.

Jag har allmän förskoleplats och har nu betalat mina barnomsorgsskulder. Kan jag byta till avgiftsbelagd plats för mitt barn på samma förskola?

Du kan ansöka om ändrad grund för placering i e-tjänsten.

Vad är avgiftskontroll?

Linköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Därför genomförs kontinuerligt en kontroll av detta. Den som betalat för mycket eller för lite, kan komma att få tillbaka eller betala mellanskillnaden i efterhand.

Vid avgiftskontroll kontrolleras hur mycket barnomsorgsavgift ni betalat under det aktuella året. Detta jämförs med Skatteverkets uppgifter om den inkomst ni deklarerat. Vi tar också hänsyn till om ni i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter, på grund av en omräkning i samråd med en placeringshandläggare.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

 

Jag tror inte att den nya avgiften stämmer. När kan jag begära omräkning av en faktura?

Den vanligaste orsaken till omräkning av den nya avgiften är att en eller två betalningsansvariga personer i hushållet har en ojämn inkomst under det år vi kontrollerar. Det kan till exempel bero på att man en del av året har studerat, varit arbetssökande eller varit föräldraledig.

För att beräkna den nya avgiften görs samma beräkning som när du fick de ursprungliga fakturorna.  Som inkomstunderlag använder vi hushållets taxerade årsinkomst, från Skatteverket. Årsinkomsten delas sedan på tolv för att få fram månadsavgiften. 

Om du tror att det ger en felaktig bild av din inkomst under kontrollåret så kan det vara värt att ta kontakt med oss och fråga hur det ser ut just i ditt fall.

Vad räknas som inkomst när ni beräknar hur mycket barnomsorgsavgift jag ska betala?

Rent allmänt kan man säga att det som ni betalar skatt för ligger till grund för vilken barnomsorgsavgift ni ska betala. Det finns ett fåtal undantag från detta. Du hittar några exempel på sådana i broschyren Regler och riktlinjer, som finns längre ner på den här sidan.

Den inkomstuppgift som vi hämtar från Skatteverket och använder i våra beräkningar är er taxerade förvärvsinkomst (det vill säga inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet).

Räknas studiebidrag eller lån från CSN som inkomst?

Nej. Studiebidrag och studielån är inte skattepliktiga och räknas inte som inkomst.

Jag har inte haft någon lön under det år som ni kontrollerar. Varför har jag fått en faktura?

Som underlag vid beräkning använder vi de uppgifter som du eller ni lämnat till Skatteverket, i deklarationen för det aktuella året. Det finns flera andra former av inkomst än lön, som är skattepliktiga och utgör underlag för barnomsorgsavgift. Detta kan till exempel vara föräldrapenning eller sjukpenning. Du hittar en lista med fler exemplel på inkomster i Regler och riktlinjer längre ner på den här sidan.

Behandling av personuppgifter

Det finns många tillfällen då vårdnadshavare vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har Utbildningskontoret i Linköpings kommun tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

I förskolan råder stark sekretess. Förskolan är inte en allmän lokal i bemärkelsen att alla har rätt att vistas där. Det är viktigt att förskolan är en trygg miljö för våra barn.

I förskolan finns ibland önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Dessa önskemål står utanför den pedagogiska dokumentation som förskolans personal hanterar och som är underlag till barnens portfolio och även för annan information. Idag sprids fotomaterial på ett sätt som vi inte kan kontrollera, via bloggar och sociala media t ex Facebook. Att bilder på barn i våra förskolor sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till exempelvis att barn med skyddad identitet syns på bilder. Bildpublicering på exempelvis Facebook kan innebära en kränkning enligt personuppgiftslagen.

Foton, där man kan identifiera en person, är en personuppgift och sådana får inte läggas ut på internet om de kan uppfattas som kränkande. För att vara säker på att bilden inte bedöms som kränkande samt för att vara säker på att barnet inte har skyddade adressupppgifter bedömer kommunen att man bör fråga berörda barns vårdnadshavare om samtycke till publicering.

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt i de kommunala förskolorna gäller följande:

 • Endast förskolans personal fotograferar i den dagliga verksamheten för att dokumentera den pedagogiska verksamheten.
 • Vårdnadshavare och andra anhöriga får endast under ”ordnade” former fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

 

Senast uppdaterad den 5 juni 2024