Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola - Ekholmen

Välkommen till Familjecentralen Myran i Ekholmen. Vi finns på vårdcentralen en trappa upp. Vår verksamhet är en mötesplats för alla vuxna till barn mellan 0-5 år. Verksamheten är frivillig och helt kostnadsfri.

Öppna förskolan Ekholmsvägen 7

 

Våra öppettider

From måndag 30 augusti kommer all verksamhet för 0-12 månader att vara inomhus och ersätta barnvagnspromenaderna. Se öppettider på respektive Öppen förskolas Instagram. Vi tar emot max 6 antal vuxna besökare.

Måndag

09:00-11:00 Inne verksamhet 0-12 månader

13:00 -15:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

Tisdag

09:00-11:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år.

13:00 -15:00 Inne verksamhet 0-12 månader.

Onsdag

09:00-11:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

13:00 -15:00  Inne verksamhet 0-12 månader.

Torsdag

09:00-11:00 Inne verksamhet 0-8 månader

13:00 -15:00 Uteverksamhet i närliggande område 0-5 år

Fredag

Stängt

Vid alla tillfällen är det max sex stycken vuxna med barn, och alla tänker på att hålla avstånd och att vi följer restriktionerna.

Vid uteverksamheten är du välkommen att gå med oss från Ekholmens vårdcentral eller så möts vi bakom vårdcentralen vid Blästad skolans rink.

Varmt välkomna!

Marie och Ann-Sofie

Övrig aktuell information finns också på Instagram: 

oppnaforskolanekholmen
 

Telefon 013-20 62 05

Om öppna förskolan

Här har du möjlighet att träffa andra vuxna, utbyta erfarenheter och kanske knyta nya kontakter. Öppna Förskolan erbjuder lek, sång, skapande m.m. Det går också bra att tillsammans koppla av med lite fika. Det finns också möjlighet att få råd och stöd av personal med lång erfarenhet av barn och föräldrar. 

På familjecentralen samarbetar BVC-sköterskor, förskollärare och socialsekreterare från Råd och Stöd.

Vi bedriver Öppen förskola, barnavårdcentral och social rådgivning. Vi planerar vår verksamhet utifrån våra besökares behov och efterfrågan.

Kontakt

Barnavårdscentral (BVC)

Telefon: 010 -105 96 06 Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 06:00-10:00. Onsdag klockan 06:00- 12:00.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Öppen förskola - Ekholmen

Till e-postformulär för Öppen förskola - Ekholmen

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 05

Besöksadress: Ekholmsvägen 7 (se karta)

Besöksadress : Ekholmsvägen 7

Postadress: Öppen förskola Ekholmen
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcekholmen https://www.linkoping.se/fcekholmen

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Ekholmen familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Ekholmen familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radstodekholmen@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 37

Besöksadress: Ekholmsvägen 7, Linköping (i samma hus som vårdcentralen) (se karta)

Besöksadress : Ekholmsvägen 7, Linköping (i samma hus som vårdcentralen)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcekholmen https://www.linkoping.se/fcekholmen

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Senast uppdaterad den 27 augusti 2021