Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppna förskolan Familjecentralen Tannefors

En mötesplats för familjer med barn 0-5 år.
Vi erbjuder en pedagogisk och varierad verksamhet i nära samarbete med dig och ditt barn. Hit kan ni komma för att leka, sjunga, skapa, fika och ha roligt tillsammans i en miljö där vi tar tillvara barns nyfikenhet och lust att lära.

Öppna förskolans öppettider

Under rådande pandemi har vi anpassat våra öppettider och vår verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppdaterar information via vårt Instagramkonto: oppnaforskolantannefors eller via telefon 072-5938751.

Även hos oss gäller:

 • Vi håller avstånd till varandra
 • Vi tvättar händerna ofta och noggrant
 • Barn och vuxna som uppvisar tecken på förkylning ska stanna hemma och vara hemma tills de varit symptomfria i två dagar
 • Inomhus kommer vi ta emot upp till sex vuxna med barn samtidigt i verksamheten
Måndag

08:30-11:30

0-18 månader
Inne. Sångstund klockan 10:30. Anmälan via SMS 072-5938751 från klockan 08:00, begränsat antal platser

  13:00-16:00

0-5 år.
Ute. Sångstund klockan 14:00
Plats, se länk längre ner till Instagram 
Tisdag08:30-12:00


0-5 år
Inne. Sångstund klockan 10:30. Anmälan via SMS 072-5938751 från klockan 08:00 begränsat antal platser

  13:00-16:00


0-18 månander
Inne. Sångstund klockan 14:00. Anmälan via SMS 072-5938751 från klockan 08:00 begränsat antal platser

Onsdag

10:00-12:00 0-8 månader
Inne. Sångstund klockan 10:30. Anmälan via SMS 072-5938751 från klockan 08:00, begränsat antal platser.
  13:00-16:00 Spädbarnsmassage för inskrivna på BVC Tannefors
Torsdag08:30-11:30


0-18 månader
Inne. Sångstund klockan 10:30. Anmälan via SMS 072-5938751 från klockan 08:00, begränsat antal platser
 

13:00-15:30

0-5 år
Ute. Sångstund klockan 14:00. Plats, se länk längre ner till Instagram

Vi har stängt på öppna förskolan följande dagar: 

19 oktober klockan 08:30-12:00

28 oktober klockan 10:00-12:00

5 november klockan 13:00-16:00

10 november

Tematräffar

13 oktober

Dietisten Helena kommer till oss tisdagen den 13 oktober och informerar om barn och mat. Anmälan via SMS 072-5938751, begränsat antal platser. Förmiddagen delas in om två grupper för att fler ska få möjlighet att deltaga. Sångstund uteblir den här dagen.

 • Klockan 08:30-10:15, Helena närvarar klockan 09:30-10:15
 • Klockan 10:30-12:00, Helena närvarar klockan 11:00-11:45

20 oktober

Jenny från NTF kommer tisdagen 20 oktober klockan 09:30 och informerar om bilbarnstolar och barnsäkerhet i bil. Anmälan via SMS 072-5938751, begränsat antal platser. Det kan bli fler grupper under dagen beroende på hur många som anmäler sig. Sångstund uteblir den dagen. 

Familjecentralens verksamheter och personal

Här finns möjlighet att lära känna andra vuxna och barn, utbyta tankar, erfarenheter och få stöd i rollen att vara förälder. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. Vi erbjuder spädbarnsmassage och har tematräffar med aktuella ämnen för familjer. Tänk på att vara infektionsfri vid besök på Öppna förskolan. 

På familjecentralen samarbetar förskollärare, barnsjuksköterskor och socialsekreterare från Råd och Stöd. Tillsammans ger vi stöd i föräldraskapet och följer barnets utveckling och hälsa. Föräldrar erbjuds också att delta i föräldraträffar med olika teman.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och föräldrar

Här arbetar förskollärare som erbjuder en pedagogisk verksamhet som tar tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. Du får möjlighet att lära känna andra vuxna och barn, utbyta tankar, erfarenheter och få stöd i rollen att vara förälder. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. Föräldrar ansvarar för sina egna barn. Tänk på att vara infektionsfri vid besök på öppna förskolan. 

Barnavårdscentralen (BVC) 

På Barnavårdscentralen arbetar barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

 • hembesök
 • hälsoundersökningar
 • vaccinationer
 • rådgivning/stöd i föräldrarollen
 • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped. 

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelation, familjeliv med mera.

Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-12 år är välkommen. 

Processstödjare

Processtödjaren är länken mellan familjecentralen och förskolan för nyanlända och flerspråkiga familjer.

Telefon: 013-26 27 53.

Öppen förskola - Tannefors

Till e-postformulär för Öppen förskola - Tannefors

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 51

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 43C (se karta)

Postadress: Öppen förskola - Tannefors
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fctannefors http://www.linkoping.se/fctannefors

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Tannefors familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Tannefors familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radstodtannefors@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 72

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 43C, Linköping (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fctannefors https://www.linkoping.se/fctannefors

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020