Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola/familjecentral- Ryd

Välkommen till Familjecentralen Solkatten i Ryd. Vår verksamhet är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år. Här finns möjlighet att träffa och prata med andra föräldrar.

Öppna förskolan – en mötesplats för barn och föräldrar

Hos oss på Öppna förskolan Solkatten har du möjlighet att träffa andra vuxna, utbyta erfarenheter, få stöd i föräldraskapet samt knyta nya kontakter.

Vi erbjuder pedagogiska lärmiljöer för ditt barn att utvecklas i. Här finns tid, rum och ro till lärande. Vi vill att du och ditt barn ska känna att verksamheten är trygg, rolig och lärorik.

Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder ansvarar själv för ditt/dina barn under ditt besök hos oss.

Vi som arbetar här är två utbildade pedagoger med lång erfarenhet.

Varmt välkomna hälsar Ingela och Elisabeth

(Följ oss gärna på Instagram under kontot oppnaforskolansolkatten där vi lägger upp aktuell information om vår verksamhet).

Våra öppettider

Vid alla tillfällen är det max 6 st. vuxna med barn och alla tänker på att hålla avstånd och att vi följer restriktionerna.

From måndag 30 augusti kommer all verksamhet för 0-12 månader att vara inomhus och ersätta barnvagnspromenaderna. Se öppettider på respektive Öppen förskolas Instagram. Vi tar emot max 6 antal vuxna besökare.

Måndag

09:00-12:00 Inneverksamhet 0-1år.

13:00-15:00 Inneverksamhet 0-1år.

Tisdag

09:00-12:00 Inneverksamhet 0-1 år.

13:00-15:00 Uteverksamhet 0-5 år

Onsdag

10:00-12:00 Inneverksamhet 0-1 år.

13:00-15:00 Uteverksamhet 0-5 år 

Torsdag

09:00-12:00 Inneverksamhet 0-1 år 

13:00-15:00  Uteverksamhet 0-5 år

Fredag

Stängt tills annat besked kommer

Övrigt

Familjer med barn 0-1 år använder stora entrén. Familjer med barn 0-5 år samlas på vår baksida inför aktivitet. Max 6 vuxna besökare per tillfälle både inne och ute. 

Följ oss på Instagram oppnaforskolansolkatten.

Ni når oss på telefonnummer 0725-967963.

Familjecentralens verksamhet


Öppna förskolan är en del av Familjecentralen vilket
innebär att vi samverkar med BVC och Råd och Stöd. Syftet
med Familjecentralen är att ge stöd i föräldraskapet samt
följa barnets hälsa och utveckling. Föräldrar erbjuds också
att delta i föräldraträffar med olika teman.
Vi har en somalisk brobyggare som heter Fartun. Hennes
roll är att hjälpa somaliska föräldrar i kontakten med oss.
Vi som samverkar har tystnadsplikt.

 

 

Barnavårdscentralen

Här kan du fråga om ditt barns hälsa, sjukdomar, mat och sömn.

Vi har tidsbeställning för vägning, vaccination och rådgivning.

Vi samarbetar med psykolog och logoped inom Barnhälsovården.

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelation, familjeliv med mera. Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-16 år är välkommen.

Kontaktuppgifter

Öppna förskolan

Telefon: 013-20 59 89

Barnavårdscentralen (BVC)

Telefon: 010-103 53 66, 010-103 53 63

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08:15 - 09:00

Råd och Stöd

Telefon: 013-26 27 77, 072-209 32 77

Besöksadress: Björnkärrsgatan 14-16

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Ryd familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Ryd familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radstodryd@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 77

Besöksadress: Björnkärrsgatan 14–16, Linköping (se karta)

Besöksadress : Björnkärrsgatan 14–16, Linköping

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcryd https://www.linkoping.se/fcryd

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Öppen förskola - Ryd

Till e-postformulär för Öppen förskola - Ryd

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 89

Besöksadress: Björnkärrsgatan 14 (se karta)

Besöksadress : Björnkärrsgatan 14

Postadress: Öppen förskola - Ryd
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcryd https://www.linkoping.se/fcryd

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Senast uppdaterad den 26 augusti 2021