Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Önskemål om skola

Här hittar du information om hur önskemål om grundskola och skolplacering går till. Läs om hur du använder våra e-tjänster, hur urvalet går till och ta del av våra vanligaste frågor och svar. På denna sida finns även information för dig som är nyinflyttad.

Så går placeringen till

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. Vårdnadshavarna ska rangordna de skolor i den ordning som eleven önskar få placering. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål.
Det finns ingen gräns för hur många önskemål man kan göra. Undantaget är spetsutbildningar och profiler där endast två önskemål får göras.
Om det är fler sökande än det finns platser på en skola används relativa närheten som huvudprincip.

Om man inte lämnar önskemål om skola

Om inget önskemål görs i e-tjänsten, eller om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet, får eleven i första hand placering på sin skolskjutsskola.

Om den skolan är full får eleven plats på någon av de närmsta skolorna utifrån elevens folkbokföringsadress, där det finns plats. Samma regler gäller om eleven inte kan få plats på något av sina önskemål.

Om en elev går i årskurs 6 på en skola där det finns högstadium har eleven rätt att gå kvar på den skolan.

Närhetsskolor

För att öka chanserna för att eleverna placeras på en skola nära hemmet införs så kallade närhetsskolor. På så sätt undviks i högre utsträckning att elever placeras på skolor som de själva inte har önskat, trots att det kan finnas flera skolor som ligger närmare hemmet.

Det här innebär Närhetsskolor

Alla elever som har skola X som en av sina fyra närmaste kommunala skolor, där aktuell årskurs finns, får förtur till skolan framför elever som inte har skola X som en av sina fyra närmaste skolor. Skola X kommer därmed inte ta in några andra elever än de som bor inom närhetsområdet innan alla i närhetsområdet har fått en skolplacering.

Observera att det inte garanterar att alla får en plats i sitt närhetsområde, men sannolikheten ökar. En elev är med andra ord inte garanterad plats på någon av dessa skolor, men går före elever som inte har skolan som en av sina fyra närmaste kommunala skolor.

Så här hanteras önskemålen

Relativ närhet är fortsatt utgångspunkten men elevernas önskemål hanteras i olika urvalsgrupper och inom varje grupp avgör relativ närhet. Urvalsgrupperna kan kort beskrivas i följande ordning;

 1. Aktiva önskemål till närhetsskola
 2. Ej aktiva önskemål till närhetsskola
 3. Aktiva önskemål till skola som ej är närhetsskola
 4. Ej aktiva önskemål till skola som ej är närhetsskola

 

Elever som går i årskurs 6 på en skola som även har årskurs 7 går före alla dessa urvalsgrupper. Enligt skollagen har man som elev rätt att gå kvar på nuvarande skola. Samma rätt gäller elever på fristående skolor.
En elev som inte får placering enligt önskemål, eller inte lämnat in några önskemål, har alltså företräde till plats på en av sina fyra närmaste kommunala skolor, framför en elev som inte har skolan som en av sina fyra närmaste kommunala skolor. Se även stycke nedan om skolskjutsskola.

Eleven prövas först mot den av de fyra närmaste skolorna som har minst antal sökande. Detta för att elever inte ska konkurrera om platser i onödan. När alla elever har fått en placering kontrolleras om elever som fått en placering som de själva inte har önskat kan få en placering närmare hemmet.

Profiler och spetsutbildningar undantag / Undantag från närhetsskolorna

Profilerna och spetsutbildningarna omfattas inte av principen med närhetsskolorna, då elever inte kan placeras på en profil eller en spetsutbildning om de själv inte har önskat detta.

Fristående skolor

I vår e-tjänst för önskemål om skola kan du önska både kommunala och fristående skolor. Fristående skolor har egna regler för antagning av elever.

På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Undantag Ryd

Elever boende i bostadsområdet Ryd har företräde till plats på Folkungaskolan och Elsa Brändströms skola enligt beslut av Barn- och ungdomsnämnden. Undantaget gäller inte Björnkärrsområdet.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att undantaget för elever boende i Ryd tas bort inför läsåret 2021/22.

Regler för profiler och spetsutbildningar

På några kommunala skolor finns profiler och spetsutbildningar till årskurs 7. Dessa finns presenterade på skolornas webbplatser och är sökbara i e-tjänsten.

Skolor med spetsutbildningar

 • Berzeliusskolan
 • Ånestadsskolan

Skolor med profiler

 • Arenaskolan
 • Berzeliusskolan
 • Ekholmsskolan
 • Folkungaskolan
 • Ånestadsskolan

Du kan högst önska två av dessa profiler/spetsutbildningar av de totalt sju önskemålen. Görs fler önskemål än två till profil/spetsutbildning kommer bara de två första önskemålen att gälla. Vilka elever som får plats på profilen avgörs via ett färdighetsprov.

Ansökan till spetsutbildning- för dig som bor i annan kommun

Spetsutbildningarna har så kallat riksintag, det vill säga tar in elever från hela Sverige. Elev som är folkbokförd i annan kommun ansökte via länk som tidigare låg här. Ansökan var öppen 13-24 januari. 

Vad är en skolskjutsskola?

Vad är en skolskjutsskola?

Alla elever har en så kallad skolskjutsskola. Vilken som är elevens skolskjutsskola beror på vilken adress hen är skriven (folkbokförd) på. Om det inte finns plats på de önskade skolorna, eller om inga önskemål har lämnats in, kommer eleven i första hand placeras på sin så kallade skolskjutsskola. Är skolskjutsskolan full placeras eleven på den närmsta kommunala skolan med ledig plats.
Som grundregel får eleven bara skolskjuts om hen går på sin skolskjutsskola.


Om eleven har önskat sin skolskjutsskola men inte får placering där, placeras eleven på den närmsta kommunala skola med ledig plats.
Då följer även rätt till skolskjuts med till den skolan, om avståndskriterierna uppfylls.

Har man valt en annan skola kan man istället för skolskjuts få busskort om avståndskriterierna uppfylls.
Här kan du läsa mer om skolskjuts; regler och avståndskriterier, samt ta reda på vilken som är er skolskjutsskola:

Information in other languages

Preference of school

The online system “Preference of school” is open between the 13th and 24th of January 2020. This is where you register your choice of school for a child starting preschool class or year 7. You may apply for a place at both municipality-run schools and independent schools. You can choose up to seven schools in the online system.

Our online system

You need electronic identification to be able to sign in. If you do not have e-ID, you can visit one of the local civic offices.
The staff there can help you register your school choices. You will need to show them a valid identification document.

If your child has two guardians, both of them must access the online system. One guardian states the preferences and the other guardian approves them. Unless the guardians do so, the application will not be approved.

The school placement process will be completed by early March 2020. Guardians can then log in to the online system to see which school the child has been allocated. A letter will also be sent to the child’s registered home address informing guardians of the school place decision.

Rules for placement

Independent schools have their own rules. Please visit the website of each school to read its rules.

The municipality’s key principle for its schools is that a child should be placed at the school chosen by the child’s guardians. The municipality will try to meet the preferences of guardians as far as possible. If a school receives more applications than it can accept, the children who live relatively closest to the school are given priority.
This video clip explains what is meant by “relative proximity”.

If the guardians are unable to agree on a choice of school or do not state any preference in the online system, the child will be placed at a school within the transport area for the child’s home address. (More information about what constitutes a school within a transport area will be published soon.)

If the school is full, the child will be allocated an available place at one of the schools that is geographically closest to the child’s registered home address.
The same rules apply if it has not been possible to offer a place at any of the schools chosen.

Rules for profiles and specialist programmes

Some of the municipality-run schools have specific profiles and specialist programmes for year 7. These are presented on the websites of the schools and can be searched for through the online system.

Two schools, Berzeliusskolan and Ånestadsskolan, have specialist programmes. Other schools, Arenaskolan, Berzeliusskolan, Ekholmsskolan, Folkungaskolan and Ånestadsskolan, have specific profiles.

A maximum of two of your choices out of the seven in total may be for these specific profiles/specialist programmes. If you apply for more than two specific profiles/specialist programmes, only the first two will be considered. Placements on specific profiles will be based on the results of a proficiency test.

Exception - Ryd

Children living in the residential area of Ryd are given priority to places at Folkungaskolan and Elsa Brändströms school, according to a decision by the Children & Youth Services. This exception does not apply to the Björnkärrs area.

Schools with years 6, 7, 8 and 9

Pupils are entitled to continue their education at the same school after their sixth year if the school teaches years 7, 8 and 9.

Questions

If you have any questions or need help with the online system, please contact your local civic office.

تفضيلات المدرسة

النظام الإلكتروني "تفضيلات المدرسة" مفتوح للعمل في الفترة بين 13 و24 يناير 2020. وهذا هو المكان الذي ستسجل فيه المدرسة التي تختارها ليبدأ طفلك فيها الالتحاق بمرحلة الروضة أو العام 7. يمكنك تقديم للالتحاق بأي مكان في مدارس حكومية تديرها البلدية وفي المدارس المستقلة على حد سواء. يمكنك اختيار حتى سبع مدارس في هذا النظام الإلكتروني.

نظامنا الإلكتروني

ستحتاج إلى هوية إلكترونية كي تتمكن من تسجيل الدخول. إذا لم يكن لديك هوية إلكترونية، فيمكنك زيارة أحد مكاتبنا المدنية المحلية.
يستطيع العاملون في تلك المكاتب مساعدتك في تسجيل اختياراتك المتعلقة بالمدارس. ستحتاج إلى أن تبرز لهم مستند هوية ساريًا.

إذا كان هناك اثنان من الأوصياء على طفلك، فيجب أن يسجل كلاهما إلى دخوله إلى ذلك النظام الإلكتروني. حيث يحدد أحد الوصيين التفضيلات بينما يوافق الوصي الآخر عليها. لن تتم الموافقة على الطلب ما لم يفعل الوصيان ذلك.

سيتم إكمال عملية التسكين والالتحاق بالمدرسة في أوائل مارس 2020. يستطيع الأوصياء بعد ذلك تسجيل الدخول إلى النظام الإلكتروني لمعرفة المدرسة التي التحق بها الطفل. سيتم أيضًا إرسال رسالة إلى عنوان المنزل المسجل للطفل لإخبار الأوصياء بقرار تسكين الطفل وإلحاقه بالمدرسة.

قواعد التسكين والالتحاق بالمدرسة

ثمة قواعد خاصة تسري في المدارس المستقلة. الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لكل مدرسة لقراءة تلك القواعد.

يتمثل المبدأ الرئيسي لدى مدارس البلدية في أن الطفل ينبغي تسكينه وإلحاقه بالمدرسة التي يختارها أوصياء الطفل. سيحاول مجلس البلدية استيفاء تفضيلات الأوصياء إلى أقصى درجة ممكنة. إذا تلقت المدرسة طلبات أكثر مما تستطيع قبوله، فستكون الأولوية للأطفال الذين يعيشون في أماكن هي الأقرب نسبيًا إلى المدرسة.
يشرح مقطع الفيديو هذا المقصود بـ "قُرب المكان نسبيًا".

إذا تعذر على الأوصياء الموافقة على أحد خيارات المدرسة ولم يذكروا أي تفضيل في النظام الإلكتروني، فسيتم تسكين الطفل وإلحاقه بأي مدرسة تقع في المنطقة التي يتوافر فيها وسائل النقل لدى عنوان منزل الطفل. (سيتم قريبًا نشر المزيد من المعلومات عن الأمور التي تحدد مدرسة ما في المنطقة التي تتوافر فيها خدمات النقل.)

إذا كانت المدرسة مكتملة العدد، فسيتم إلحاق الطفل بأي مكان متاح في إحدى المدارس القريبة جغرافيًا من عنوان منزل الطفل المسجل.
ينطبق الأمر نفسه إذا تعذر عرض مكان في أيٍ من المدارس المختارة.

قواعد للملفات التعريفية "البروفايلات" والبرامج التخصصية

تستخدم بعض المدارس التي يديرها المجلس المحلي ملفات تعريفية "بروفايلات" وبرامج تخصصية محددة للعام 7. ويتم عرضها على المواقع الإلكترونية للمدارس ويمكن البحث عنها عبر النظام الإلكتروني.

تستخدم مدرستان هما Berzeliusskolan و Ånestadsskolan البرامج التخصصية. تستخدم مدارس أخرى مثل Arenaskolan وBerzeliusskolan وEkholmsskolan وFolkungaskolan وÅnestadsskolan ملفات تعريفية "بروفايلات" المحددة.

تستوعب هذه الملفات التعريفية "البروفايلات" المحددة/البرامج التخصصية بحد أقصى اثنين من اختياراتك من أصل سبعة اختيارات إجمالية. إذا قدمت طلبًا لأكثر من اثنين من هذه الملفات التعريفية "البروفايلات" المحددة/البرامج التخصصية ، فلن يتم أخذ سوى أول طلبين في الاعتبار. تستند التسكينات في الملفات التعريفية "البروفايلات" المحددة على نتائج اختبار الكفاءة.

استثناء - منطقة Ryd

يتمتع الأطفال الذين يعيشون في منطقة Ryd السكنية بأولوية الحصول على أماكن للالتحاق بمدارس Folkungaskolan و Elsa Brändströms وفقًا للقرار الصادر من قسم خدمات الأطفال والشباب. لا ينطبق هذا الاستثناء على منطقة Björnkärrs.

المدارس التي بها الأعوام 6 و7 و8 و9

يستحق التلاميذ إكمال تعليمهم في نفس المدرسة بعد عامهم السادس إذا كانت المدرسة تدرس مناهج الأعوام 7 و8 و9.

الأسئلة

إذا كانت لديك أية تساؤلات أو تحتاج إلى المساعدة فيما يخص النظام الإلكتروني، فالرجاء الاتصال بالمكتب المدني المحلي في منطقتك.

Systemka oonleenka ah ee “Preference of school” wuxuu furnaanayaa inta udhaxaysa 13ka iyo 24ka janaayo 2020. Bartaan ayaad iskaga diiwaangalinaysaa dugsiga aad udoorto cunugaaga bilaabaaya fasalka dugsiga barbaarinta ama sanadka 7 maraaya. Waxaad boos kacodsan kartaa dugsiyada ay magaaladu maamusho iyo kuwa madaxa banaan labadaba. Waxaad dooran kartaa ilaa todobo dugsi adoo adeegsanaaya systemka oonleenka ah.

Systemkeena oonleenka ah

Waxaad ubaahan tahay aqoonsi elektaroonig ah si aad iskudiiwaangaliso. Hadaadan haysan ID elektarooniga ah, waxaad booqan kartaa mid kaid ah xafiisyada deegaanka ee rayidka.
Shaqaalaha xafiiskaas jooga ayaa kaacaawin kara inaad iskaqorta dugsiyada aad dooratay. Waa inaad tustaa dukumiinti aqoonsi oo sax ah.

Hadii cunugaagu leeyahay labo qof oo masuul ka ah, labaduba waa inay galaan systemka oonleenka ah. Hal masuul ayaa dooranaaya dookhyada kadibna waalidka kale ayaa ansixinaaya. Ilaa labada waalid sidaas kasameeyaan, codsiga lama ogolaan doono.

Nidaamka meelaynta dugsiga waxaa ladhaaynayaa biloowga bisha Maarso 2020. Waalidiinta ayaa istaas kadib galaaya systemka oonleenka ah si ay u arkaan dugsiga cunugooda lagaynaayo. Waraaq ayaa sidoo kale loodirayaa ciwaanka boostada ee cunugu kudiiwaangashanyahay taasoo usheegaysa waalidiintiis go'aaka dugsiga loogu dooray cunugooda.

Shuruucda meelaynta

Dugsiyada madaxa banaan waxay leeyihiin xeerarkooda ugaarka ah. Fadlan booqo webseetka dugsi kasta si aad u akhrido xeerarkooda.

Mabaadii'da aasaasiga u ah magaalada ee dugsiyadeeda ayaa in ilmaha lageeyo dugsiga ay waalidka ilmuhu doorteen. Magaalada ayaa iskudayaysay inay buuxiyaan dookhyada waalidka sida ugu macquulsan. Hadii dugsi helo codsiyo kabadan intuu ubaahnaa, caruurta kunool meelaha udhawdhaw dugsiga ayaa muhiimada lasinayaa.
Muuqaalkaan wuxuu sharxayaa waxa looga jeedo “relative proximity (dookha ugu dhaw)”.

Hadii waalidiintu diidan dugsi loodooray ama aysan kusheegin dookhooda systeka oonleenka ah, cunuga waxaa lagaynayaa dugsi kuyaala aaga gaadiidku gaaro ee gurigga cunuga. (Macluumaad dheeri ah oo kusaabsan shuruudaha dugsiyada kuyaala aaga gaadiidku tagi karo ayaa dhawaan lasoo daabici doonaa.)

Hadii dugsigu buuxsamo, cunuga waxaa lagaynayaa booska kabanaan mid kamid ah dugsiyada juquraafi ahaan ugu dhaw gurigga ciwaanka ardayga laga diiwaangashay.
Isla nidaamkaas ayaa laraacayaa hadaysan suuragal ahayn in cunuga boos laga siiyo dugsiyada loodooray.

Xeerarka borofaylada iyo barnaamijyada gaarka ah.

Qaar kamid ah dugsiyada ay maamulka magaaladu maamulaan ayaa leh borofaylo iyo barnaaijyo taqasus oo gaar u ah ardayda sanadka 7 kujira. Macluumaadkaan waxay kuqoranyihiin webseetyada dugsiyadaaswaxaadna kabaari kartaa systemka onleenka ah.

Labo dugsi, Berzeliusskolan iyo Ånestadsskolan, waxay leeyihiin barnaamijyada taqasuska. Dugsiyada kale, Arenaskolan, Berzeliusskolan, Ekholmsskolan, Folkungaskolan iyo Ånestadsskolan, waxay leeyihiin borofaylo gaar ah.

Ugu badnaan labo kamid ah dugsiyada aad dooratay oo kamid ah todobada dugs wadarta guud ayaa lahaan kara borofayladaan gaarka ah/barnaamijyadaan taqasuska. Hadaad codsatay wax kabadan labo borofaylo gaar ah/barnaamijyada tqasuska ah, kaliya abada ugu horaysa ayaa tixgalin lasiinayaa. Meelaynta ardayda iyo borofaylada gaarka ah waxaa lagu salaynayaa natiijooyinka imtaxaanka aqoonta.

Reebida - Ryd

Caruurta kudhaqan aaga deegaanka ee Ryd waxaa lasiinayaa muhiimad gaar ah oo dhanka boosaska dugsiyada Folkungaskolan iyo Elsa Brändströms ah, siduu qabo go'aanka Adeegyada Caruurta iyo Dhalinta. Reebitaankaan maquseeyo aaga Björnkärrs.

Dugsiyada sanadaha 6, 7, 8 and 9

Ardayda waxaa loogu talagalay inay siiwataan waxbarashadooda dugsigii hore markay gaaraan fasalka lixaad hadii dugsigu leeyahay fasalada sanadaha 7, 8 iyo 9.

Su'aalo

Hadaad qabto wax su'aalo ah ama aad caawimaad uga baahato systemka oonleenka ah, fadlan laxariir xafiiska bulshada ee deegaankaaga. 

Hadaadan fahmin qoraalka...

Waxaad booqa kartaa barteena ood kahelayso turjumaada buuxda ee luuqadaha Ingiriiska, Carabiga iyo Soomaaliga. linkoping.se/grundskola

Vanliga frågor och svar

 

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 26 november 2020