Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Byte av skola

Här hittar du information om vad som gäller om man önskar byta skola.

Byte av skola med start efter höstlovet 2021

Ansökan om byte av skola är öppen 6-24 september. Vid beviljat byte börjar eleven på ny skola efter höstlovet, måndagen den 8 november.

Besked om ansökan går att se via e-tjänsten Mittskolval.se innan höstlovet. Beslut där byte beviljats till en kommunal skola samt beslut om avslag kommer även att skickas hem per post.

Fristående skolor som tar emot nya elever skickar ut egna beslut.

Så går ansökan om byte av skola till

I e-tjänsten har ni möjlighet att önska obegränsat antal skolor, varav högst två profiler/spetsutbildningar. Dessa önskemål rangordnar ni i den ordning ni helst önskar få placering. För att önskemålet ska vara godkänt måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten. Den första gör önskemålen och den andra godkänner/samtycker till dessa.

Observera att bytet inte går att ångra, istället görs ansöka om byte på nytt under nästa bytesperiod.

Till ansökan

Inloggning i respektive e-tjänst görs med mobilt bankID. Skulle du ha problem att logga in i e-tjänsten, använd Google Chrome som webbläsare.

Logga in på e-tjänsten här nedan (öppen 6-24 september), välj Aktuella ansökningar och klicka på den som gäller skolstart vid läsårsstart 8 november.

Länken för ansökan aktiveras 6 september.

Byte från fristående skola

Vad händer efter ansökan?

Beslut skickas hem till elevens vårdnadshavare, med beviljande eller avslag. Det visas även i e-tjänsten. Om ansökan om byte är beviljad har eleven inte längre kvar sin tidigare skolplacering.

Observera att bytet inte går att ångra, istället görs ansöka om byte på nytt under nästa bytesperiod.

Om ansökan om byte inte kan beviljas behåller eleven sin nuvarande skolplacering. 

Om ni inte får er ansökan om byte beviljat går det bra att ansöka på nytt via e-tjänsten vid kommande bytesperiod.

Placering

Den önskade skolan tar emot om det finns plats. Om det är fler sökande än antal platser används relativ närhet som urvalsgrund. För profiler och spetsutbildningar används resultaten på färdighetsprov som urvalsgrund. 

Läs mer om regler för placering

Läs mer om relativ närhet

För att öka chanserna för att eleverna placeras på en skola nära hemmet införs så kallade närhetsskolor. På så sätt undviks i högre utsträckning att elever placeras på skolor som de själva inte har önskat, trots att det kan finnas flera skolor som ligger närmare hemmet.

Det här innebär Närhetsskolor

De fyra geografiskt närmaste kommunala skolor där aktuell årskurs finns räknas som elevens närhetsskolor.

Alla elever som har skola X som en av sina fyra närmaste kommunala skolor, där aktuell årskurs finns, får förtur till skolan framför elever som inte har skola X som en av sina fyra närmaste skolor. Skola X kommer därmed inte ta in några andra elever än de som bor inom närhetsområdet innan alla i närhetsområdet har fått en skolplacering.

Observera att det inte garanterar att alla får en plats i sitt närhetsområde, men sannolikheten ökar. En elev är med andra ord inte garanterad plats på någon av dessa skolor, men går före elever som inte har skolan som en av sina fyra närmaste kommunala skolor.

Så här hanteras önskemålen

Relativ närhet är fortsatt utgångspunkten men elevernas önskemål hanteras i olika urvalsgrupper och inom varje grupp avgör relativ närhet. Urvalsgrupperna kan kort beskrivas i följande ordning;

  1. Aktiva önskemål till närhetsskola
  2. Ej aktiva önskemål till närhetsskola
  3. Aktiva önskemål till skola som ej är närhetsskola
  4. Ej aktiva önskemål till skola som ej är närhetsskola

Elever som går i årskurs 6 på en skola som även har årskurs 7 går före alla dessa urvalsgrupper. Enligt skollagen har man som elev rätt att gå kvar på nuvarande skola. Samma rätt gäller elever på fristående skolor.

En elev som inte får placering enligt önskemål, eller inte lämnat in några önskemål, har alltså företräde till plats på en av sina fyra närmaste kommunala skolor, framför en elev som inte har skolan som en av sina fyra närmaste kommunala skolor. Se även stycke nedan om skolskjutsskola.

Eleven prövas först mot den av de fyra närmaste skolorna som har minst antal sökande. Detta för att elever inte ska konkurrera om platser i onödan. När alla elever har fått en placering kontrolleras om elever som fått en placering som de själva inte har önskat kan få en placering närmare hemmet.

Profiler och spetsutbildningar undantag / Undantag från närhetsskolorna

Profilerna och spetsutbildningarna omfattas inte av principen med närhetsskolorna, då elever inte kan placeras på en profil eller en spetsutbildning om de själv inte har önskat detta.

Se skolor i er närhet

Via länken kan du söka på er adress och se vilka skolor som ligger i närheten. Observera att tjänsten visar både kommunala och fristående skolor, oavsett vilka årskurser skolan har, samt gymnasieskolor.

Senast uppdaterad den 1 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: