Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Byte av skola

Här hittar du information om vad som gäller om man önskar byta skola.

Ansökan om byte av skola under pågående läsår

Under perioden 4- 22 januari var e-tjänsten för önskemål om skolbyte under pågående läsår, med start efter sportlovet, öppen.

Besked om skolbyte med start 1 mars

Ni som har önskat skolbyte med start på ny skola efter sportlovet kan nu logga in i e-tjänsten Mitt skolval och se resultatet.

Nästa bytesperiod

Nästa bytesperiod är den 8-26 mars och gäller för start höstterminen, augusti 2021.

Ansökan om skolplacering för elever som flyttar till Linköpings kommun samt ansökan om byte från fristående skola kan lämnas in under hela året. 

Så går ansökan till

I e-tjänsten har ni möjlighet att önska obegränsat antal skolor, varav högst två profiler/spetsutbildningar. Dessa önskemål rangordnar ni i den ordning ni helst önskar få placering. För att önskemålet ska vara godkänt måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten. Den första gör önskemålen och den andra godkänner/samtycker till dessa.

Observera att bytet inte går att ångra, istället görs ansöka om byte på nytt under nästa bytesperiod.

Till ansökan

Inloggning i respektive e-tjänst görs med mobilt bankID. Skulle du ha problem att logga in i e-tjänsten, använd Google Chrome som webbläsare.

Observera att ansökan om skolbyte ligger i samma e-tjänst som ansökan om skola inför förskoleklass och år 7. Logga in på e-tjänsten här nedan, välj Aktuella ansökningar och klicka på den som gäller skolstart efter sportlovet.

Byte från fristående skola

Vad händer efter ansökan?

Beslut skickas hem till elevens vårdnadshavare, med beviljande eller avslag. Om ansökan om byte är beviljad har eleven inte längre kvar sin tidigare skolplacering.

Observera att bytet inte går att ångra, istället görs ansöka om byte på nytt under nästa bytesperiod.

Om ansökan om byte inte kan beviljas behåller eleven sin nuvarande skolplacering. 

Om ni inte får er ansökan om byte beviljat går det bra att ansöka på nytt via e-tjänsten vid kommande bytesperiod.

Kontakt

Har du frågor om ansökan eller saknar BankID välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Placering

Den önskade skolan tar emot om det finns plats. Om det är fler sökande än antal platser används relativ närhet som urvalsgrund. För årskurs 7-9 finns ett undantag för elever boende i bostadsområdet Ryd, dessa elever har företräde till Folkungaskolan och Elsa Brändströms skola. För profiler och spetsutbildningar används resultaten på färdighetsprov som urvalsgrund. 

Läs mer om regler för placering

Senast uppdaterad den 16 februari 2021