Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Byte av skola

Här hittar du information om vad som gäller om man önskar byta skola.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan görs via e- tjänsten IST Medgivande, där man loggar in med mobilt bankID. Under läsåret är e-tjänsten för ansökan om byte av förskoleklass och grundskola öppen enligt nedan.

Ansökan om byte av skola

Vid fyra tillfällen per år läses inkomna ansökningar av och hanteras därefter.

Bytesperiod med start efter höstlovet är öppen mellan 1 september och 25 september. Beslut skickas hem per post under oktober månad. För de ansökningar om byte som beviljas gäller den nya skolplaceringen från och med måndagen den 2 november 2020.

Gäller bytet från en fristående skola till en kommunal skola finns en särskild e-tjänst för dessa ansökningar.

Byten till/från fristående skola

Gäller bytet från en kommunal skola till en fristående skola ska även den fristående skolan kontaktas. Gäller bytet från en fristående skola till en kommunal skola finns en särskild e-tjänst för dessa ansökningar, som behandlas löpande under hela läsåret.

Så går ansökan till

I e-tjänsten har ni möjlighet att önska upp till sju olika skolor, varav högst två profiler/spetsutbildningar. Dessa önskemål rangordnar ni i den ordning ni helst önskar få placering. För att önskemålet ska vara godkänt måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten. Den första gör önskemålen och den andra godkänner/samtycker till dessa.

Till ansökan

Ansökan sker via tjänsten IST Medgivande. Inloggning görs med mobilt bankID. 

Vid byte från fristående till kommunal skola ska den här länken användas:

Beslut skickas hem till elevens vårdnadshavare, med beviljande eller avslag. Om ansökan om byte är beviljad har eleven inte längre kvar sin tidigare skolplacering.

Bytet går inte att ångra, istället görs ansöka om byte på nytt i aktuell bytesperiod.

Vad händer vid avslag?

Om ansökan om byte inte kan beviljas behåller eleven sin nuvarande skolplacering. Avser ansökan ett byte inför förskoleklass och bytet inte kan beviljas behåller eleven sin skolplacering enligt tidigare meddelat beslut. 

Om ni inte får er ansökan om byte beviljat går det bra att ansöka på nytt via e-tjänsten vid kommande bytesperiod.

Placering

Den önskade skolan tar emot om det finns plats. Om det är fler sökande än antal platser används relativ närhet som urvalsgrund. För årskurs 7-9 finns ett undantag för elever boende i bostadsområdet Ryd, dessa elever har företräde till Folkungaskolan och Elsa Brändströms skola. För profiler och spetsutbildningar används resultaten på färdighetsprov som urvalsgrund. 

Läs mer om regler för placering

Senast uppdaterad den 7 september 2020