Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Byte av skola

Här hittar du information om vad som gäller om man önskar byta skola.

Hantering av skolplaceringsfrågor under sommaren 2020

Under juli månad tas inga beslut om skolplaceringar. För er som byter från en fristående till en kommunal skola och lämnar önskemål om skola under sommaren tas beslut om skolplacering till läsårsstart 2020 i början av augusti. 

Elever som går på en fristående skola och önskar byta till en kommunal skola, kan använda e-tjänsten på den här sidan, och skicka in sin ansökan under hela sommarperioden.

Observera att statusen på er ansökan måste stå som ”Inskickad” för att den ska ha kommit kommunen tillhanda. Har eleven två vårdnadshavare ska båda logga in i e-tjänsten för att anmälan ska gälla. Den första gör ansökan och den andra går in och godkänner den. Först då ändras statusen till ”Inskickad”.

Om eleven önskar byta till en annan fristående skola ska ni ta kontakt direkt med den fristående skolan. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

Frågor under sommaren

Under Vanliga frågor hittar du svar på en hel del frågor om skolval och skolplacering.

För generella frågor om skolplaceringar hänvisar vi till Kontakt Linköping (se kontaktuppgifter i sidfoten).

Frågor gällande enskilda elevers skolplaceringar besvaras av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, men först i början av augusti.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan görs via e- tjänsten IST Medgivande, där man loggar in med mobilt bankID. Under läsåret är e-tjänsten för ansökan om byte av förskoleklass och grundskola öppen enligt nedan.

Ansökan om byte av skola

Vid fyra tillfällen per år läses inkomna ansökningar av och hanteras därefter.

Bytesperiod inför skolstart till höstterminen 2020 var öppen mellan 6 februari och 8 april. Beslut skickas hem per post under maj månad. För de ansökningar om byte som beviljas gäller den nya skolplaceringen från och med läsårsstart i augusti 2020.

Den 1 septemer öppnas e-tjänsten för ansökan om byte av skola. Gäller bytet från en fristående skola till en kommunal skola finns en särskild e-tjänst för dessa ansökningar.

Byten till/från fristående skola

Gäller bytet från en kommunal skola till en fristående skola ska även den fristående skolan kontaktas. Gäller bytet från en fristående skola till en kommunal skola finns en särskild e-tjänst för dessa ansökningar, som behandlas löpande under hela läsåret.

Så går ansökan till

I e-tjänsten har ni möjlighet att önska upp till sju olika skolor. Dessa önskemål rangordnar ni i den ordning ni helst önskar få placering. För att önskemålet ska vara godkänt måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten. Den första gör önskemålen och den andra godkänner/samtycker till dessa.

Till ansökan

Ansökan sker via tjänsten IST Medgivande. Inloggning görs med mobilt bankID. Just nu är bytesperioden stängd för byte från en kommunal skola. Den nya bytesperioden, som gäller för byte efter höstlovet, öppnar den 1 september.

Vid byte från fristående till kommunal skola ska den här länken användas:

Beslut skickas hem till elevens vårdnadshavare, med beviljande eller avslag. Om ansökan om byte är beviljad har eleven inte längre kvar sin tidigare skolplacering.

Bytet går inte att ångra, istället görs ansöka om byte på nytt i aktuell bytesperiod.

Vad händer vid avslag?

Om ansökan om byte inte kan beviljas behåller eleven sin nuvarande skolplacering. Avser ansökan ett byte inför förskoleklass och bytet inte kan beviljas behåller eleven sin skolplacering enligt tidigare meddelat beslut. 

Om ni inte får er ansökan om byte beviljat går det bra att ansöka på nytt via e-tjänsten vid kommande bytesperiod.

Placering

Den önskade skolan tar emot om det finns plats. Om det är fler sökande än antal platser används relativ närhet som urvalsgrund. För årskurs 7-9 finns ett undantag för elever boende i bostadsområdet Ryd, dessa elever har företräde till Folkungaskolan och Elsa Brändströms skola. För profiler och spetsutbildningar används resultaten på färdighetsprov som urvalsgrund. 

Läs mer om regler för placering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2020