Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsarbete och enkäter

I varje grundskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument och de mål som är fastställda av barn- och ungdomsnämnden

Illustration kvalitetsarbete

 

Linköpings kommun har höga ambitioner med skolan. Kommunen är en av de få kommuner som över tid haft en positiv utveckling av elevernas meritvärde (betyg i alla ämnen) i årskurs 9. I årskurs 6 presterar Linköping elever bland de bättre i landet.

Verksamheten följs upp mot de mål som är formulerade i läroplan, kursplaner och de mål som är fastställda av barn- och ungdomsnämnden.
Varje skola ska planera samt systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Barn- och ungdomsnämndens fastställda mål:

  • Maximalt lärande
  • Likvärdiga möjligheter
  • Lust och engagemang

Till varje mål finns ett antal indikatorer kopplade.

Senast uppdaterad den 24 maj 2019