Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsarbete och enkäter

I varje grundskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument och de mål som är fastställda av barn- och ungdomsnämnden

Illustration kvalitetsarbete

 

Linköpings kommun har höga ambitioner med skolan. Kommunen är en av de få kommuner som över tid haft en positiv utveckling av elevernas meritvärde (betyg i alla ämnen) i årskurs 9. I årskurs 6 presterar Linköping elever bland de bättre i landet.

Verksamheten följs upp mot de mål som är formulerade i läroplan, kursplaner och de mål som är fastställda av barn- och ungdomsnämnden.
Varje skola ska planera samt systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Barn- och ungdomsnämndens fastställda mål:

  • Maximalt lärande
  • Likvärdiga möjligheter
  • Lust och engagemang

Till varje mål finns ett antal indikatorer kopplade.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2019