Sommarskola år 9

I juni varje år anordnar Linköpings kommun sommarskola. Sommarskolan erbjuds elever som inte har nått, eller riskerar att inte nå, målen efter årskurs nio. Anmälan görs via skolan, kontakta ditt barns mentor eller rektor på respektive skola om du vill veta mer.

 

Ämnen som erbjuds

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

Godkända betyg i dessa ämnen är en förutsättning för att en elev ska bli behörig till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Sommarskola 2020

Period

Information kommer i början av 2020

Plats

Information kommer i början av 2020

Tider

Information kommer i början av 2020

Skollunch

Skollunch serveras ej. Elev tar med egen matsäck.

Ansökan år 9

Ansökan lämnas till klassföreståndare/ mentor/handledare, med underskrift av vårdnadshavare. Ansökan vidarebefordras till studie- och yrkesvägledaren (SYV).

Vill du läsa mer?

Via länken hittar du mer information om lovskola, på Skolverkets hemsida. 

Via sidan Hitta och jämför grundskolor når du alla kommunens grundskolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 juni 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.