Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sommarskola år 9

I juni varje år anordnar Linköpings kommun sommarskola. Sommarskolan erbjuds elever som inte har nått, eller riskerar att inte nå, målen efter årskurs nio. Anmälan görs via skolan, kontakta ditt barns mentor eller rektor på respektive skola om du vill veta mer.

 

Ämnen som erbjuds

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

Godkända betyg i dessa ämnen är en förutsättning för att en elev ska bli behörig till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Sommarskola 2020

För vårterminen 2020 beslutas att den obligatoriska lovskolan arrangeras områdesvis och att berörda rektorer ansvarar för lämplig organisation och genomförande. Antagna elever till sommarskolan 2020 får besked med välkomstinformation via brev vecka 23.

Hör gärna av dig till ansvarig rektor på ditt barns skola om du har frågor om sommarskolan. 

Norra skolområdet

Malmslättsskolan – Tokarp, Skäggetorpsskolan, Ljungsbro skola

Ansökan om sommarskola

Ansökan om sommarskolan lämnas med underskrift av vårdnadshavare till skolan senast 12 maj.

Datum och tid    

12 juni-25 juni kl 08.30-14.30        

Lokal och busskort

Skäggetorpsskolan, Skäggetorps centrum 16

Lunch serveras under sommarskolan på Skäggetorpsskolan.

Elever som är berättigade till busskort kommer att få det. Kontakta din skola.

Ansvarig rektor

Anders Österhjelm 013-207903, Espen Surén 013-206636, Carolina Andersson 013-207666

Prövning

18 juni och 24 juni

Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Ev sjukfrånvaro kan anmälas innan kl. 08.00 den dag det gäller och varje dag eleven är borta, via telefon till: Elisabet Wirén Dahlgren tel nr 0725-74 01 57

Västra skolområdet

Folkungaskolan, Tornhagsskolan

Ansökan om sommarskola

Ansökan om sommarskolan lämnas med underskrift av vårdnadshavare till skolan senast 1 juni.

Datum och tid          

12 juni-17 juni kl 08.30-14.30     

Lokal och busskort

Tornhagsskolan, Stenbrötsgatan 5

Lunch serveras under sommarskolan på Tornhagsskolan.

Elever som är berättigade till busskort kommer att få det. Kontakta din skola.

Ansvarig rektor

Catrine Månsson

Prövning

17 juni

Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Ev sjukfrånvaro kan anmälas fram till kl. 08.00 den dag det gäller, via mejl eller telefon till:

Catrine Månsson tel nr 013-20 79 53 catrine.mansson@linkoping.se

Robert Gelotte tel nr 013-20 79 61 robert.gelotte@linkoping.se

Östra skolområdet

Berzeliusskolan, Arenaskolan, Elsa Brändströms skola, Linghemsskolan

Ansökan om sommarskola

Ansökan om sommarskolan lämnas med underskrift av vårdnadshavare till skolan senast 8 maj.

Datum och tid

12 juni-25 juni kl 08.30-14.30        

Lokal och busskort

Berzeliusskolan, Gustav Adolfsgatan 25

Lunch serveras under lovskolan på Elsa Brändströms skola.

Elever som är berättigade till busskort kommer att få det. Kontakta din skola.

Ansvarig rektor

Ansvarig rektor:

Åse Mellerskog

Jonas Gårdstam

Prövning

18 juni och 24 juni

Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Ev sjukfrånvaro kan anmälas fram till kl. 08.00 den dag det gäller både via mejl och telefon till: Erik Svensson tel nr 013– 20 53 51 erik.svensson@linkoping.se

Södra skolområdet

Ekholmsskolan och Ånestadsskolan

Datum och tid

15 juni-18 juni kl 09-13.00

Lokal                 

Ekholmsskolan,  Ekholmsvägen 48

Eleverna erbjuds lunch på skolan

Sjukanmälan sker på telefon: 013-20 77 47

Vill du läsa mer?

Via länken hittar du mer information om lovskola, på Skolverkets hemsida. 

Via sidan Hitta och jämför grundskolor når du alla kommunens grundskolor.

Senast uppdaterad den 11 maj 2020