Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sommarskola år 9

I juni varje år anordnar Linköpings kommun sommarskola. Sommarskolan erbjuds elever som inte har nått, eller riskerar att inte nå, målen efter årskurs nio. Anmälan görs via skolan, kontakta ditt barns mentor eller rektor på respektive skola om du vill veta mer.

 

Ämnen som erbjuds

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

Godkända betyg i dessa ämnen är en förutsättning för att en elev ska bli behörig till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Sommarskola 2022

Berörda rektorer ansvarar för lämplig organisation och genomförande av sommarskola. Antagna elever till sommarskolan 2022 får besked med välkomstinformation via brev vecka...

Hör gärna av dig till ansvarig rektor på ditt barns skola om du har frågor om sommarskolan. 

(Information om sommarskola 2022 uppdateras nästa år)

Tornhagsskolan och Folkungaskolan 

Ansökan om sommarskola

Datum och tid             

Lokal och busskort

Elever som är berättigade till busskort kommer att få det. Kontakta din skola.

Ansvarig rektor

Prövning

Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Ev sjukfrånvaro kan anmälas fram till kl. 08.00 den dag det gäller, via mejl eller telefon till:

Berzeliusskolan, Arenaskolan, Elsa Brändströms skola, Linghemsskolan

Ansökan om sommarskola

Datum och tid    

Lokal och busskort

Elever som är berättigade till busskort kommer att få det. Kontakta din skola.

Ansvarig rektor

Prövning

Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Ev sjukfrånvaro kan anmälas fram till kl. 08.00 den dag det gäller både via mejl och telefon till:

Malmslättsskolan – Tokarp, Ljungsbro skola

Ansökan om sommarskola

Datum och tid

Lokal och busskort

Elever som är berättigade till busskort kommer att få det. Kontakta din skola.

Ansvarig rektor

Prövning

Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Ev sjukfrånvaro kan anmälas innan kl. 08.00 den dag det gäller och varje dag eleven är borta, via telefon till:

Ekholmsskolan och Ånestadsskolan

Ansökan om sommarskola

Datum och tid    

Lokal och busskort

Elever som är berättigade till busskort kommer att få det. Kontakta din skola.

Ansvarig rektor

Prövning

Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Ev sjukfrånvaro kan anmälas fram till kl. 08.00 den dag det gäller både via mejl och telefon till:

 

Vill du läsa mer?

Via länken hittar du mer information om lovskola, på Skolverkets hemsida. 

Via sidan Hitta och jämför grundskolor når du alla kommunens grundskolor.

Senast uppdaterad den 30 augusti 2021