Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Läroplaner, kursplaner och mål

Läroplanen består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Våra mål

Barn- och ungdomsnämnden har fasställt tre mål för verksamheten. Till målen finns ett antal mätbara indikatorer kopplade. Målen följs upp på både skolnivå och huvudmannanivå.

Maximalt lärande

Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Likvärdiga möjligheter

Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

Lust och engagemang

Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt lärarande personal) och känner sig delaktiga.

 

Senast uppdaterad den 18 februari 2019