Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nyinflyttad

Välkommen till Linköpings kommun! Här hittar du som är nyinflyttad information om hur du ansöker om skolplacering via e-tjänst.

Hantering av skolplaceringsfrågor under sommaren 2020

Under juli månad tas inga beslut om skolplaceringar. För er som är nyinflyttade och lämnar önskemål om skola under sommaren tas beslut om skolplacering till läsårsstart 2020 i början av augusti, innan skolstart den 19 augusti.

Elever som flyttar in till kommunen kan använda e-tjänsten på den här sidan och skicka in sin ansökan under hela sommarperioden.

Observera att statusen på er ansökan måste stå som ”Inskickad” för att den ska ha kommit kommunen tillhanda. Har eleven två vårdnadshavare ska båda logga in i e-tjänsten för att anmälan ska gälla. Den första gör ansökan och den andra går in och godkänner den. Först då ändras statusen till ”Inskickad”.

Frågor under sommaren

Under Vanliga frågor hittar du svar på en hel del frågor om skolval och skolplacering.

För generella frågor om skolplaceringar hänvisar vi till Kontakt Linköping (se kontaktuppgifter i sidfoten). Frågor gällande enskilda elevers skolplaceringar besvaras av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, men först i början av augusti.

Så går ansökan till

Ansökan sker via e-tjänsten IST Medgivande. I e-tjänsten har ni möjlighet att önska upp till sju olika skolor. Dessa önskemål rangordnar ni i den ordning ni helst önskar få placering. För att önskemålet ska vara godkänt måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten. Den ena gör önskemålen och den andra godkänner/samtycker till dessa.

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Om det är fler sökande än det finns platser på en skola får de elever som har relativt närmast till skolan plats. 
För att få veta vad som menas med relativ närhet kan du läsa mer och titta på en film på sidan Önskemål om skola:

Ansökan

Inloggning görs med mobilt bankID. Placering av inflyttande elever sker kontinuerligt utifrån ansökningar som kommer in via e-tjänsten.

Hur får jag meddelande om skolplacering?

När placeringen är klar skickas besked via brev till den adress där eleven är folkbokförd.

Vad händer vid avslag?

Om ansökan om skola inte kan beviljas får eleven plats på sin skolskjutsskola. Om skolskjutsskolan är full får eleven plats på närmaste kommunala skola med ledig plats.

Fristående skola

Ansökan till fristående skolor kan göras via e-tjänsten eller direkt till respektive skola. Observera att när du ansöker om plats på en fristående skola via e-tjänsten behöver du även kontakta skolan. Kontakta skolan för att ställa dig i deras kö samt för att få mer information om skolan.

Frågor och svar

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juli 2020