Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nyinflyttad

Välkommen till Linköpings kommun! Här hittar du som är nyinflyttad information om hur du ansöker om skolplacering via e-tjänst.

Så går ansökan till

Ansökan sker via e-tjänsten IST Medgivande. I e-tjänsten har ni möjlighet att önska upp till sju olika skolor. Dessa önskemål rangordnar ni i den ordning ni helst önskar få placering. I de fall eleven har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten för att önskemålet ska vara godkänt. Den ena gör önskemålen och den andra godkänner/samtycker till dessa.

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Om det är fler sökande än det finns platser på en skola får de elever som har relativt närmast till skolan plats. 
Mer information om vad som menas med relativ närhet når du via sidan  Önskemål & skolplacering:

Ansökan

Inloggning görs med mobilt bankID. Placering av inflyttande elever sker kontinuerligt utifrån ansökningar som kommer in via e-tjänsten.

Hur får jag meddelande om skolplacering?

När placeringen är klar skickas besked via brev till den adress där eleven är folkbokförd.

Vad händer vid avslag?

Om ansökan om skola inte kan beviljas får eleven plats på sin skolskjutsskola. Om skolskjutsskolan är full får eleven plats på närmaste kommunala skola med ledig plats.

Fristående skola

Ansökan till fristående skolor kan göras via e-tjänsten eller direkt till respektive skola. Observera att när du ansöker om plats på en fristående skola via kommunens e-tjänst behöver du även kontakta skolan. Kontakta skolan för att ställa dig i deras kö samt för att få mer information om skolan.

Frågor och svar

 

Senast uppdaterad den 16 april 2021