Nyinflyttad

Välkommen till Linköpings kommun! Här hittar du som är nyinflyttad information om hur du ansöker om skolplacering via e-tjänst.

Så går ansökan till

Ansökan sker via e-tjänsten IST Medgivande. I e-tjänsten har ni möjlighet att önska upp till sju olika skolor. Dessa önskemål rangordnar ni i den ordning ni helst önskar få placering. För att önskemålet ska vara godkänt måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten. Den första gör önskemålen och den andra godkänner/samtycker till dessa.

Ansökan

Inloggning görs med mobilt bankID. Placering av inflyttande elever sker kontinuerligt utifrån ansökningar som kommer in via e-tjänsten.

Hur får jag meddelande om skolplacering?

När placeringen är klar skickas besked via brev till den adress där eleven är folkbokförd.

Vad händer vid avslag?

Om ansökan om skola inte kan beviljas får eleven plats på sin skolskjutsskola. Om skolskjutsskolan är full får eleven plats på närmaste kommunala skola med ledig plats.

Regler för placering

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Om det är fler sökande än det finns platser på en skola får de elever som har relativt närmast till skolan plats. 
För att få veta vad som menas med relativ närhet kan du läsa mer och titta på en film på sidan Önskemål om skola:

Fristående skola

Ansökan till fristående skolor kan göras via e-tjänsten eller direkt till respektive skola. Observera att när du ansöker om plats på en fristående skola behöver du även kontakta skolan. Kontakta skolan för att ställa dig i deras kö samt för att få mer information om skolan.

Frågor och svar

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 augusti 2019