Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Önskemål om tidigare skolstart i förskoleklass

Här hittar du information som gäller tidigare skolstart till förskoleklass.

Regler för tidigare skolstart

Samråd ska ske mellan vårdnadshavare, rektor för förskolan och områdeschef för förskoleklass/grundskola utifrån barnets bästa. Områdeschef beslutar om eleven har rätt till att börja ett år tidigare i förskoleklass. Om beslutet beviljas tas beslut om skolplacering utifrån vårdnadshavarnas önskemål om skolor.

Ansökan

Det är möjligt att ansöka om tidigare skolstart till förskoleklass från januari fram till slutet av mars. Beslut om skolplacering, om ansökan beviljas, fattas årligen i slutet av maj.

Ansöker du till fristående skola?

Ansökan till fristående skolor kan göras via e-tjänsten eller direkt till respektive skola. Observera att när du ansöker om plats på en fristående skola behöver du även kontakta skolan. Kontakta skolan för att ställa dig i deras kö samt för att få mer information om skolan.

Senast uppdaterad den 21 april 2021