Önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7

Här hittar du information om vad som gäller inför skolplacering till förskoleklass och årskurs sju. Här finns även tiderna för skolornas öppet hus.

Önskemål om skola inför läsårsstart 2020/2021

Ansökan inför kommande läsår, till förskoleklass och årskurs 7, görs 13-24  januari. Beslut om skolplacering meddelas i mars. Senare under våren finns möjlighet att ansöka om byte. Vid detta tillfälle kan även byte ske i övriga årskurser.

Tider för öppet hus

Fristående skolor

Internationella Engelska Skolan

Öppet hus på Internationella Engelska skolan är både för blivande årskurs 4 och för blivande årskurs 7.

Torsdagen den 16/1 klockan 17:30-19:30.

Jensen grundskola

Öppet hus
Måndagen den 18/11 klockan 18:00
Tisdagen den 14/1 klockan 18:00
Torsdagen den 6/2 klockan 17:00
Lördagen den 4/4 klockan 11:00

Prova på-vecka
Vecka 49
Vecka 5

Kunskapsskolan

Informationsmöte;
Tisdagen den 19/11 klockan 18:00 
Tisdagen den 26/11 klockan 18:00

Öppet hus 
Tisdagen den 14/1 klockan 18:00

Montessorieskolan Trilobiten

Intresserade tar kontakt med Rektor på telefon 070-533 20 84 för överenskommelse om personligt besök.

Nya Munken

Tisdagen den 26/11 klockan 18:30
Onsdagen den 4/12 klockan 18:30 

Thea Privata Grundskola

Torsdagen den 16/1 klockan 18:00-20:00
Lördagen den 18/1 klockan 11:00-13:00

Vittra Lambohov

Öppet hus på Vittra är både för blivande förskoleklass och för blivande årskurs 7.

Onsdagen den 4/12 klockan 18:00-19:30 
Tisdagen den 14/1 klockan 18:00-19:30

Kommunala skolor

För blivande förskoleklass

T1-skolorna

Måndagen den 25/11 klockan 15:00-16:30

För blivande årskurs 7

Arenaskolan

Onsdagen den 8/1 klockan 17:00, 17:30 och 18:00

Berzeliusskolan

Tisdagen den 7/1 klockan 17:00, 17:30 och 18:00, aulan

Ekholmsskolan

Onsdagen den 15/1 klockan 18:30

Elsa Brändströms skola

Tisdagen den 14/1 klockan 18:30 och 19:15

Folkungaskolan

Måndagen den 13/1 klockan 18:30 och 19:30, aulan 

Linghemsskolan

Tisdagen den 14/1 klockan 18:30

Ljungsbro skola

Tisdagen den 14/1 klockan 18:00-19:30

MalmslättsskolanTokarp

Onsdagen den 15/1 klockan 18:00-20:00

Skäggetorpsskolan

Måndagen den 13/1 klockan 18:30

Tornhagsskolan

Torsdagen 9/1 klockan 18:30

Ånestadskolan

Måndagen den 13/1 klockan 18:30

 

För mer information se respektive skolas hemsida.

Regler för placering

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål. 

Om det är fler sökande än det finns platser på en skola görs ett urval utifrån relativ närhet. De elever med högst värde av denna beräkning får plats framför elever med lägre värde.

Skolor med årskurs 6 och högstadium

Om en elev går i årskurs 6 på en skola där det finns högstadium har eleven rätt att gå kvar på den skolan.

Fristående skolor

I e-tjänsten kan du önska både kommunala och fristående skolor. Fristående skolor har egna regler för antagning av elever. På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Undantag Ryd

Elever boende i bostadsområdet Ryd har företräde till plats på Folkungaskolan och Elsa Brändströms skola enligt beslut av Barn- och ungdomsnämnden. Undantaget gäller inte Björnkärrsområdet.

Regler för profiler och spetsutbildningar

På några kommunala skolor finns profiler och spetsutbildningar till årskurs 7. Dessa finns presenterade på skolornas webbplatser och är sökbara i e-tjänsten.

Skolor med spetsutbildningar

  • Berzeliusskolan
  • Ånestadsskolan.

Skolor med profiler

  • Arenaskolan
  • Berzeliusskolan
  • Ekholmsskolan
  • Folkungaskolan
  • Ånestadsskolan.

Du kan högst önska två av dessa profiler/spetsutbildningar av de totalt sju önskemålen. Görs fler önskemål än två till profil/spetsutbildning kommer bara de två första önskemålen att gälla. Vilka elever som får plats på profilen avgörs via ett färdighetsprov.

Skolskjutsskola

Om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet, eller om inget önskemål görs i e-tjänsten, får eleven i första hand placering på sin skolskjutsskola.

Om den skolan är full får eleven plats på någon av de geografiskt närmsta skolorna utifrån elevens folkbokföringsadress där det finns plats. 
Samma regler gäller om eleven inte kunnat få plats på något av sina önskemål.

Vanliga frågor och svar

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 december 2019