Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7

Här hittar du information om vad som gäller inför skolplacering till förskoleklass och årskurs sju. Här finns även tiderna för skolornas öppet hus.

Önskemål om skola inför läsårsstart

I januari varje år genomförs önskemål om skola inför kommande läsår. Då lämnar vårdnadshavarna in önskemål om skolor. Det gäller elever som ska börja förskoleklass, årskurs 7 samt elever som går på skolor där inte nästa årskurs finns. 

Information om önskemål om skola skickas hem till berörda familjer i början av januari.

Önskemål om skola inför läsårstart 2020/2021 är avslutad. 

Regler för placering

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål. 

Om det är fler sökande än det finns platser på en skola görs ett urval utifrån relativ närhet. De elever med högst värde av denna beräkning får plats framför elever med lägre värde.

Skolor med årskurs 6 och högstadium

Om en elev går i årskurs 6 på en skola där det finns högstadium har eleven rätt att gå kvar på den skolan.

Fristående skolor

I e-tjänsten kan du önska både kommunala och fristående skolor. Fristående skolor har egna regler för antagning av elever. På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Undantag Ryd

Elever boende i bostadsområdet Ryd har företräde till plats på Folkungaskolan och Elsa Brändströms skola enligt beslut av Barn- och ungdomsnämnden. Undantaget gäller inte Björnkärrsområdet.

Regler för profiler och spetsutbildningar

På några kommunala skolor finns profiler och spetsutbildningar till årskurs 7. Dessa finns presenterade på skolornas webbplatser och är sökbara i e-tjänsten.

Skolor med spetsutbildningar

  • Berzeliusskolan
  • Ånestadsskolan

Skolor med profiler

  • Arenaskolan
  • Berzeliusskolan
  • Ekholmsskolan
  • Folkungaskolan
  • Ånestadsskolan

Du kan högst önska två av dessa profiler/spetsutbildningar av de totalt sju önskemålen. Görs fler önskemål än två till profil/spetsutbildning kommer bara de två första önskemålen att gälla. Vilka elever som får plats på profilen avgörs via ett färdighetsprov.

Ansökan till spetsutbildning- för dig som bor i annan kommun

Spetsutbildningarna har så kallat riksintag, det vill säga tar in elever från hela Sverige. Elev som är folkbokförd i annan kommun ansökte via länk som tidigare låg här. Ansökan var öppen 13-24 januari. 

Skolskjutsskola

Om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet, eller om inget önskemål görs i e-tjänsten, får eleven i första hand placering på sin skolskjutsskola.

Om den skolan är full får eleven plats på någon av de geografiskt närmsta skolorna utifrån elevens folkbokföringsadress där det finns plats. 
Samma regler gäller om eleven inte kunnat få plats på något av sina önskemål.

Vanliga frågor och svar

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 maj 2020