Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiestart- till dig som förälder

Under de två första veckorna anordnar varje skola olika aktiviteter för att välkomna de nya eleverna på ett trevligt sätt.

En positiv gymnasiestart

För gymnasieskolorna startar läsåret den 21 augusti. Linköpings kommun arbetar aktivt för att gymnasiestarten ska vara en positiv upplevelse för våra elever.

Varje elev ska känna sig välkommen till sin nya skola och program. Det är viktigt att mötet med lärare och andra elever känns tryggt och skapar motivation att klara studierna och nå en gymnasieexamen.

Skolorna förbereder introduktionen genom att se till att de första veckorna innehåller både undervisning och utrymme för att eleverna ska lära känna varandra.

Aktiviteter

Aktiviteterna kan se olika ut på skolorna men syftet är att eleverna ska lära känna varandra, få en bra gemenskap och en trivsam skolstart under de första veckorna. 

Att finnas där för din tonåring

Du som förälder spelar en viktig roll för din tonåring. Visa intresse, lyssna och visa att du finns där, inte minst under introduktionstiden på gymnasiet.

Som både förälder och ungdom kan det också kännas skönt att vara i närheten av varandra vid aktiviteter kvällstid. Närvaron kan ge dig som förälder en insikt i tonåringens värld och även skapa en atmosfär av trygghet och stöd.

På kvällstid är du som förälder ansvarig för att din tonåring kommer hem. Erbjud dig gärna att skjutsa eller möta upp vid hemfärd.

Stå upp för alkoholfria aktiviteter

På skolorna har elever informerats om att alla aktiviteter ska vara alkohol- och drogfria.

Som förälder är det viktigt att du tar ansvar och hjälper din tonåring att säga nej till alkohol. Här finns tips till dig som tonårsförälder kring hur du kan prata om alkohol.

Några ord från polisen och fältare 

Områdespolisens hälsning till elever och föräldrar

Polisens råd till dig som vårdnadshavare

  • Gå ut! Visa er i parker och andra grönområden runt om i Linköping. Din närvaro skapar trygghet.

Polisens tips till dig som elev

  • Våga stå emot och säga nej
  • Drick inte alkohol
  • Respektera varandra
  • Det kan vara brottsligt att hantera/lämna alkohol vidare.

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar

Ring 114 14

Linköpings kommun bedriver Fältverksamhet – en uppsökande och förebyggande verksamhet som riktar sig mot ungdomar mellan 10 till 20 år. Fältare arbetar för att tonåringar ska må bra. Uppdraget är att förebygga att problem uppstår och – om det har uppstått – visa vilken hjälp och vilket stöd de inblandade kan få. Fältarna rör sig på stan, fritidsgården och i skolan. De samarbetar även med polisen.

Alla som jobbar som fältare har tystnadsplikt. Tonåringar kan vända sig till fältare för att prata om många viktiga saker, bland annat alkohol och droger. Fältare lyssnar och försöker ge råd eller slussa tonåringen vidare till rätt kontakt.

Kontakt till fältare

Telefon: 072-593 88 38

Instagram: faltverksamhetenlinkoping

Snapchat: Faltarnapolarna

 

Den 24, 26 och 31 augusti samt 2 september håller St:Lars kyrka extra öppet, mellan klockan 20:00-01:00.

Länkar till skolornas webbplatser

Vanliga frågor och svar

Det kan vara olika former av aktiviteter för att elever ska känna sig välkomna på sin nya skola. Nya elever får lära känna klassen och hitta nya kompisar i andra årskurser.

De aktiviteter som sker under schemalagd tid ansvarar skolan för.

Varje skola ansvarar för sin introduktionsvecka. Rektorn har det yttersta ansvaret, men med hjälp av både medarbetare och eventuellt utsedda faddrar. Tillsammans har skolan ansvar för att välkomna och visa upp skolan för de nya eleverna.

Det är inte ovanligt att eleverna planerar aktiviteter även efter skoltid, det vill säga på elevernas fritid. Aktiviteter efter skoltid är helt frivilliga.

Det förekommer ingen alkohol i de aktiviteter som skolan arrangerar. 

Alla skolor arbetar med eleverna kring att det är nolltolerans för både alkohol, droger och alla former av kränkningar under hela gymnasietiden. Det är en viktig del i värdegrundsarbetet och gäller självklart även under introduktionsperioden, både under skoltid och utanför schematider.

Nej, det kan skilja sig åt mellan de olika gymnasieskolorna. Men alla skolor arbetar för att välkomna och ta hand om de nya eleverna.

Du som förälder spelar en viktig roll för din tonåring. Visa ditt intresse, lyssna på din tonåring och se till att finnas där. Under introduktionsperioden är det viktigt att du som förälder engagerar dig och finns tillgänglig under eventuella kvällsaktiviteter. Detta för att skapa en ökad vuxennärvaro.

Motivera och stötta din tonåring så att hen vågar säga nej till alkohol och kränkande behandling.

Senast uppdaterad den 21 augusti 2023