Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiestart- till dig som förälder

Under de två första veckorna anordnar varje skola olika aktiviteter för att välkomna de nya eleverna på ett trevligt sätt.

Positiv gymnasiestart

Linköpings kommun arbetar aktivt för att gymnasiestarten ska vara en positiv upplevelse för våra elever.

Även i år blir det en annorlunda skolstart där vi alla behöver hjälpas åt och påminna varandra om att hålla avstånd. Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida:

Aktiviteter

Skolan startar den 16 augusti och introduktionsperioden ser olika ut på olika gymnasieskolor. Respektive skola informerar om vilka dagar aktiviteter för att välkomna alla nya elever genomförs. På några av gymnasieskolorna har man faddrarna som anordnar aktiviteterna och hjälper nya elever att lära känna sina skolkamrater.

Det är inte ovanligt att elever i årskurs 2 och 3 planerar för aktiviteter även efter skoltid, det vill säga på elevernas fritid. Aktiviteter efter skoltid är helt frivilliga.

Om din tonåring går ut...

Du som förälder spelar en viktig roll för din tonåring. Visa ditt intresse, lyssna och visa att du finns där, inte minst under introduktionstiden på gymnasiet.

...se till att din tonåring kommer hem

På kvällstid är du som förälder ansvarig för att din tonåring kommer hem. Erbjud dig gärna att skjutsa eller möta upp vid hemfärd.

Stå upp för alkoholfria aktiviteter

På skolorna har elever informerats om att alla aktiviteter givetvis ska vara drogfria.

Som förälder är det viktigt att du tar ansvar och hjälper din tonåring att säga nej till alkohol. På sidan Tänk om och IQ – tonårsparlören finns tips till dig som är tonårsförälder kring hur du kan prata med din son eller dotter om alkohol.

Några ord från polisen och fältare 

Områdespolisens hälsning till elever och föräldrar

Polisens råd till dig som vårdnadshavare:

  • Gå ut! Visa er i parker och andra grönområden runt om i Linköping. Din närvaro skapar trygghet.

Polisens tips till dig som elev:

  • Våga stå emot och säga nej
  • Drick inte alkohol
  • Respektera varandra
  • Det kan vara brottsligt att hantera/lämna alkohol vidare.

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar

Ring 114 14

Linköpings kommun bedriver Fältverksamhet – en uppsökande och förebyggande verksamhet som riktar sig mot ungdomar mellan 10 till 20 år. Fältare arbetar för att tonåringar ska må bra. Uppdraget är att förebygga att problem uppstår och – om det har uppstått – visa vilken hjälp och vilket stöd de inblandade kan få. Fältarna rör sig på stan, fritidsgården och i skolan. De samarbetar även med polisen.

Alla som jobbar som fältare har tystnadsplikt. Tonåringar kan vända sig till fältare för att prata om många viktiga saker, bland annat alkohol och droger. Fältare lyssnar och försöker ge råd eller slussa tonåringen vidare till rätt kontakt.

Kontakt till fältare

Telefon: 072-593 88 38

Instagram: faltverksamhetenlinkoping

Snapchat: Faltarnapolarna

 

Den 20 och 27 augusti håller St:Lars kyrka extra öppet, mellan klockan 21:00-01:00.

Vanliga frågor och svar

Det kan vara olika former av aktiviteter för att elever ska känna sig välkomna på sin nya skola. Även att man som ny elev ska få lära känna klassen och hitta nya kompisar i andra årskurser.

De aktiviteter som sker under schemalagd tid ansvarar skolan för.

Varje skola ansvarar för sin välkomstvecka. Rektorn har det yttersta ansvaret, men med hjälp av både medarbetare och eventuellt utsedda faddrar. Tillsammans har skolan ansvar för att välkomna och visa upp skolan för de nya eleverna.

Det har tidigare förekommit alkohol i samband med aktiviteter på kvällstid. Detta är något som Linköpings kommun arbetar för att motverka, bland annat genom information och värdegrundsarbete.

Nej, det kan skilja sig åt mellan de olika gymnasieskolorna. Men den gemensamma grunden är att välkomna och ta hand om skolans nya elever.

Du som förälder spelar en viktig roll för din tonåring. Visa ditt intresse, lyssna på din tonåring och se till att finnas där. Under introduktionsperioden är det viktigt att du som förälder engagerar dig och finns tillgänglig under eventuella kvällsaktiviteter. Detta för att skapa en ökad vuxennärvaro.

Motivera och stötta din tonåring så att hen vågar säga nej till alkohol och kränkande behandling.

En del skolor har faddrar för de nya eleverna. Faddrar tar hand om och introducerar nya elever. Detaljerna för hur faddrarna är organiserade kan skilja sig från skola till skola. Men den gemensamma grunden är att välkomna och ta hand om skolans nya elever.

Mer information om din skolas fadderverksamhet får du via skolan.

Senast uppdaterad den 14 juni 2021