En inkluderande gymnasiestart

Linköpings kommun arbetar aktivt för att gymnasiestarten även utanför skoltid ska vara en positiv upplevelse för våra elever. Arbetet sker i nära samarbete med gymnasieskolorna och polisen.

 

Skolorna i Linköpings kommun arbetar kontinuerligt och långsiktigt med att skapa en hälsosam kultur till alkohol hos våra ungdomar. I samband med gymnasieskolstarten gör kommunen några extra insatser.

Ökad vuxennärvaro

Under välkomstveckorna finns det en ökad vuxennärvaro på stan i form av bland annat nattvandrare, fältsekreterare och polisen. Kvällen den 23 augusti kommer kommunen tillsammans med polisen att ha ett tält i Sankt Larsparken. I tältet kommer det finnas medarbetare från vår säkerhetsavdelning, fältsekreterare och möjlighet att träffa nattvandrare, fritidsledare, polisen och andra som finns med för att skapa en trivsam och trygg kväll för våra ungdomar.

Samarbete med vårdnadshavare

Samarbetet med föräldrar är en viktig del för en lyckad gymnasiestart. Respektive gymnasieskola kommer att bjuda in vårdnadshavarna till föräldramöte vid skolstart där de kommer att få mer information kring skolstarten och insparken.

Alkoholfria aktiviteter

Under välkomsteckorna har kommunen tagit initiativ till att arrangera alkoholfria aktiviteter utanför skoltid för att främja en välkomnande och inkluderande inspark. Den 23 augusti arrangeras exempelvis en konsert på Borggården. I samband med stadsfesten arrangeras också flera aktiviteter som riktar sig mot unga.

Faddersystem

För att skapa en bra gymnasiestart utanför skoltid har många gymnasieskolor en nära dialog med faddrarna. Rektor och skolan är alltid delaktiga i vilka som är faddrar. Alla faddrar får även någon typ av utbildning eller genomgång kring hur de ska ta emot de nya eleverna.

Våga tänka om

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska agera gentemot sin tonåring när det gäller alkohol. Varför ska du som förälder till exempel inte köpa ut några få alkoläsk till din dotters första tjejmiddag? Och är det verkligen fel att ge sin artonåriga son en flaska skumpa i samband med att han tar studenten? Som förälder är det viktigt att du tar ansvar, är tydlig med dina förväntningar och står upp för sådant du tycker är viktigt. Och säger nej ibland.

På sidan tänkom.se finns tips till dig som är tonårsförälder kring hur du kan prata med dina tonåringar om alkohol.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 augusti 2019