Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Betyg

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet.

Betygsskala

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas.

Information om betygsskalan samt om kunskapskrav för olika ämnen finns på Skolverkets hemsida, se länk i högra spalten.

Betygsjämförelse

Betygsstatistik finns från 1992 och framåt på riksnivå, länsnivå, kommunnivå och skolnivå. Det finns uppgifter både om slutbetygen och betyg i vissa enskilda kurser.

Betygsskalan för elever som började i gymnasieskolan före 2011 är IG (Icke godkänt), G (Godkänt), VG (Väl godkänt) och MVG (Mycket väl godkänt).

Äldre betyg

Har du förlorat ditt betyg kontakta i första hand din tidigare skola. Betyg ligger oftast kvar på skolorna något år innan de överlämnas till stadsarkivet. Stadsarkivet har en webbtjänst för beställning av betygskopior.

Senast uppdaterad den 27 augusti 2020