Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beställ betyg

Har du gått i skola i Linköping, men förlorat ditt betyg eller examensbevis går det bra att kontakta Linköpings stadsarkiv för att få ett nytt. Börja med att titta på listorna om din skola har lämnat in ditt betyg.
Beställ sedan via självservicetjänsten "Betyg - beställ via e-tjänst".

Har du valt vid beställningen att hämta ut ditt betyg, så görs det tillfälligtvis via Kontakt Linköpings disk på huvudbiblioteket. Även om det på beställningsbekräftelsen står "stadsbibliotekets entrédisk", så finns betyget hos Kontakt Linköping.

Om du behöver ett betyg för att söka till en utbildning så behöver du en bestyrkt kopia. Med en bestyrkt kopia menas att en fotokopia har tagits av originalhandlingen. På kopian finns en stämpel som styrker att kopian överensstämmer med originalet. Den bestyrkta kopian räknas som en ny originalhandling och den går inte att skicka med e-post.

Vi kan inte hjälpa till med att översätta betyg till ett annat språk. På Skolverkets hemsida finns det tips om hur du går tillväga.

I listorna ser du från vilka skolor vi har betyg/examensbevis från grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbidlningar. Det utgår från vilket år du är född.

Vi har främst slutbetyg från årskurs 9 och gymnasiet. Vi har enbart betyg från skolor som finns inom Linköpings kommun. 

Vi har dubbletter av betyg/examensbevis som vi kan framställa en bestyrkt kopia av till dig, som en ersättning för ditt ursprungliga betyg. Du bör hantera den som en originalhandling. Från högstadieskolor finns i vissa fall äldre betyg angivna i betygskatalogerna och då kan du beställa en betygsavskrift. 

Titta i listorna för grundskola/gymnasieskola/vuxenutbildning om din skola lämnat betygen till oss. 

Betygen ligger oftast kvar på skolorna något år innan de överlämnas till Stadsarkivet. Finns ditt födelseårtal inte med i skollistan, så ta kontakt med skolan direkt.

Hittar du din skola i skollistan? Går in på länken: "Betyg - beställ via e-tjänst".
Finns inte din skola med eller ditt födelseår - ta kontakt direkt med skolan!

Vid beställningen bestämmer du om vill att vi ska skicka hem betyget eller om du vill hämta den i stadsbiblioteket entrédisk. Tillfälligt kommer utlämningen att ske i Kontakt Linköpings disk på huvudbiblioteket.
Vid beställningen får du även en kopia på det du angivit vid beställningen.

Kostnaden för att få en bestyrkt kopia av ditt betyg är från 7 januari 2020 125 kr + 50 kr i faktureringskostnad om betyget ska skickas hem till dig. Betyget kan även skickas utomlands till samma kostnad.

Saknas dubblettbetyg och vi måste framställa ett nytt från betygskatalogerna kostar det 250 kronor (ny avgift från 1 januari 2020). Dessutom tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr om betygsavskriften ska skickas.

Om du kommer hit och hämtar betyget kan du betala med kort eller kontant. Betyget finns att hämta i Kontakt Linköpings disk på huvudbiblioteket.

Ett beställt betyg som inte avhämtas inom en månad kommer att faktureras.

Beställningar gjorda före klockan 12.00 varje vardag är normalt klara för expediering efter klockan 13.00 påföljande vardag. Då skickas det hem till dig eller finns att hämta i Kontakt Linköpings disk på huvudbiblioteket, efter det val du gjorde när du beställde. Står det på beställningsbekräftelsen "stadsbibliotekets entrédisk", så finns betygen tillfälligt i Kontakt Linköpings disk på huvudbiblioteket.

Vi skickar ett meddelande till den e-postadress du angivet vid beställningen om att betyget finns färdigt att hämta om du beställt uthämtning. Om vi inte har handlingen hos oss, så får du alltid ett svar om det.

Har du beställt ett betyg via vår e-tjänst? Vi skickar alltid ut en bekräftelse till den e-post du angav vid beställningen. Rör det vuxenutbildningar, så finns oftast betygen hos Centrum för vuxenutbildning.

Skola

Dubblettbetyg, födelseår

Betygskataloger, läsår

Arenaskolan

2000-2003

 
Atlasskolan

 

1987-1999

 2003/04-2013/14

Berzeliusskolan

1982-2003

1999/00-2005/06

Dar Al Uloum

1994-2004

 

Ekholmsskolan

1985-1997

1976/77-2015/16

Elsa Brändströms grundskola

1999-2003

2015/16

Elsa Brändströms skola

-

1965/66-1972/73

Folkungaskolan,
grundskola

-

1959/60-1990/91

Folkungaskolan,
grund- och gymnasieskola

1979-2000

 1994/95-2011/12

Internationella Engelska skolan

1994-1998

-

Katedralskolans
(läroverkets) kommunala sektor

-

1959/60-1967/68

Kungsbergsskolan

1983-2000

1958/59-2015/16

Kärna skola

1973-1997

1964/65-2012/13

Linghemsskolan

1986-2002

1967/68-2009/10

Linnéskolan

-

1959/60-1975/76

Ljungsbro skola

1985-2003

1964/65-2016/17

Munkhagsskolan

-

1962/63-1990/91

Nya Munken

1995-2003

-

Rydsskolan

1985-1999

1977/78-2014/15

S:t Larsskolan (Risbrinksskolan)

-

1959/60-1965/66

Skäggetorpsskolan

1983-1999

1970/71-2011/12

Tanneforsskolan

-

1958/59-1986/87

Thea privata grundskola (tidigare: Klara Privata Grundskola)

1997-2004

2016/17-2018/19

Tokarpsskolan

1986-1995,
1997-2002

1997/98-2010/11, 2013/14-2015/16

Tornhagsskolan

1987-2004

1959/60-2015/16

Vasaskolan

-

1959/60-1967/68

Vittra Lambohov

1995-1998

-

Ånestadsskolan

1964-1970,
1991-2003

1964/65-2012/13

Österbergaskolan

1971-1977

1965/66-2006/07

Skola

Dubblettbetyg,
födelseår

Anders Ljungstedts Gymnasium 1931-2000
Berzeliusskolan 1930-2002
Birgittaskolan 1977-2002
Examensår tidigare än 2000, betyget finns hos Regionarkivet.
Björkö Fria Gymnasium 1984-2003
Drottning Blankas Gymnasium 1997-2003
Folkungaskolan 1973-1998
Folkuniversitetet (Torsten Huséngymnasiet) 1977-1996
Framtidsgymnasiet

1990-1999

Hagströmska Gymnasiet 1991-2002
Linköping Fria Läroverk (Tidigare: John Bauer Gymnasiet, JB Gymnasiet) 1974-2001
Jensen Gymnasiet 1991-1994
Katedralskolan 1938-2000
Klara Teoretiska Gymnasium 1992-2002
LBS Kreativa Gymnasium 1996-2002
MTU-Gymnasiet 1986-2002
Praktiska Gymnasiet Linköping 1987-2002
Realgymnasiet (Tidigare: IT-gymnasiet) 1987-1998
S:t Lars skola 1921-1975
Thorén Business School 1992-1999
Vreta utbildningscentrum Betyg finns hos Regionarkivet
YA Fria Gymnasium 1990-1991
Yrkesgymnasiet 1992-2002

Kommunal vuxenutbildning har bedrivits i Linköping sedan 1968. Stadsarkivet har betygsuppgifter från de kommunala skolor där komvux bedrivits:

Katedralskolan, Berzeliusskolan och
Anders Ljungstedts Gymnasium

Läsåren 1968/69 – 1975/76

Elsa Brändströms skola

Läsåren 1976/77 – 2006/07

Birgittaskolan

Läsåren 1998/99 – 2006/07

När du beställer ett komvux-betyg ange om möjligt vilka kurser du gått, för att underlätta vår handläggning.

Äldre betyg från Birgittaskolan finns hos Regionarkivet (e-post: regionarkivet@regionostergotland.se, expeditionstelefon 010-103 71 75).

Stadsarkivet har inga betygsuppgifter från komvux som bedrivits av andra än ovanstående. För övriga vuxenutbildningar hänvisar vi till Centrum för vuxenutbildning - se deras hemsida alternativt tel. 013-29 47 00.

Senast uppdaterad den 27 maj 2021